دانلود پروژه رشته حسابداری : ارتباط بین مدیریت در آمدها و تقلب در حسابهای مالی

متن کامل پایان نامه

با عنوان : ارتباط بین مدیریت در آمدها  و تقلب در حسابهای مالی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 پروژه رشته حسابداری

با موضوع :

ارتباط بین مدیریت در آمدها  و تقلب در حسابهای مالی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

ارتباط بین مدیرت در آمدها و تقلب در حسابهای مالی

1.مقدمه:انجمن بازرسان معتمد در مورد کلاهبرداری و تقلب تخمین می زند که کلاهبرداری شغلی یا تقلب در کار هزینه ای حدود 994 بیلون دلار در هر سال به اقتصاد آمریکا وارد می کند در کلاهبرداری شغلی، تقلب در حسابهای مالی دارای بشترین هزینه برای سازمانها متقلب می باشد.و در کل هزینه آن در سال در آمریکا 572 بیلون دلار می باشد به علاوه در ارتباط باسازمانها متقلب،تقلب مستقیماٌ در ارتباط با کارمندان سها مداران و بستانکاران می باشد تقلب در صورت حساب مالی به صورت زیادی اثرات غیر مستقیم منفی روی شرکای بازار دارد که این به صورت کاهش اعتماد به صورت حسابهای مالی و بازارهای مالی ودر نتیجه ریسک بالا در زمینه حق بیمه و کارآیی کمتر بازار ها سرمایه می باشد.

تحقیق در مورد سوابق تقلب و تشخیص آن مهم است چرا که باعث در ک بهتر تقلب های نهفته در نهانی شده و توانایی قانونگذار و بازرسان رابرای تشخیص تقلب بالا می برد و از آن می توان به عنوان اساسی در تحقیقات آینده مورد استفاده قرار داد .تشخیص تقلب به صورت وسیعی می تواند مانع تقلب سازمانها ،کارمندان و سهامداران و بستانکاران شود و از هزینه های مربوط به تقلب می توان برای کارایی بازار استفاده کرد و این کار همچنین برای بازرسان مفید بود.

واینکه اطمینان حاصل کنند که شر کتهای دارای صورت حسابهای باز مالی ملی انتخاب مشتری و قضاوتهای متعاقب دچار تقلب نمی شوند.

این تحقیق به تهیه مدرکی که از طریق امتحان رابطه بین مدیرت در آمدها و تقلب می آید مشارکت دارد .شرکتها می توانند صورت حسابهیای مالی خود را بوسیله مدیرت در آمدها از طریق خرید وفروش دلخواه و یا با استفاده از تقلب دستکاری کنند باوجود این شرکتهای که در کل زمان مورد نظر ذخایر مالی آنها دچار تضاد شده یا در آمدهای خود را دیرتر مدیرت کرده اند برای جبران نواقصشان به تقلب رویمی آورند . استفاده ار افزایش در آمدها درملی چند سال می تواند باعث شود که مدیران راههایی رابرای مدیردت درآمدها پیدا کنند بنابراین در نتیجه شرکتها در طی چندسال صورت حسابها ی خود را دستکاری می کنند.برای مثال در مواجهه باپیش بینی های کارشناسان برای ازدیاد در آمدها به احتمال استفاده از تقلب در مدیرت در آمدها و دستکاری صورت حسابهای مالی بالا می رود.

براساس ارتباط بین مدیرت در آمدها و تقلب ما در پنج پرسش تحقیقی نشان می دهیم که چگونه مدیرت در آمدها در سالهای قبل با تقلب در تماس بوده اند. در این ارتباط به ویزه ما روابط بین مدیرت درآمدها قبلی را مورد امتحان قرار میدهیم (1) احتمال اینکه شرکتها یی که به پیش بینی های کارشناسان مواجهه هستند احتمال تقلب دارند(2)احتمال اینکه شرکتهایی که در آمدی از طریق تقلب داشته دچار دوباره می شوند(3)ارتباط بین مدیریت در آمدهای قبلی و احتمال تقلب با فرض اینکه هیچگونه مدرکی درمورد ازدیاد در آمدها و هیچگونه مدرکی در مورد صورت حسابهای دستکار ی شده درهنگام پیش بینی کارشناس وجود نداشته باشد(4) ارتباط بین مواجهه باپیش بینی کارشناسان و احتمال تقلب زمانیکه هیچگونه مدرکی از مدیرت در آمد های قبلی وجودنداشته باشد.(5)ارتباط بین ازیاد در آمدها و احتمال کلاهبرداری زمانیکه هیچگونه مدرکی در مورد مدیریت در آمدهای قبلی نباشد.

نتایج مانشان می دهد که احتمال تقلب بیشتر مربوط به شرکتها ی است که دارایی قبلی خود رامدیرت کرد باشد ودر زمانیکه بازرسان پیش بینی می کردند هیچگونه سندی در مورد افزایش در آمدها وجود نداشته است مابیشتر احتمال دریافتیم که کارشناسان پیش بینی می کند که گزارش در آمدها زیاد شده است بیشتر احتمال تقلب وجود دارد . حتی زمانیکه هیچگونه مدرکی در مورد در آمدهای مدیرت شده وجود نداشته باشد.

نتایج همچنین نشان میدهند که در مدیرت در آمدهای قبلی بشتر احتمال داردکه شرکت های که توسط بازرسان پیش بینی شده اند دچار تقلب شوند و احتمال تقلب بیشتر در مورد شرکت های با در آمد بالا می باشد که دچار تقلب شوند این یافته درمتون تشخیص تقلب و متون مدیرت در آمدهای نیز وجود دارند و این توانایی بازرسان و قانوگذاران رابرای تسخیص تقلب بالا می برد.

به علاوه درمشارکت باتحقیق قبلی بوسیله امتحان رابطه بین مدیرت در آمد و تقلب ماسه مقدار تازه تهیه می کنیم جمع در آمدهای دلخواه قبلی به مواجهه باپیش بینی کارشناسان در آمد غیر منتظره برای هر کارمند که می توان از آنها برای تشخیص تقلب استفاده کرد این مقادیر جدید ارزیابی از تحقیق قبلی بود و سهم کمی را در مقایسه با امتحان ارتباط بین مدیرت در آمدها و تقلب دارند بیشتر بویژه میزان مدیرت در آمدهای قبلی و مجموع در آمدهای دلخواه قبلی که اساس آنها تخمین زده شده بود مورد استفاده قرار گرفت اما فقط قسمتی از آن مورد آزمایش قرارگرفته است .به علاوه ماتحقیق می کنیم که آیا فشاری که در مورد مواجهه باپیش بینی کارشناس وجود دارد باعث ایجاد تقلب می شود.

تحقیق قبلی نشان داد که این مشارکت محرک مدیرت در آمدها می شود اماتشخیص نیست که باعث تقلب نیز می شود یا نه آیا اینکه می تواند در تشخیص تقلب مورد استفاده قرا ر گیرد یا نه ما همچنین مقادیر جدید راتوسعه دادیم در آمد می باشد این سه مقدار جدید مهم هستند چراکه آنها همچنین توانایی حقوقداناد را بری تشخیص تقلب افزایش می دهند.

این مقاله در ادامه منظم تر می شود .ما دستکاری صورت حساب های مالی و مدیرت در آمدهای و تقلب راتعریف کرده و بر تحقیقات قبلی در مورد تقلب مروری کرده و فرضیه خود را در بخش 2توسعه می دهیم مامعیار راانتخاب نمود خودر اتوصیف کرده و تحقیق را در بخش 3طراحی می کنیم و نتایج تجربی را در بخش 4 نشان داد و در بخش 5 اظهارات نهایی رابیان می کنیم.

2.توسعه فرضیه و تحقیقات مرتبط با آن

2.1 تعاریف مربوط به دستکاری صورت حسابهای مالی و تقلب ومدیرت در آمدها.

مااز تعاریف و اهلن و هئالی در مورد مدیرت در آمدها استفاده می کنیم :مدیرت در آمد زمانی اتفاق می افتد که مدیران از قضاوت خود در مورد گزارشهای مالی و ساختار معاملات و تفسیر گزارشهای مالی استفاده می کنند که برای سهامدارن درمورد کارهای اقتصادی شرکت بوده و اینکه اطمینان یابند که به درآمدمورد قرار دارد و انتقادات دست پیدا کرده اند.

تعداد صفحه :25

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     09128346577        info@payan20.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  info@payan20.ir

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

شماره کارت :  6037997149778160 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی