دانلود پایان نامه رشته عمران : بررسی طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

متن کامل پایان نامه رشته : عمران

با عنوان : بررسی طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه رشته عمران

با موضوع :

بررسی طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

چکیده :

طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز با طول بیش از km 25 برای تامین بخشی از آب شهر شیراز و انتقال آب از سد درود زن به شهر شیراز می باشد برای مطالعه اولیه این تونل 9 گمانه در حد فاصل کیلومتر 15 ، 25 آن پیش بینی شده که به شرح مفصل در مورد آنها پرداخته خواهد شد . کارفرمای این پروژه شرکت آب منطقه ای فارس و پیمانکار آن شرکت زمین فن آوران بوده که نظارت آن نیز بر عهده شرکت مهندسین مشاور تهران بوستن می باشد.

فهرست موضوعات

مقدمه………………………………

كليات……………………………….

فصل اول:مطالعات کلی

1-1-مطالعات ژئوتكنيكي…………………

2-1-ناحيه مورد بررسي و راههاي دسترسي…….

3-1-مختصري از زمين شناسي مسير…………….

فصل دوم: واحدهاي سنگچينه اي منطقه

1-2- سازند پايده……………………..

2-2- سازنده ساچون…………………….

3-2- سازند جهرم………………………

4-2- سازند آسماري……………………..

5-2- نهشته هاي كواترنر…………………

فصل سوم: ساختار زمين شناسي منطقه

1-3-گسله ملوس جان…………………….

2-3- گسله سراسري بخش محوري كوه ملوس جان…..

3-3- گسله هاي جنوب كوه ملوس جان………..

فصل چهارم :حفاري

1-4-سيكل حفاري چاه اكتشافي……………..

2-4-دستگاههاي حفاري( drilling rigs)………….

   3-4- کربارل سينگل………………

         4-4- كربارل دوبل                         ……………………..

5-4-فنر مغزه گير (core lifter) ……………..

6-4- Casing يا لوله جداري………………..

7-4-سرمته…………………………….

8-4-رادها…………………………….

9-4-پكر……………………………..

10-4-سرمته جداري ( casing bit) ……………

11-4-كفشك جداري (casing shoe)……………..

12-4-سيال حفاري ( drilling fluid) در حفاري الماسي

13-4-پمپ گل یاآب (mud or water pump)……….

14-4-لوله مشبك ……………………….

15-4-نمونه گير SPT………………………

16-4- مخروط CPT………………………..

17-4-سطل پكر …………………………

18-4-چكش SPT………………………….

19-4-حفاري گمانه ها و نمونه گيري…………

فصل پنجم : عملیات های جانبی درحفاري گمانه ها

   1-5-سيمان كاري (cementing) درحفاري مغزه گيري….

   2-5-عمليات fishing………………………..

         3-5-پيزومتر كردن گمانه……………………

   فصل ششم: آزمايش هاي بر جا

   1-6-آزمايش هاي ژتوتكنيكي…………………

   2-6-لوژن ………………………………

   3-6-لوفوان…………………………..

فصل هفتم:ضمایم

 مقدمه

حفاري در كل به معني نفوذ در سنگ است نفوذ درسنگ گاهي به منظور خردكردن آنها انجام مي گيرد در كليه معادن حفاري امري اجتناب ناپذير است حفاري اكتشافي ممكن است به منظور كشف و پي برد ن به وجود كاني يا ماده معدني و يا به منظور پي بردن به شرايط كيفي سنگها باشد .امروزه بيش از 95% حفاري هابه روش مكانيكي وباماشينهاي ضربه اي ،چرخشي وماشينهاي ضربه اي چرخشي انجام مي گيرد چالها معمولاً عمق كمي دارند اما چاه ها اكتشافي داراي عمق بيشتري است به طوركلي تاريخچه حفاري مهم است اما پس از سالهاي 1940-1920 براي اولين بار مته هايي از جنس كربورتنگستن در آلمان به كار رفت بين سالهاي 1966-1940 مته هاي ساخته شده از جنس كربورتنگستن در حفاري بسيارمتداول و رايج شد . بين سالهاي 1975-1970 ماشين هاي حفاري هيدرو ليكي به صنعت معرفي شد كه در اين ماشين بر خلاف ماشين هاي حفاري ضربه اي از روغن تحت فشار به جاي فشار هوا در حفاري استفاده ميشود . هم اكنون نيز عمليات حفاري بوسيله ليزرهاي گوناگون در كشورهاي مختلف در دست بررسي است . حفار ي در حد وسيعي در عمليات شناسايي و اكتشاف منابع زيرزميني به كار ميرود اين تكنيك در بررسي هاي هيدروژئولوژي و بررسي هاي زمين شناسي نيز كابرد دارد .چاه يا گمانه حفره اي استوانه اي شكل است كه در زمين ايجاد ميگردد قطر گمانه ها از 16 تا 1500 ميليمتر تغيير مي كند در بعضي موارد چاه هاي معدني با قطره 1.5تا8. متر نيز ايجاد مي شوند . هر گمانه داراي اجزاي مختلفي است كه عبارتنداز :

1- دهانه يا سر چاه كه شروع چاه است يا به عبارت ديگر محل تقاطع گمانه با سطح زمين است و يا در حفاري زير زميني محل تقاطع گمانه با سطحي از فضاي معدن زيرزميني است .

2- ته چاه كه در واقع كف گمانه است كه در آن در اثر اصابت ابزار حفاري وخردشدن خاك يا سنگ حفاري پيشرفت مي كند .

3- ستون چاه يا حجم استوانه اي شكل چاه

4-ديواره چاه كه سطوح جانبي ستون چاه است . گمانه را مي توان طوري حفر كرد كه تمام مقطع كف چاه بريده شود ( حفاري غير مغزه گيري و يا مي توان برش را در يك فضاي حلقوي انجام داد.( حفاري مغزه گيري ) در حالت دوم يك ستون سنگي از زمين به نام مغزه بدست مي آيد . از حفاري غيرمغزه گيري براي حفر چاههاي بهره برداري و همچنين چال هاي آتشباري و… استفاده ميشود اما از حفاري مغزه گير ي براي مطالعات زمين شناسي وژئوتكنيكي استفاده ميشود. انواع چاههاي مورد حفاري براي اهداف زير حفر مي شوند :

1- پي جويي و اكتشاف

2- بهره برداري

3- عمليات كمكي كه براين اساس آنها را به سه گروه زير تقسيم مي كنند :

الف) چاههاي اكتشافي ب) استخراجي پ)تكنيكي .

 كليات

هدف از اجراي طرح بلند مدت آب آشاميدني شهر شيراز تأمين بخشي ازآب شهر شيراز از طريق لوله گذاري و تونل آب از سد درودزن تا شهر شيراز مي باشد.

براي رسيدن به اين هدف ووجود كوهي به نام كوه ملوس جان بر سر راه اين طرح ، احداث تونل امري اجتناب ناپذير است. همانطور كه مي دانيم احداث تونل مطالعات ژئوتكنيكي بسياري را مي طلبد كه در اين جا به بحث مختصر در مورد آن مي پردازيم .

مطالعات کلی

 1-1-مطالعات ژئوتكنيكي

2-1-ناحيه مورد بررسي و راههاي دسترسي

3-1-مختصري از زمين شناسي مسير

  1-1-مطالعات ژئوتكنيكي

براي مطالعه و بررسي ژئوتكنيكي مسير تونل انتقال آب ، حفاري10گمانه اكتشافي كه موقعيت آنها روي نقشه نشان داده شده پيش بيني شده است .

عملیات ژئوتكنيك و بررسي نتايج آن بطور خلاصه بشرح زير است :

1- اقدامات لازم جهت انتقال كليه دستگاهها،  تجهيزات و نيروي انساني به محل گمانه ها .

2- حفاري گمانه ها به همراه مغزه گيري و تهيه نمونه هاي سنگ و خاك به تعداد لازم .

3- انجام آزمايشهاي صحرايي در اين گمانه ها طبق مشخصات فني و استاندارد ها .

4- انجام آزمايشهاي آزمايشگاهي برروي نمونه هاي بدست آمده از گمانه ها مطابق استانداردها.

5-تهيه گزارش ها براي كليه مراحل فوق و انجام خدمات مهندسي ژئوتكنيك .

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :25

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     09128346577        info@payan20.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  info@payan20.ir

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

شماره کارت :  6037997149778160 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی