دانلود متن کامل پایان نامه رشته معماری با موضوع وندالیسم

متن کامل پایان نامه رشته : معماری 

با عنوان : وندالیسم

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد واحد خرم آباد

موضوع:

وندالیسم

رشته :

معماری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

مقدمه:

وندالیسم ( لازم به ذكر است كه ونداليسم عبارت است از آسيب وارد كردن يا از بين بردن اموال عمومي چه دولتي و چه غير دولتي است )، که بیش تر به قشر جوانان بر می‌گردد، یکی از مسائل اجتماعی مهم است. حال آن كه با پيشرفت جامعه هم افزايش و هم تنوع و پيچيدگي خاصي پيدا كرده است. و از آن جا كه قشر جوان؛ در سنين تحصيل به خصوص مقطع متوسطه قرار مي گيرند؛ لذا آموزش و پرورش مي تواند بستري جهت افزايش يا كاهش حركات ونداليستي جوانان محسوب شود. این مسأله از آن رو مهم است، که هم خسارات بعضاً هنگفتی بر بودجه ي عمومی یک کشور می‌رساند و هم در برخی مواقع زندگی اجتماعی و حتی روزمره ي انسان را دچار اختلال می‌نماید.

امروزه ونداليسم خصوصاً برای كسانی كه در شهرهای بزرگ و پرجمعيت زندگي مي كنند پديده ای ملموس و مشهود و واقعيتی تلخ و در عين حال گريز ناپذير است كه بعنوان يكی از نمودهای زندگی اجتماعی جامعه مدرن و ماشينی بروز و حضور دارد كه نه تنها سلامتی و امنيت جامعه را به مخاطره می اندازد، بلكه هزينه های مالی گزافی را تحميل ماليات دهندگان و ساكنين اين شهرها مي كند.                                    

متأسفانه آمار دقيقي از هزينه ها ، رفتارها و نمونه ها ي رفتارهاي وندالستي در كشور ما وجود ندارد از سوي ديگر آگاهي و شناخت ناكافي از اين پديده ي اجتماعي كه نتيجه ي فقر پژوهشي در اين زمينه است، موجب گرديده است كه مسئولان، برنامه ريزان آموزش و متوليان امور اجتماعي، نتوانند از بروز رفتارهاي ونداليستي پيشگيري و يا آن را درمان كنند. ونداليسم نه تنها به عنوان كج روي و رفتاري بزه كارانه، بلكه به مثابه يك معضل يا مسأله ي اجتماعي در بسياري از جوامع از سوي صاحب نظران و آسيب شناسان مطرح شده است. ( محسني تبريزي ، 1383 : 34‌ )

توجه داشتن به این دو مورد یعنی، ضرر رساندن به بودجه ي عمومی و یا حتی خصوصی کشور که در اکثر قریب به اتفاق اعمال وندالیستی صورت می‌گیرد و اختلال جدی به زندگی روزمره انسان‌ها و پایمال شدن حقوق بعضاً اولیه ي آن‌ها، که از برخی اعمال وندالیستی ناشی می‌شود؛ نگارنده را بر آن داشت، تا به مطالعه ي وندالیسم به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی بپردازد.

بیان مسئله :

مسائل اجتماعي جامعه ، فرآیندهای اجتماعي اعم از شرايط ساختاري و يا الگوهاي كنشي هستند كه در مسير تحولات اجتماعي بر سر راه توسعه يعني وضعيت موجود و وضعیت مورد توجه مردم و گروه‌هاي اجتماعي قرار مي‌گيرند و مانع تحقق اهداف و تهديد كننده ي ارزش‌ها و كمال مطلوب‌ آن‌ها مي‌شوند. مسائل اجتماعي به عنوان پديده‌هايي نامطلوب اذهان نخبگان و افكار عمومي مردم را به خود مشغول مي دارند؛ به طوري كه نوعي وفاق و آمادگي جمعي براي مهار آن‌ها پديد مي‌آيد، كه مقامات رسمي كشور را به چاره‌جويي و اقدام عملي در جهت اصلاح و يا رفع و پیشگیری از آن‌ها وا مي‌دارد (عفتی،1381: 12). بنابراین، يك مسأله ي اجتماعي، زماني تعريف مي‌شود، كه مردم آن جامعه، آن‌را به عنوان يك معضل و يا يك مشكل اجتماعي تعريف كنند. (محسني تبريزي،1383: 36)

ونداليسم (رفتار خرابکارانه، به‌خصوص در جوانان) يكي از نمونه‌هاي رفتار بزه‌كارانه در بين جوانان و نوجوانان است، كه امروزه بعد جهاني به خود گرفته است، در كشور ما نيز اين پديده جهان‌شمول بيش از پيش موجبات تهدید اجتماعی و هم‌چنين تحمیل هزينه‌هاي سنگين، براي دولت را فراهم آورده است. با این حال، متأسفانه آمار دقیقی از هزينه‌ها، رفتارها و نمونه هاي رفتارهاي ونداليستي در كشورما وجود ندارد. از سويي ديگر آگاهي و شناخت ناکافی از اين پديده اجتماعي كه نتيجه ي فقر پژوهشی در اين زمينه است، باعث گرديده است، که مسوولان، برنامه‌ريزان آموزشي و متولیان امور اجتماعي، نتوانند از بروز رفتارهاي ونداليستي پيشگيري و يا آن را درمان كنند. ونداليسم نه تنها به عنوان كج‌روي و رفتاري بزه‌كارانه، بلکه به مثابه یک معضل یا مسأله ي اجتماعی در بسیاری از جوامع از سوی صاحب‌نظران و آسیب‌شناسان مطرح شده است. (محسني تبريزي،1383: 34)

در شرايطی كه همبستگی متقابل فرد و جامعه از ميان برود و فرد نتواند به كمك مكانيزم ها و ابزارهايی كه جامعه در اختيارش قرار می دهد به اهدافش دست يابد در نتيجه از راه های ديگری كه خلاف است سعی می كند به آن اهداف برسد در نتيجه می گوييم كه فرد نابهنجار شده و وقتی اين حالت به صورت عام در جامعه شيوع پيدا می كند می گوييم جامعه دچار آنومی يا نابسامانی شده و به عبارتی با از بين رفتن     ارزش ها و هنجارها يا ضعيف شدن هنجارها و ارزش ها اعضای جامعه ديگر ارزش ها و اهداف مشتركی را قبول ندارند. به نظر مرتون بی هنجاری هنگامی به وقوع می پيوندد كه فرد قادر نباشد با وسايلی كه جامعه مشخص كرده به اهداف خود دست يابد وعكس العمل طبيعی اين وضعيت روی آوردن به انحراف است.(فرجاد ، 1382، 12)

نابهنجاری ها در قالب های مختلفی در جامعه ظهور پيدا می كنند. يكي از اين نابهنجاري ها گرايش جوانان به تخريب می باشد كه تخريب در نوع خود مي تواند شامل تخريب اموال عمومی، فضای سبز، جاده ها، ديوارها و… باشد. در اين جا گفته می شود كه يكی از اعمالی كه نظم اجتماعی و قوانين و مقررات را بطور جدی تهديد می كند ، اعمال و كردارهای ونداليستی است.

ونداليسم عموماً پديده ای جهانی است و اهداف وندال ها و عملكرد آنان بدون توجه به اينكه در چه كشوری می باشد؛ بسيار شبيه است. هر ساله در سراسر جهان ميليون ها دلار صرف تعمير و جايگزيني چيزي مي شود كه وندال ها كمر به نابودي آن ها بسته اند. ( محسني تبريزي ، 1383 : 39 )

وندال ها در عين حال در يك گروه سني معين واقع اند و ونداليسم خاص گروه سني معين است. بر اساس تحقيقات انجام شده كودكان، نوجوانان و جوانان بين سنين 10 تا 25 سال بيش از ديگر گروه ها ي سني به ونداليسم روي مي آورند ( همان : 16).

نظر به جوان بودن شديد جمعيت در ايران ، انتظار طبيعي اين است كه چنين موضوعي مورد توجه فراواني قرار گرفته باشد. در جامعه ي امروزي ايران با انواع مسائل و آسيب هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظير آنومي يا نابساماني اجتماعي، بحران هويت، قانون گريزي، پرخاشگري و جنايت، تخريب منابع و آلوده سازي محيط زيست و… سروكار داريم كه در مجموع آينده ي اين كشور را از لحاظ سلامت محيط و احساس امنيت جاني، مالي، تعاملاتي و فكري تهديد مي كنند.( عفتی ، 1381: 23) بنابراين ، توجه به مسائل اجتماعي نوجوانان و جوانان بيش از پيش از اهميت خاصي برخوردار است.

اهميت وضرورت تحقيق:

اگر بزهکار را قربانی جامعه بدانیم، تا علل و عوامل جرم‌زای اجتماعی که موجب سقوط و گمراهی فرد انسانی شده است، شناخته نشود، عدالت و درمان و رهایی چنین فردی میسر نیست. اگر پرونده‌های دادرسی کیفری براساس مطالعات جامعه‌شناسی جنایی و محیطی که متهم را به بار آورده است، نباشد و صرفاً به محاکمه ي عمل مجرمانه که اجرای دستورهایی از پیش ساخته است، اکفتا شود…. با این عمل، نه فرد بزه‌کار درمان می شود و نه ریشه‌های فساد از جامعه کنده خواهد شد، بلکه سقوط حتمی و دائمی فرد محکوم را به دست جامعه فراهم نموده‌ایم و از او یک دشمن کینه‌توز و خون آشام بی‌رحم و انتقام‌جو برای جامعه ساخته‌ایم و از سوی دیگر عوامل فساد و جرم را به حال خود رها کرده‌ایم تا روز به روز جرایم توسعه یابد. محکوم کردن بزه‌کار، بدون شناخت شخصیت او و عوامل جرم‌زای اجتماعی که او را به این روز سیاه و بدبختی انداخته است، دور از عدل و انصاف است. (مرادی،1381: 59و60) بنابراین، پژوهش‌هایی از این دست که در مورد مسائل مهم اجتماعی ایران صورت می‌گیرد، با ریشه‌یابی بحث وندالیسم و نیز نشان‌دادن ضرورت برخورد علمی با مسأله ي فوق الذکر، می‌تواند باعث شود تا فرد وندالی به جامعه برگردد. بدین جهت از دیدگاه فردگرایی، می‌توان چنین نتیجه گرفت، که برخورد علمی با قضیه ي وندالیسم، در درجه ي اول به نفع فرد و خانواده ي فرد می‌باشد.  

ونداليسم براي بسياری از افراد جامعه حتی برای اهل فن نيز ناشناخته است، به طوري كه تا سال 1371 تقريباً‌ هيچ اطلاعاتي در ارتباط با خرابكاری در كشور مشاهده نمی‌شود، اما با نگاهي به آمار و ارقام بزه‌كاری ‌ها و جرايم چند ساله ي اخير مراكز قضايی ايران، ما را به اين واقعيت رهنمون مي‌سازد كه بزه‌كاری و رفتار خرابكارانه در بين نوجوانان و جوانان و دانش‌آموزان كشور، روند غير طبيعی و فزاينده‌ای داشته است، كه آثار و نتايج آن بر سلامت عمومی جامعه تأثير منفی دارد» (رمضانی ، 1375، 44)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :26

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     09128346577        info@payan20.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  info@payan20.ir

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

شماره کارت :  6037997149778160 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی