انحراف معیار±میانگین بدون پولیپ

 

565

 

5.47±27

 

586

 

4.52±24.97 پولیپ رکتوم

 

34

 

5.04±27.64

 

57

 

4.71±24.70 پولیپ سیگمویید

 

19

 

4.76±27.58

 

27

 

3.71±25.37 پولیپ کولون نزولی

 

6

 

3.9±26.18

 

9

 

3.20±23.08 پولیپ کولون عرضی

 

3

 

6.29±27.86

 

5

 

5.78±27.94 پولیپ کولون صعودی

 

4

 

3.67±26.64

 

7

 

7.21±26.54 پولیپ سکوم

 

4

 

4.08±22.87

 

4

 

5.1±28.51 پولیپ در بیش از یک مکان

 

7

 

5.03±27.57

 

13

 

7.46±29.14

فصل پنجم :
 برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *