دانلود پایان نامه عواملی که در زبان فارسی موجب خنده دارشدن جُک ها می شوند

عنوان : عواملی که در زبان فارسی موجب خنده دارشدن  جُک ها می شوند

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

تاریخ طنز را شاید بتوان با تاریخ وجود انسان همزمان دانست.در مشاهده ی رفتارروزمره ی خود در می یابیم که طنز بخش مهمی از مکالمات روزمره زندگی ما را به خود مشغول کرده است .  به همین دلیل است که مطالعه ی طنز توجه و علاقه ی محققان را قرن ها است که به خود جلب کرده است.درسال های اخیر مطالعه ی طنز جایگاه مهمی را در زبانشناسی به خود اختصاص داده است . روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع تحلیلی – توصیفی است .در این پژوهش یکصد جک فارسی مورد بررسی قرار گرفت .قسمت عمده ی این یکصد جک از سایت های اینترنتی مخصوص جک گرفته شد. بدین ترتیب که پس از مطالعه و بررسی تمام جک های موجود در این سایت ها، آن دسته که در آنها رعایت ادب نشده بود و هم آنهایی که امکان ارائه ی آنها به دلایل مختلف سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی در این پژوهش وجود نداشت ،حذف شدند . در مرحله ی بعد ، جک های که بار طنزآمیز کمی داشتند نیز حذف شدند و از بین جک های باقیمانده آن دسته ای که قومیتی را مورد تمسخر قرارمی دادند ، اسم آن قومیت حذف شد و به جای آن از واژگانی چون “طرف ” استفاده شد. سپس این یکصد جک از منظر نظریه ی عمومی طنز کلامی مورد مطالعه قرارگرفت. نظریه ی عمومی طنز کلامی در سال 1991 توسط راسکین و آتاردو مطرح شده است . بر طبق این نظریه در هر جک شش متغیر وجود دارند که موجب تمایز  جک ها از یکدیگر می شوند . این متغیرها عبارتند از : تقابل انگاره ، مکانیسم منطقی ، موقعیت ، هدف ، شیوه ی روایت و زبان . تمرکز اصلی این پژوهش در پاسخ دادن به این پرسش ها بود که “آیا تمام جک های فارسی را می توان با استفاده نظریه ی عمومی طنز کلامی تحلیل نمود؟” و همچنین ” کدامیک از انواع این شش متغیر در جک های فارسی بیشتر به کاررفته اند؟” نتایج این تحقیق با استفاده از آمار توصیفی نشان داد که عملکرد نظریه ی عمومی طنز کلامی برای بررسی جک های فارسی کاملا مفید و کارآمد بود و همچنین از میان انواع تقابل انگاره ، تقابل باهوش و احمق واز میان انواع مکانیسم منطقی ، مکانیسم قیاس غلط و از میان انواع شیوه ی روایت ، شیوه ی ترکیبی از دیگر انواع پر کاربرد تر بودند .

واژگان کلیدی : طنز ، جک ، نظریه ی عمومی طنز کلامی

 

فهرست مطالب

عنوان ____________________________  صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1مقدمه…………………………………………………………………………….2

1-2بیان مساله………………………………………………………………………. 2

1-3اهمیت تحقیق…………………………………………………………………4

1-4 سوالات تحقیق………………………………………………………………..___________________ 5

1-5 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………. 5

1-6 تعریف کلیدواژه ها………………………………………………………… 5

1-7 محدودیت های تحقیق…………………………………………………… 6

1-8 جمع بندی……………………………………………………………………. 6

فصل دوم : پیشینه ومبانی نظری تحقیق

2-1 پیشینه ی تاریخی طنز ……………………………………………………. 9

2-1-1 مقدمه……………………………………………………………………….. 9

2-1-2 طنز در یونان بوستان……………………………………………………________________________________ 10

افلاطون…………………………………………………………………………………         10

ارسطو…………………………………………………………………………………..        11

تئوفراستوس…………………………………………………………………………..   12

تراکتتوس………………………………………………………………………………..        12

2-1-3 تاریخچه ی طنز در فلسفه ی لاتین………………………………..  13

سیسرو…………………………………………………………………………………..        13

کوئینتیلیان………………………………………………………………………………       13

هوراس………………………………………………………………………………….         14

دوناتوس………………………………………………………………………………..         14

2-1-4 تاریخچه ی طنز در قرون وسطی……………………………………  14

2-1-5 تاریخچه ی طنز در دوره ی رنسانس………………………………  15

وتره فاوستو…………………………………………………………………………….     15

فرانسیسکو روبرتلوس……………………………………………………………..___________________ 16

مدیوس………………………………………………………………………………… 16

گیرولامو موزیو………………………………………………………………………____________ 16

گیلیو سزار اسکالیگر……………………………………………………………… 17

تریسینو………………………………………………………………………………….       17

لودویک کاستلوترو…………………………………………………………………._____________ 18

برناردو پینو…………………………………………………………………………….______ 19

2-1-6 تاثیرات در اروپا………………………………………………………….._________________________ 19

2-1-7 ایران و مطالعات طنز…………………………………………………….__________________________________20

2-1-8نظریات معاصر در باب طنز…………………………………………..    23

نظریه ی ناهمخوانی……………………………………………………………….._______________ 25

نظریه ی برتری جویی…………………………………………………………….._______________________ 26

نظریه ی رهایی………………………………………………………………………____________ 27

2-1-8-1 نظریات معاصر زبانشناسی در باب طنز……………………….    28

2-2 مبانی نظری تحقیق………………………………………………………..____________________________ 38

2-2-1نظریه ی انگاره ی معنایی طنز………………………………………… 40

2-2-2نظریه ی عمومی طنز کلامی……………………………………………  42

2-3 مبانی عملی تحقیق………………………………………………………….._________________________ 49

2-4 جمع بندی………………………………………………………….._____________ 53

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1مقدمه………………………………………………………………………………   55

3-2داده های تحقیق……………………………………………………………….____________________ 55

3-3روش تحقیق…………………………………………………………………….______________ 55

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………._____ 58

4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………  58

4-3تجزیه و تحلیل داده ها برپایه ی آمار توصیفی………………………  103

4-3-1میزان فراوانی انواع تقابل انگاره…………………………………….. 103

4-3-2میزان فراوانی انواع مکانیسم منطقی……………………………….. 104

4-3-3میزان فراوانی متغیر هدف…………………………………………….. 105

4-3-4میزان فراوانی مکانیسم شیوه ی روایت…………………………… 106

4-4جمع بندی ……………………………………………………………………. 107

              فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………… 109

5-2 بررسی پرسش ها و محک فرضیه های پژوهش……………………__________________________________ 109

5-3دستاوردهای فرعی پژوهش………………………………………………. 110

5-4 کاربردهای تحقیق………………………………………………………….. 111

5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی…………………………………. 112

فهرست منابع و ماخذ

منابع داخلی…………………………………………………………………………. 114

منابع خارجی……………………………………………………………………….. 115

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها:

نمودار4-1………………………………………………………………………………________ 104

نمودار4-2………………………………………………………………………………______ 105

نمودار4-3………………………………………………………………………………______ 106

نمودار4-4………………………………………………………………………………______ 107

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه :

استفاده از طنز ، از دیرباز در میان تمام ملل جهان رایج بوده است. طنز در ادوارمختلف تاریخ بشری،توانسته تبلور افکار ، اندیشه ، احساسات و دغدغه های بشر به گونه ای متفاوت باشد. از میان انواع متفاوت طنز ، جک ها همواره جایگاه خاصی در جوامع گوناگون داشته اند.

حوزه ی طنز یکی ازحوزه هایی است که می توان گفت به تازگی به حوزه های تحقیقاتی زبانشناسی اضافه شده است و زبانشناسان از دیدگاههای مختلف به بررسی این مقوله می پردازند. با وجود گذر سال های نه چندان طولانی از زمان آغاز تحقیقات جدی وتخصصی طنز،پژوهشگران به موفقیت های بسیاری دراین عرصه دست یافته اند و در زمینه های مختلف معنی شناسی، کاربردشناسی،        نشانه شناسی، عصب شناسی زبان، زبان شناسی رایانه ای،زبان شناسی شناختی، آموزش زبان و … درباره ی طنز و زیرمجموعه های متعدد آن، به ارائه ی نظریات بسیاری پرداخته اند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید