دانلود پایان نامه رشته مکانیک : طراحی میکرو پمپ مناسب جهت دستگاه دیالیز خون

متن کامل پایان نامه رشته : مکانیک - حرارت و سیالات

با عنوان : طراحی میکرو پمپ مناسب جهت دستگاه دیالیز خون

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

1058

دانلود پایان نامه رشته مکانیک : طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای و فرآیند تولید آنها

متن کامل پایان نامه رشته : مکانیک - حرارت و سیالات

با عنوان : طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای و فرآیند تولید آنها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

1057

پایان نامه رشته مکانیک : طراحی برج های خنک کن با ظرفیت 40 تا 700 تن بکار رفته در پالایشگاه ها

متن کامل پایان نامه رشته : مکانیک

با عنوان : طراحی برج های خنک کن با ظرفیت 40 تا 700 تن بکار رفته در پالایشگاه ها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

1056

دانلود پایان نامه رشته مکانیک : شبیه سازی مبدل های حرارتی با کمک نرم افزارHTFS

متن کامل پایان نامه رشته : مکانیک

با عنوان : شبیه سازی مبدل های حرارتی با کمک نرم افزارHTFS

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

1043

دانلود متن کامل پایان نامه رشته مکانیک با موضوع سوختهای جایگزین در موتور دیزل

متن کامل پایان نامه رشته :  مکانیک - حرارت و سیالات

با عنوان : سوختهای جایگزین در موتور دیزل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

1042

دانلود پایان نامه رشته مکانیک گرایش حرارت سیالات با موضوع جریان تراکم‌پذیر مدرن

متن کامل پایان نامه رشته : مکانیک گرایش حرارت سیالات

با عنوان : جریان تراکم‌پذیر مدرن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

1040

دانلود پایان نامه رشته مکانیک با موضوع روش های طراحی و ساخت و کاربردهای توربین بخار

متن کامل پایان نامه رشته : مکانیک

با عنوان : روش های طراحی و ساخت و کاربردهای توربین بخار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

1041

دانلود پایان نامه رشته مکانیک با موضوع تکنولوژی های روز در گیربکس اتوماتیک

متن کامل پایان نامه رشته : مکانیک - حرارت و سیالات

با عنوان : تکنولوژی های روز در گیربکس اتوماتیک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

1030

دانلود پایان نامه رشته مکانیک با موضوع تحلیل ترمودینامیکی و طراحی سیکل تبرید مغناطیسی

متن کامل پایان نامه رشته : مکانیک - حرارت و سیالات

با عنوان : تحلیل ترمودینامیکی و طراحی سیکل تبرید مغناطیسی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

1029

دانلود متن کامل پایان نامه رشته مکانیک با موضوع تاثیر کنترل کیفی در صنعت خودرو

متن کامل پایان نامه رشته : مکانیک - حرارت و سیالات

با عنوان : تاثیر کنترل کیفی در صنعت خودرو

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

1028