پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی با موضوع برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان

 

دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.A.”  مدیریت بازرگانی

« گرایش مدیریت بازرگانی»

عنوان

بررسی تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

Continue reading “پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی با موضوع برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان”