دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی عمران با موضوع راهنماي ممیزي ایمنی راه

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه

با عنوان : راهنماي ممیزي ایمنی راه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده فني مهندسي

پايان نامه كارشناسي

مهندسي عمران – عمران

عنوان:

راهنماي ممیزي ایمنی راه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چكيده:

با رشد روزافزون وسا يل نقل يه در کشورها ي در حال توسعه، در اکثر اين کشورها سطح ايمني راهها در حال کاهش بوده و آمار تصادفات رشد فزاينده اي را نشان مي دهد. اگر چه در حوادث و تصادفات جاده اي سه عامل انسان، وس يله نقل يه و راه موثر م ي باشند، و لي آنچه که در وحله اول به دست اندرکاران حمل ونقل مربوط مي شود، ارايه يک سطح کيفي مناسب از تسهيلات حمل ونقل مي باشد . عدم رعا يت موارد واستانداردهاي مرتبط با ايمني در مراحل امکان سنجي، طراحي، ساخت و بهره برداري پروژه هاي مرتبط با راه موجب شکل گيري مقاطع حادثه خيز در شبکه راههاي کشور مي گردد.

مميزي ايمني ابزار ي مؤثر در افز ايش ايمني راه از طر يق بررسي و شناسا يي رسمي نقاط ضعف و مشکل ساز راه و محيط اطر اف آن توسط تيمي مستقل و متشکل از کارشناسان متخصص و مجرب تحت عنوان مميز قبل از وقوع حوادث جاده اي مي باشد. سابقه مبحث مميزي ايمني راه در کشورهاي مختلف حدوداً به ۲۰ سال گذشته بازگشته و مبدأ آن کشور انگليس محسوب مي گردد . هم اکنون کشورها ي زيادي به ويژه انگليس، دانمارک، فرانسه، نيوزلند، ايالات متحده، کانادا، نروژ و استرا ليا در زمره کشورها يي قرار دارند که اين مقوله را به طور جد ي در دستور کار خود بر اي ايمن سازي راهها قرار داده اند. البته توجه به اين نکته ضروري است که مبحث مم يزي ايمني راه بس يار فراتر از مبحث بازرس ي و هم ين طور تع يين نقاط حادثه خيز مي باشد. يکي از و يژگيهاي اصلي مميزي آن است که علاوه بر پروژه هاي در دست بهره برداري اين امکان فراهم مي گردد که از مراحل اوليه تا نها يي طراحي و ساخت پروژها ي راه، بتوان براي بهبود پارامترهاي مؤثر در ايمني راه اقدام نمود . با توجه به موارد فوق، ته يه و ارايه منابع تخصص ي مرتبط با مميزي ايمني راه جهت آشنايي با مفاهيم، چارچوب اجرا، مزاياي اقتصادي و تهيه مقدمات اجرايي نمودن آن در کشور ايران با توجه به رشد فزاينده حوادث جاده اي امري لازم و غيرقابل اجتناب مي باشد.

مقدمه

اين مجموعه براي كمك به مهندسان عمران و شهرسازي در جهت بهبود جاده هاي شهري و بين شهري جمع آوري شده است.اميد به داشتن جاده اي ايمن ومناسب براي استفاده هم ميهنان عزيز ايراني.

فصل اول : كليات

1-1 هدف

هدف از تهيه اين راهنما، ارايه تكنيكهاي مؤثر و دستورالعملهايي براي انجام مميزي ايمني توسط سازمانهايحمل ونقل و مميزان مستقل مي باشد.

اين راهنما به موارد ذيل مي پردازد: ١- طبقه بندي راهها، ٢- ساختار جديد جهت بهينه سازي تسهيلاتموجود و ٣- تسهيلات درون شهري در کنار تسهيلات برون شهري.

1-2 پيش زمينه

1-2-1 مفهوم مميزي ايمني راه

هدف اصلي فرايند مميزي ايمني راه كاهش آمار تلفات جاده اي از طريق بكارگيري شيوه اي پيشگيرانه است. بررسيهاي مرسوم نقاط حادثه خيز اقدامي انفعالي در توجه به مشكلات ايمني راه بوده و مي توان به آن به عنوان نتيجه نهايي ضعف طراحان در تشخيص و بكارگيري موارد ايمني در فعاليتهايشان نگريست. با توجه به وجود استانداردهاي طراحي رايج ، هنوز هم راهها همراه با مشکلات مربوط به تأمين ايمني ساخته مي شوند كه منجر به آمار بالايي از تصادفات مي گردد شناسايي مميزي ايمني در مراحل ابتدايي طراحي راهها، اقدامي اقتصادي در حذف مشكلات بالقوه مسايل ايمني قبل از ساخت راهها مي باشد

1-2-2 مميزي ايمني راه چيست؟

آسترودز انجمن ملي حمل ونقل جاده اي و مسؤولان ترافيك استراليا، مميزي ايمني راه را چنين تعريف مي كنند: “بررسي رسمي جاده موجود و يا جاده در دست احداث يا پروژه ترافيكي و يا هرپروژه اي ديگر كه با كاربران جاده در ارتباط مي باشد و در آن يك مميز توانمند، به بررسي موارد امکان وقوع حادثه در پروژه و عملكرد ايمني آن مي پردازد.

تعاريف ديگري نيز وجود دارند که همگي حاوي اين مفهوم مي باشند كه مميزي ايمني راه يك بررسي رسمي از اصول ايمني با ديدگاهي چندمنظوره مي باشد. در همه موارد، مميزي ايمني راه مرتبط با

ايمني وسلامت همه كاربران راهها مي باشند.

هدف اصلي مميزي ايمني راه، تضمين سطح بالايي از ايمني در مراحل آغازين توسعه طرح با هدف برطرف نمودن يا بهينه سازي عناصر حادثه برانگيز مي باشد.

1-2-3 هدف از کاربرد مميزي ايمني راه چيست؟

در طول ساليان متمادي، ايمني جاده به يكي از نگراني هاي اصلي اکثر سازمانهاي حمل ونقل

تبديل شده است. رشد سريع شبكه راهها، افزايش تعداد وسايل نقليه، ترکيب متفاوت وسايل نقليه در

استفاده از راهها(خودروهاي كوچك و كاميونهاي غو لپيكر در استفاده از راه همراه مي باشند)، تعداد و سن رانندگان،محدوديتهاي اقتصادي در ساخت راهها و پيشرفتهاي تكنولوژيكي نامتقارن همه و همه در افزايش ميزانتصادفات مؤثر هستند.

علاوه بر اين مطلب، سه عنصر اصلي كه در تصادفات راهها نقش عمده دارند، عبارتند از:

راننده، وسيله نقليه و راه که تحت تأثير متقابل مسايل اجتماعي و سياسي محيط موجود خود مي باشند.

در تلاش براي افزايش ايمني راهها، برخي سازمانهاي حمل ونقل برنامه هاي ايمني خود را تهيه و ارايهكرده اند كه به طور کلي عناصري كه در تصادفات راهها نقش بسزايي دارند را مورد توجه قرار مي دهد. در عين حال، طراحي مهندسي در زمينه وارد كردن عوامل مؤثر بر ايمني در ساخت جاده ها، پيشرفت بسياري داشته است. در سالهاي اخير مهندسين براي طراحي و ساخت راهها به صورت

Stay – between – the – lines اقدام مي كردند كه در ايجاد ايمني و جلوگيري از برخورد وسايل نقليه با عوامل زيرساختي و عناصر كنار حاشيه راه چندان مؤثر نبود.

در دهه هاي ١٩٦٠ و ١٩٧٠ ميلادي، مهندسين شروع به ساخت راههاي Forgiving Highways كردند کهدر آن عناصر طراحي ضروري را كه صدمات ناشي از برخورد وسايل نقليه با عناصر حاشيه راه را كاهشمي داد، در نظر گرفته مي شود.

تعداد صفحه :51

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     فقط پیامک        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  serderehi@gmail.com

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----