دانلود پایان نامه رشته مکانیک با موضوع ميز هيدروليکي و کاربرد آن

متن کامل پایان نامه رشته : مکانیک

با عنوان : ميز هيدروليکي و کاربرد آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 پایان نامه رشته مکانیک

با موضوع:
ميز هيدروليکي و کاربرد آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

آشنايي با ميز هيدروليکي

اجزاء تشکيل دهنده ميز هيدروليکي

هدف از طرح ميز هيدروليکي ، فراهم نمودن وسيله اي براي انجام يک سري آزمايشات ساده در مکانيک سيالات و هيدروليک مي باشد

در شکل (2) دياگرام قسمت داخلي يک ميز هيدروليکي نمايش داده شده است طبق اين شکل يک پمپ کوچک سانتريفوژ ، آب را از منبع S که در قسمت پاييني ميز هيدروليکي قرار گرفته است پمپ نموده و از طريق شير V به دستگاههاي مورد آزمايش منتقل مي کند.

در اين ميز هيدروليکي يک تانک وزني W قرار دارد که اين تانک به منظور اندازه گيري وزن آبي که از دستگاه مورد آزمايش عبور نموده است و از طريق لوله کوتاه D که از قسمت F به تانک وزني منتهي مي شود بکار مي رود تانک وزني W به يک طرف اهرمي متصل است که در طرف ديگر آن آويزي قرار دارد و مي توان وزنه هايي را که وزن هر کدام دو کيلوگرم مي باشد بر روي آويز قرار دارد نسبت فاصله تانک وزني تا محل تکيه گاه اين اهرم به فاصله تکيه گاه تا محل اتصال آويز برابر نسبت يک به سه است در کف تانک وزني W يک شير خروجي B قرار دارد و بسته به موقعيت اهرم باز يا بسته مي باشد.

بر روي محفظه اين ميز هيدروليکي ، صفحه اي به عنوان درپوش قرار مي گيرد که هر زمان لازم باشد مي توان با برداشتن اين درپوش ، پمپ و ديگر وسايل موجود در داخل ميز هيدروليکي را مورد بررسي و بازديد قرار داد با توجه به بلند بودن لبه هاي اطراف اين صفحه در صورتي که دستگاه داراي نشت باشد آب جمع آوري شده بر روي آن از طريق سوراخي وارد منبع S مي شود دستگاه هاي مورد آزمايش بر روي صفحه ميز هيدروليکي قرار مي گيرد لوله اي لاستيکي از پمپ به دستگاه متصل مي گردد که معمولاً يک شير هم به منظور تنظيم مقدار دبي دستگاه بين پمپ و دستگاه قرار دارد در قسمت خروجي دستگاه هم يک لوله پلاستيکي قرار دارد که آب را از دستگاه پس از عبور از يک شير کنترل ، جهت اندازه گيري دبي به تانک وزني منتقل مي کند بعد از اينکه مقدار دبي مناسب براي دستگاه تنظيم گرديد ميزان آن به روش زير اندازه گيري مي شود.

اندازه گيري دبي توسط ميز هيدروليکي

زماني که انتهاي بيروني اهرم ميز هيدروليکي توسط تيغه نگهدارنده بالا نگه داشته شده است شيرخروجي تانک وزني باز مي باشد و آبي در آن انباشته نمي شود با رها ساختن اهرم بوسيله کنار زدن تيغه نگهدارنده وزن آويز باعث مي شود تا انتهاي بيروني اهرم به طرف پايين حرکت کند و در اين لحظه شير خروجي تانک وزني بسته مي شود و آب در تانک وزني جمع آوري مي شود.

پس از چند لحظه اهرم به حالت تعادل مي رسد (وضعيت تعادل اهرم وقتي است که ميله اهرم با زير تيغه نگهدارنده تماس مي يابد که در اين لحظه اهرم به حالت افقي قرار مي گيرد ) از اين لحظه مي توان مقدار آبي که در تانک پس از اين لحظه وارد مي شود را اندازه گيري نمود بنابراين بلافاصله پس از تعادل اهرم ، کرنومتر را راه اندازي مي کنيم وبسته به ميزان دبي ، چند وزنه دو کيلوگرمي را بر روي آويز اهرم قرار مي دهيم و به محض اينکه اهرم دوباره به حالت تعادل رسيد کرنومتر را متوقف کرده و زمان نشان داده شده را يادداشت مي کنيم براي حصول دقت مطلوب حتي المقدور ، تعداد وزنه ها را چنان انتخاب کنيد که زمان جمع شدن آب کمتر از 60 ثانيه نباشد بعد از اينکه مدت زمان جمع شدن مقدار معيني آب مشخص شد مي توان مقدار دبي را محاسبه نمود با توجه به اينکه نسبت طولي ميله اهرم از محل اتصال تانک وزني تا محل تکيه گاه به فاصله آويز اهرم با تکيه گاه مساوي يک به سه است بنابراين هر کدام از وزنه هاي دو کيلوگرمي معادل شش کيلوگرم آب جمع آوري شده داخل تانک مي باشد.

اکنون با تقسيم جرم آب جمع آوري شده بر زمان جمع آوري آن ، ميزان دبي جرمي و از روي آن مقدار دبي حجمي (دبي ) را محاسبه مي کنيم :

دبي جرمي                تعداد وزنه هاي دو کيلوگرمي روي آويز = n

دبي حجمي = جرم مخصوص سيال/ دبي جرمي  

t = زماني را که کرنومتر نشان مي دهد.

موارد زير جهت عملکرد صحيح و دقيق ميز هيدروليکي بايستي مورد توجه قرار گيرد:

1- قبل از روشن نمودن پمپ بايد مطمئن شد که منبع S تا ارتفاع تقريبي mm 320 از آب پر بوده و شير فلکه پمپ هم بسته باشد.

2- در صورت وجود هر گونه نشت و با چکانده شدن قطره آب بر روي موتور الکتريکي و يا استارتر ، دستگاه را از برق قطع کرده و تا اطمينان کامل از رفع عيب ، دستگاه را به برق متصل ننمائيد نشت آب بر روي صفحه ميز هيدروليکي در صورتيکه مقدار آن کم باشد با توجه به اينکه آب به منبع بر مي گردد خيلي حائر اهميت نيست .

3- در صورتيکه دستگاه تحت فشار کامل باشد و در صورت نياز ، محل اتصال لوله هاي پلاستيکي به لوله هاي فلزي دستگاه را با بست ، محکم ببنديد.

4- در تمامي مواقع به جز زمانهايي که مقدار آب اندازه گيري مي شود با بالا نگهداشتن انتهاي هرم توسط تيغه نگهدارنده ، شير تانک وزني را باز نگه داريد البته اگر تانک وزني پر و سرريز شود با توجه به اينکه آب به منبع S بر مي گردد زياد اشکالي ندارد.

5- در پايان عمليات اندازه گيري دبي براي جلوگيري از وارد آمدن ضربه به دستگاه انتهاي بيروني اهرم را با دست نگاه داشته و به پائين فشار دهيد سپس تيغه نگهدارنده را آزاد نموده و انتهاي اهرم را به آرامي به بالا هدايت کنيد و سپس وزنه ها را از روي آويز برداريد .

6- پس از اتمام آزمايش شيرهاي فلکه را بسته و پس از آن پمپ را خاموش مي کنيم.

جريان عبوري از ونتوري متر

مقدمه

(ونتوري متر وسيله ايست که براي اندازه گيري شدت جريان در لوله ها مورد استفاده قرار مي گيرد)

جريان سيال از طريق يک لوله همگرا به مقطعي از لوله که سطح مقطع آن کمتر از سطح مقطع لوله اصلي است هدايت مي شود که اين کاهش سطح مقطع در گلوگاه باعث افزايش سرعت در آن مقطع خواهد شد بنابر معادله برنولي ، افزايش سرعت در مقطعي از لوله با دبي ثابت باعث کاهش فشار در آن مقطع مي شود و چون ميزان سرعت و فشا رهر دو به مقدار جريان بستگي دارد بنابراين مي توان با اندازه گيري تغييرات فشار در دو مقطع مختلف از لوله ونتوري ، ميزان شدت جريان را محاسبه نمود.

هدف از انجام اين آزمايش مقايسه جريان عبوري محاسبه شده با کمک دستگاه ونتوري متر با ميزان جريان واقعي بدست آمده با استفاده از تانک وزني ميزهيدروليکي و تعيين ضريب تخليه (C) جهت اين مقايسه مي باشد همچنين با کمک دستگاه ونتوري متر که در شکل (1) نشان داده شده مي توان توزيع فشار در طول لوله ونتوري را بدست آورده و با توزيع فشار حقيقي (ايده آل ) مقايسه نمود.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :55

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     09128346577        info@payan20.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  info@payan20.ir

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

شماره کارت :  6037997149778160 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی