دسته: مهندسی مکانیک

دانلود پایان نامه رشته مکانیک : تحلیل استاتیکی و دینامیکی پایه های مخازن در ارتفاع گاز فشرده و بهینه‌سازی آنها

متن کامل پایان نامه رشته : مکانیک – طراحی جامدات با عنوان : تحلیل استاتیکی و دینامیکی پایه های مخازن در

Continue reading

دانلود پایان نامه رشته مکانیک : بررسی و مقایسه روشهای تحلیلی وتجربی ضربه عرضی برروی صفحات کامپوزیتی

متن کامل پایان نامه رشته : مکانیک با عنوان :  بررسی و مقایسه روشهای تحلیلی وتجربی ضربه عرضی برروی صفحات کامپوزیتی در

Continue reading