پایان‌نامه ارشد گرایش انتقال تکنولوژی تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

پایان نامه

 عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد  رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

تکه هایی از متن :

۲-۱ مقدمه

فصل حاضر دارای ۴ بخش اصلی است. بخش اول، به بیان مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در این پژوهش پرداخته می شود. از آن‌جایی که شناخت مبانی علم و فناوری جدید و مقایسۀ آن با مبانی علم و فناوری از دیدگاه اسلام یکی از پیش‌نیاز های این پژوهش در نظر گرفته شده است، دربخش دوم، ابتدا با استفاده از منابع موجود و نظر اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی، به صورت خلاصه، علم جدید، شاخصه‌ها، ویژگی‌ها و در نهایت چالش‌ها و پیامدهای آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با شناخت چالش‌ها و پیامدهای علم جدید و در ادامه شناخت دین و جامعیت آن، ضرورت حرکت به سمت الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در عرصۀ علم و فناوری یا همان تولید علم و فناوری براساس مبانی بینشی و ارزشی اسلامی تبیین خواهد شد. در مرحلۀ بعد با استفاده از آیات و روایات و منابع حکمت اسلامی و همچنین آراء دانشمندان اسلامی مفهوم علم‌دینی و فناوری‌ دینی یا به عبارتی علم و فناوری ایجاد شده براساس مبانی بینشی و ارزشی اسلامی ارائه خواهد شد. در بخش سوم، مبانی بینشی و ارزشی اسلامی که می‌بایست در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت ناظر بر علم و فناوری باشد، همراه با مستنداتشان که همگی، آیات و روایات رسول اکرم (ص) وامامان معصوم می‌باشد به صورت مفصل بیان می‌شود. از این مبانی به عنوان اقتضائات نظری پیشرفت علم و فناوری از دیدگاه اسلام، در فصل ۴ برای تحلیل لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت استفاده خواهد شد. بخش پایانی این فصل، به تحقیقات قبلی در رابطه با الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت اختصاص دارد. در این بخش خلاصه‌ای از تحقیقات انجام شده همراه با نتایج آن‌ها، به عنوان پیشینۀ پژوهش ارائه خواهد شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی

آدرس : تهران – خیابان انقلاب – بین چهار راه ولیعصر و دانشگاه تهران – خیابان ابوریحان – پلاک ۹۳ – تیم برنامه نویسی فناوران ایده پرداز

پایان نامه ارشد مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی -انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

۶ـ۳روش های آماری به کار رفته در تحقیق

در این تحقیق از آزمون ها و روش های زیر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود:

ـ آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف [۱]برای بررسی نرمال بودن داده های جمع آوری شده

ـ آزمون تی استیودنت [۲]برای شناسایی مهمترین شاخص های مؤثر

ـ روش آنتروپی برای شناسایی مهمترین شاخص های انتخاب شده

ـ تکنیک تاپسیس[۳] فازی برای اولویت بندی روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی

لازم به ذکر است که در این پژوهش از نرم افزار اکسل[۴] و اس پی اس اس[۵] برای تجزیه و تحلیل داده ها و برخی محاسبات استفاده گردیده است.

 

۱ـ۶ـ۳ آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف (KS)

آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف روشی برای تعیین همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی است. دلیل استفاده از این آزمون به جای آزمون کای دو، این است که چون تعداد مشاهدات کوچک است دقت این آزمون نسبت به آزمون کای دو بیشتر می باشد. از سویی دیگر این آزمون نسبت به آزمون کای دو از سادگی و سهولت بیشتری برخوردار است. آماره ی آزمون KS را با   نشان می دهیم. آماره ی آزمون برابر است با حداکثر قدرمطلق تفاضل فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی از فراوانی نظری نسبی تجمعی. یعنی:

[۱] Kolmogorov_ Smirnov

[۲] T_Student

[۳] TOPSIS

[۴] Excel

[۵] Spss

 

 

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی -انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

 

زیبایی‌شناسی در گرافیک متحرک -دانلود پایان نامه ارشد رشته ارتباط تصویری

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ارتباط تصویری زیبایی‌شناسی در گرافیک متحرک

تکه هایی از متن :

۴-۳-۲ نور و رنگ

در مبحث رنگ از منظر هنر، پس از بیان مقدمه و کلیات، به طرح چند نظریه می‌پردازم. ابتدا باید درباره ساختار اپتیکی چشم بدانیم و اینکه توانایی‌ها و محدودیت‌های چشم انسان چه می‌تواند باشد؟

توانایی دید رنگ و توانایی دریافت شکل و حرکت نیز در سراسر میدان دید یکسان نیست دید رنگی در میانه میدان دید، تواناتر است، دریافت شکل و حرکت اما در کناره‌های میدان دید بیشتر است. چون سلول‌های حساس به رنگ نور، cone بیشتر در میانه شبکیه گرد هم آمدند و در برابر، سلول‌های حساس به روشنایی نور، rod‌ در کناره‌های شبکیه جای گرفته‌اند. از آنجایی که سلول‌های حساس به رنگ نور cone، به نور بیشتری برای کار کردن نیاز دارند، برآمد این گونه پراکندگی سلول‌ها این است که دید کناری در شب بسیار توانمندتر از دید میانی است. شبکیه سه گونه سلول‌های حساس به رنگ نور، cone‌ دارد. هر کدام به یکی از رنگ‌های سرخ، سبز یا آبی حساس هستند تا به ما، برای دیدن دامنه گوناگون رنگ‌ها کمک کنند این سلول‌ها می‌توانند با یکدیگر آمیزش امواج نور را حس ‌کنند و ما را در دیدن میلیون‌ها رنگ توانا سازند.

دانه‌ها در فیلم و پیکسل‌ها (pixel)‌ در دوربین‌های دیجیتال که به آن حسگر می‌گویند نیز در لایه‌های گوناگون یا در کنار یکدیگر، درست مانند چشم کار می‌کنند. آنها نیز در نور کم، رنگ‌ها را درست باز نمی‌نمایانند. در هر چشم ۱۲۰ میلیون سلول (rod) حساس به روشنایی و حرکت و ۷میلیون سلول cone به رنگ‌ها، حساس هستند. بسنجید با دوربینی که برای نمونه می‌گویند MP12 است یعنی دوازده میلیون پیکسل دارد. (ریکیت، ۱۳۹۲، ۱۱).

رنگ در آثار هنری به ویژه گرافیک با دسته‌بندی رنگ‌ها به چاپی و نوری که در واقع دو حوزه گرافیک چاپی و گرافیک نوری (سینما،‌ تلویزیون و …) را شامل می‌شود،‌ آغاز می‌گردد رنگ‌های چاپی از سه رنگ اصلی زرد، آبی و قرمز و رنگ‌های نوری از سه رنگ اصلی سبز، آبی و قرمز پدید می‌آیند. (صادقی، ۱۳۸۷، ۶۹).

مبحث سردی و گرمی رنگ‌ها، کارکردهای فراوانی در خلق آثار هنری دارد تقریباً به همان میزان که در هنرهای تجسمی کاربرد دارد، در سینما و تئاتر به کار آمده است البته دقیقاً‌ نمی‌توان مشخص کرد که سردی و گرمی، قراردادی است یا طبیعی و غریزی؟ گاهی به نظر می‌رسد غریزه‌های رنگی ما، نتیجه تکرار و تداوم قراردادهاست. (صادقی، ۱۳۸۷، ۷۰).

بسیاری از آثار گرافیک که در محیط پیرامون مشاهده می‌کنیم، بخش‌های زیادی از آنها حتی بدون رنگ (یعنی فقط با درجات سیاه­و­سفید) هم به مفهوم و ترکیب‌شان، لطمه‌‌ای وارد نمی‌شود و رنگین­شدن آنها ضرورت ندارد.

تشنگی رنگی بر این پایه استوار است که در یک اثر گرافیک، بخش‌هایی که اهمیت کمتری دارند، با درجاتی از سیاه و سفید نمایش داده شوند و فقط آن بخشی که در پلان نخست توجه مخاطب قرار دارد، رنگین شود. مخاطب اثر با دیدن آن بخش‌های کم‌اهمیت و به دلیل نداشتن رنگینگی (و حضور درجات سیاه و سفید به جای رنگ‌های گوناگون) ‌به لحاظ رنگی، احساس تشنگی می‌نماید و چشمان مخاطب، منتظرند با دیدن رنگ، ‌پاسخی به این بی‌رنگی ها داده شود. بدین ترتیب با دیدن آن بخش رنگی، به تشنگی رنگی چشمان مخاطب، پاسخ داده می‌شود.

در واقع سیاه و سفید بودن بخش‌هایی که در پلان‌های بعدی توجه مخاطب هستند، حس تشنه شدن نسبت به رنگ را در چشمان مخاطب ایجاد می‌‌کند و با دیدن بخش‌های رنگی، این تشنگی رفع می‌شود. (صادقی، ۱۳۸۷، ۷۵).

وقتی فیلم رنگی از نظر فنی به حد کمال برسد. چه چیزی برای عرضه خواهد داشت؟ ما می‌دانیم که با از دست دادن فیلم سیاه‌وسفید چه امکاناتی را از دست خواهیم داد. آیا فیلم رنگی می‌تواند همانند فیلم سیاه‌وسفید ما را به آفرینش ترکیب‌های دقیق و به استقلال از «واقعیت» رهنمون گردد؟

شاهکارهای نقاشی ثابت کرده است که رنگ امکانات فراوانی در اختیار هنرمند می‌گذارد و ایجاد یک سبک اصیل و دقیق را ممکن می‌سازد. ولی آیا نقاشی و فیلمبرداری رنگی قابل مقایسه هست؟ نقاش در انتخاب رنگ و شکل برای نشان دادن طبیعت آزادی کامل دارد حال آنکه فیلم رنگی ناگریز است رنگ‌های طبیعت را به همان صورت که وجود دارد ضبط کند. در فیلمبرداری سیاه‌وسفید، تبدیل همه‌ی رنگ‌ها به‌صورت درجات متفاوتی از خاکستری، هنرمند را از قید واقیعت آزاد می‌ساخت و امکان استفاده‌ی هنری از این رسانه را ممکن می‌ساخت. (آرنهایم، ۱۳۶۱، ۱۳۱).

آنچنان که می‌دانیم برای پلان‌بندی عناصر در قاب اثر، از سه طریق می‌توان عمل کرد: وسعت سطوح، چینش (ترکیب‌بندی) و رنگ‌بندی. تشنگی رنگ، درک اولویت پلان‌های اثر را برای مخاطب آسان‌تر می‌کند. در صورتی که اگر این اصل رعایت نشود، تفاوت میان پلان‌های مختلف یک اثر گرافیک، کمتر خواهد شد. (صادقی، ۱۳۸۷، ۷۵).

در منظره‌ای، آسمان می‌تواند هزاران بار درخشان‌تر از سایه‌ای عمیق یا گودالی در زمین باشد. ابرهای انبوه آسمان می‌توانند هزاران بار درخشان‌تر از تیره‌ترین سایه‌ها باشند. با این همه هنرمند باید منظره‌ای را از طریق گستره‌ای از رنگ‌ها بیافریند که در آن سفید تنها سی مرتبه درخشان‌تر از سیاه است.

یک لکه رنگ بسته به اینکه روی سطح تصویر، در طرف چپ یا راست، بالا یا پایین قرار گیرد تجربه‌های فضایی متفاوتی بر می‌انگیزد. هر رابطه مشخص یک احساس فضایی مشخص ایجاد می‌کند. با افزایش لکه‌های رنگ، احساس فضایی گسترش می‌یابد و لکه‌ها از هم دور یا به هم نزدیک می‌شوند، پیش می‌آیند و پس می‌روند و راستایی متمایل به مرکز یا گریزان از مرکز می‌یابند. اگر این لکه ها در سطح، تغییر رنگ و بُعد بدهند، رویدادهای فضایی سرزنده‌تری را باعث می‌شوند. (کپس، ۱۳۹۲، ۲۲).

دانلود متن کامل از لینک زیر :

aroow-down-thesis-5

متن کامل :پایان نامه ارشد : زیبایی‌شناسی در گرافیک متحرک

دانلود پایان نامه رشته معماری با موضوع مهد کودک وپیش دبستانی

لینک متن کامل پایان نامه در سایت ارشده ها : پایان نامه معماری :مهد کودک وپیش دبستانی

تکه هایی از متن :

۱-۱- کودک کیست

اساسا کودک به کسی اطلاق می شود که سه مرحله را طی نماید:

الف) مرحله اول از تولد تا پایان دو سالگی

در این مدت کودک خود را با اوضاع جدید زندگی سازگار می کند و برای این سازگاری از حواس مختلف «بینائی، شنوائی، واکنش در برابر بو…» بهره می گیرد و در این دوران کودک به لحاظ جسمی، عاطفی و اجتماعی رشد می کند و در مقابل عواطف و احساسات اطرافیان

واکنش نشان می دهد.

ب) مرحله دوم کودکی از ۳ تا۷ سالگی

در این مرحله رشد سریع جسمی، کودک را برای تجربه و یادگیری بیشتر آماده می کند و به تدریج که بزرگتر می شود به شبکه پیچیده تری از تجارب دست می یابد و از حواس خود هرچه بیشتر استفاده می کند و به کمک راه رفتن با محیطی گسترده و متنوع رو به رو می شود بر خلاف دوران اول زندگی در این دوره رفتار کودک کمتر قابل پیش بینی است، زیرا از این پس تجارب محیطی و تاثیری که بر او می گذارد مسیر رشد کودک را تعیین می کند.

این دوره جزء حساسترین سالهای نخست زندگی کودک به شمار می آید به لحاظ اینکه سؤالهای او از اطرافیان شروع می شود و این والدین هستند که با پاسخگوئی مناسب می توانند ذهن کودک را شکوفا نمایند و به رشد ذهنی او کمک کنند.

ج) مرحله سوم کودکی از ۷ تا ۱۱ سالگی

ابتدا و انتهای این دوره با تحولات و شرایط جدیدی همراه است که تا اندازه ای بر شخصیت کودک و سازگاریهای اجتماعی او اثر می گذارد.

این دوره از نظر روانشناسان سنین گرایش به دسته و گروه است که کودک تلاش می کند که خود را از نظر ظاهر، رفتار و گفتار با دسته و همسالان تطبیق دهد. به همین جهت است که روانشناسان این دوره را سن همانند سازی نامگذاری می کنند و برخی از آنان این دوره را سن خلاقیت نامیده اند یعنی دوره ای که در آن معلوم خواهد شد، کودک در آینده خلاق و مبتکر می شود یا دنباله رو و پیرو خواهد بود.

بنابراین می توان گفت این دوره از رشد مانند هر مقطع دیگری از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا خصوصیات رشد در این دوره در مقایسه با مقاطع دیگر، نمودی مثبت و سازنده دارد که این نمود برای همگان واضح است.[۱]

[۱] – سیری در سیره نبوی مرتضی مطهری / انتشارات صدرا- تهران ۱۳۶۷ هـ ش

متن کامل پایان نامه رشته :معماری عنوان : مهد کودک وپیش دبستانی

پایان نامه : رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

۱ـ۱   راهکارهای فناوری اطلاعات برای کاهش اثر شلاقی

با استفاده از سفارش اشتراک گذاری اطلاعات[۱] تأخیر در رسیدن اطلاعات به تأمین کننده را می­توان کاهش داد. با استفاده از تقاضای اشتراک گذاری اطلاعات[۲] به جای دانستن تقاضای سطح پایین از تقاضای تمامی سطوح اطلاع پیدا کرده و می توان پیش بینی نادرست تقاضا را کاهش داد و همچنین فقدان مدیریت یکپارچه موجودی برای تمامی سطوح را برطرف کرد. برای جلوگیری از نوسانات تقاضا بدلیل نوسانات قیمت و غیره می­توان از مشخص کردن الگوها با روش­های پیش بینی از قبیل Data Mining ( اقتباس یا استخراج دانش از مجموعه­ای از داده­ها ) استفاده کرد. برای کم کردن تأخیر در رسیدن اطلاعات به فروشنده و همچنین کاهش بزرگی دسته سفارش بدلیل بالا بودن هزینه های سفارش دهی، گرفتن اطلاعات تقاضا از طریق اینترنت و ابزارهای تجارت الکترونیک، راهکار مفید فناوری اطلاعات در این زمینه می باشد. تأثیرات سوء و مخرب اثر شلاقی در طول زنجیره تأمین و ایجاد انحراف در جریان اطلاعات می تواند خسارات جبران ناپذیری را به سازمان ها وارد نماید و آنها را از تلاش در جهت افزایش مزایای رقابتی خود در بازار باز دارد. از این رو شرکتها و افراد تشکیل دهنده یک زنجیره تأمین در صنعت نساجی می بایست در راستای شفاف سازی در جریان اطلاعات و مقابله با پدیده هایی مثل اثر شلاقی تلاش خود را بنمایند. و در این راستا مهمترین عامل، همان اعتماد و اطمینان متقابل بین شرکتها می باشد. اعتماد و اطمینان یعنی آنکه هر بخش مایل است سود دیگران را افزایش دهد و بدون در نظر گرفتن دیگران فعالیتی انجام نمی دهد. هماهنگی و اطمینان در زنجیره تأمین، اثربخشی عملکرد را به دلایل زیر افزایش می دهد.

  1. هنگامی که بخش ها به هم اعتماد و اطمینان داشته باشند، هنگام تصمیم گیری اهداف دیگران را نیز در نظر می گیرند.
  2. اهرم های عملگرای مدیریتی برای رسیدن به هماهنگی آسان تر اجرا می شوند. تسهیم اطلاعات بین قسمت هایی که به هم اعتماد دارند، راحت تر انجام می شود.
  3. بهره وری زنجیره تأمین به وسیله حذف فعالیت های اضافی یا تخصیص فعالیت به مرحله مناسب افزایش می یابد (حذف فعالیت بازرسی مواد برای تولید کننده (اقدسی، ۱۳۸۳).

[۱]– Order Information Sharing

[۲]– Demand Information Sharing

 

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه ها

 

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

 

 

دانلود پایان نامه -تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان –

thesis-download

عنوان پایان نامه : تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

دومین عامل درونی فلسفه شرکت است. زمانی که شرکت‌ها به اهداف محیطی همانند دیگر اهداف شرکت اهمیت می‌دهند و مسائل محیطی را در فلسفه شرکت می‌گنجانند، بحث سبز بودن با استراتژی‌های شرکت گره می‌خورد و سپس آن‌را با فعالیت‌های تاکتیکی‌اش در هم می‌آمیزد.

سومین عامل درونی، ایجاد موضع رقابتی در بازار است. شرکت‌هایی که مسائل محیطی را در فرایندهای بازاریابی و تولید محصول در نظر دارند نسبت به رقبا موضع رقابتی برای خود ایجاد می‌کنند. پس می‌توان گفت رعایت اصول بازاریابی سبز باعث می‌شود که مصرف کنندگان دید بهتری نسبت به شرکت داشته باشند (کاتلر،۱۹۹۹). «کن پیتی» بیان می‌کند که مباحث زیست محیطی به ایجاد رویکرد جدیدی منجر شده و این رویکرد را موضع سازی اکولوژیک می‌نامد (پیتی،۱۹۹۵).

۲-۴-۱- سطوح بازاریابی سبز

مدیران ممکن است از خود بپرسند که چگونه می‌توان به اهداف مصرف کنندگان و اهداف سازمانی دست یافت در حالی که نسبت به محیط زیست هم مسئول باشند. در بازاریابی سبز مبحث محیطی جزو استراتژی‌های برتر شرکت به حساب می‌آیند و نیازمند اقدامات استراتژیکی بسیاری هستند. «منون» در سال ۱۹۹۷ بیان کرد که اقدامات بازاریابی سبز در سه سطح در شرکت انجام می‌گیرند این سطوح عبارتند از : سطح استراتژیک – سطح شبه استراتژیک- سطح تاکتیکی.

در سطح استراتژیک تغییرات اساسی در فلسفه شرکت انجام می‌گیرد. سبز بودن استراتژیک اغلب نیازمند تغییر در ذهنیت و رفتار و تاکتیک‌های شرکت است (پلونسکی و رزنبرگر،۲۰۰۱).

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد: تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان

 

کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با استفاده از مهاجرت-پایان­ نامه کارشناسی ارشد در رشته کامپیوتر (نرم افزار)

thesis-download

عنوان پایان نامه :کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با استفاده از مهاجرت

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

دانشکده مهندسـی برق و کامپیوتر

بخش مهندسی و علوم کامپیوتر

 

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با استفاده از مهاجرت

ماشین مجازی

 

به کوشش:

پرهام تیزنوبیک

 

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین دستغیبی فرد

 

شهریور ماه ۱۳۹۱

 

کاهش مصرف انرژی از جمله مهمترین مسائل روز به ویژه در بخش صنعت است. در سالهای اخیر نیازهای روز افزون بشر به سیستم‌های کامپیوتری باعث ایجاد و گسترش هر چه بیشتر مراکز داده با تعداد زیاد رایانه شده است که در مجموع مصرف برق قابل توجهی دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی تلاش‌های زیادی در راستای کاهش مصرف برق در این مراکز از سوی متخصصین صورت گرفته است و اکنون نیز تلاش در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از روش‌های کاهش مصرف برق در مراکز داده، مهاجرت ماشین مجازی است.

در این پایان نامه با استفاده از مهاجرت ماشین مجازی یک بسته‌ی نرم افزاری طراحی و پیاده سازی شده‌است که بر اساس بار کاری هر رایانه و انتقال بار بین سیستم‌ها در قالب مهاجرت ماشین مجازی شرایطی مناسب را برای کاهش مصرف برق به وجود می آورد و با بهره گیری از آن مصرف را به میزان چشمگیری کاهش می دهد.

 

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشد : کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با استفاده از مهاجرت

 

 

تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی – پایان نامه ارشد

thesis-download

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران دبیرستانی

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

بنا به یک عقیده کلی، اگر فرد از لحاظ هیجانی با هوش باشد، قادر خواهد بود بطور موازی واکنش‌های هیجانی خود را حفظ

۲ Emotional intelligent

 

کرده و متعادل نگه دارد و به موجب آن خود را علیه اثرات استرس مصون سازد. کسانی که ناتوانی زیادی در بیان حالات روانی خود دارند، معمولا زمان سختی را در جهت کنترل هیجانات و تکانه‌های عاطفی خود در عمل و در مقابله با موقعیت‌های پراسترس سپری می‌سازند (۲۷).

در مطالعات اخیر مشخص شده است که هوش هیجانی با پرخاشگری، رفتارهای بزهکارانه، استرس و تنش شغلی، اختلالات سوء‌مصرف مواد، نشانه‌های بدنی، اختلات تغذیه‌ای، اختلالات شخصیتی مرزی و اختلالات اضطرابیٰ افسردگی و ژیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی همبستگی منفی معنادار دارد. همچنین هوش هیجانی بالاتر با مصرف پایین تر سیگار و الکل در دانش‌آموزان دبیرستانی، رضایت از زندگی بالاتر و اضطراب کمتر، مربوط بوده است (۳۰۲۸ ۲۹).

لازاروس و فلکمن معتقدند افرادی که باور دارند هنگام رویارویی با استرس منابع کمکی در اختیار دارند آسیب پذیری کمتری نسبت به استرس نشان می‌دهند. از نظر وایت، زمانی که افراد زیر فشار استرس‌اند باید مهارت‌های رویارویی را داشته باشند تا بتوانند اثر استرس را کاهش دهند (۱).

طبق مطالعات، دختران بیش از پسران از سازگاری هیجان‌مدار استفاده می‌کنند و با استفاده از آن تلاش دارند بر خود متمرکز شده و احساسات منفی خود را کاهش دهند ، لذا انتظارمی‌رود با شناسایی دقیق و صحیح هیجانات و آموزش راه‌های کنترل و ابراز مثبت عواطف با آنان کمک نمود . برای دستیابی به این هدف یکی از راهکارها، آموزش مهارت‌های هوش هیجانی به آنان می‌باشد (۳۱). بسیاری از والدین و نیز دانشمندان و پژوهشگران در سراسر دنیا با افزایش مشکلات رفتاری و هیجانی از اعتماد به نفس پائین و اضطراب و افسردگی در کودکان و نوجوانان آموزش مهارت‌های لازم در زمینه هوش هیجانی به کودکان و دانش‌آموزان را ضروری می‌دانند (۲۶). افراد با هوش هیجانی بالا، سطوح پائین‌تری از هورمون‌های استرس و دیگر نشانه‌های برانگیختگی هیجانی را دارا هستند. کودکان و نوجوانان با کفایت هیجانی بهتر توانایی بیشتری برای تمرکز بر مشکل و استفاده از مهارت حل مسئله دارند که موجب افزایش توانایی‌های شناختی آنان خواهد شد (۲۷). چنانچه نوجوان به راهبردهای مقابله‌ای کارآمد مجهز نباشد و توانایی کمی برای درک هیجان‌های خود و دیگران داشته باشد، در برخورد با فشارها و بحران‌های دوران نوجوانی توان کمتری خواهد داشت و مشکلات رفتاری بیشتری را بصورت پرخاشگری، افسردگی و اضطراب نشان خواهند داد (۱۴).

 

به نظر می رسد مواجهه کارآمد، نقش محوری در هوش هیجانی داشته باشد. برخی صاحب‌نظران هوش هیجانی، این باورند که افراد با هوش هیجانی بالاتر، مواجهه موفق‌‌تری دارند. چرا که آنان با دقت حالات هیجانی خود را درک و ابراز  می‌کنند، می‌دانند چگونه و چه هنگام احساسات خود را بیان نموده و به گونه‌ای کارآمد حالات خلقی خود را تنظیم نمایند (۲۷و ۳۲).

انسان به واسطه توانمندی هوش هیجانی قادر خواهد بود، فشارهای زندگی را که بخشی از آن بعد هیجانی دارد، مدیریت نماید و به حل مسئله بصورت بهینه نائل شود. از طرفی هوش هیجانی با آگاه ساختن انسان از هیجانات گوناگون موجب می‌شود،که او به یاری هیجانات نیرومند و فعال‌سازی آنان، به شرایط تحمیل‌شده و موقعیت‌های اجباری و استرس‌آمیز پاسخ‌های جرأت‌آمیز داده و از موجودیت خود دفاع نمایند (۲۹) .

مهارت‌های هوش هیجانی ، شخص را قادر می‌سازد تا جلوی وضعیت‌های دشوار را پیش از اینکه غیر‌قابل‌کنترل شوند، بگیرد و با این کار مدیریت استرس برای وی آسانتر می‌شود.کسانی که قادر به استفاده از مهارت‌های هوش هیجانی خود نیستند، به احتمال زیاد ، برای مدیریت روحیه و خلق‌و‌خوی خود از روش‌های دیگری که اثربخشی کمتری دارند، بهره می‌گیرند. احتمال دارد که آنها دو برابر بیشتر از دیگران مضطرب ، افسرده یا معتاد شوند و حتی فکر خودکشی به سرشان بزند (۳۲ و ۲۹).

هوش هیجانی تاثیر زیادی بر شادی و رضایت مردم دارد. کسانی که هوش هیجانی خود را بکار می‌گیرند، با محیط خود سازگاری بیشتری دارند، اعتماد به نفس بالایی نشان می‌دهند و از توانایی‌های خود آگاهند(۳۲ و ۳۳). با اینکه فرصت حیاتی برای شکل‌‌گیری هوش هیجانی در سال‌های اول زندگی است، این توانائی بصورت محدودتر در تمام طول عمر ادامه خواهد داشت . این یادگیری از تولد آغاز شده و آن چه کودکان سال‌های اولیه زندگی می‌آموزند، پایه شکل‌گیری هوش هیجانی آنان است. این آموزش باید در دوران مدرسه ، دانشگاه و در تمامی عمر ادامه یابد (۲۷). توصیه می‌شود که در فرایند تدریس به کودکان در هر سن و گروهی، کمک کنند تا آن‌ها بتوانند هیجان‌های اصلی خود را مانند شادی، اندوه، نگرانی و خشم بشناسند؛ احساسات یکدیگر را درک کنند و به شکل مناسبی به آن پاسخ دهند. دوست‌یابی را تجربه نمایند و با موقعیت‌های دشوار و چالش‌های زندگی به نحو مطلوبی کنار بیایند (۳۱). آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی سبب ارتقاء سلامت روانی می‌شود و بیشترین تأثیر این آموزش به ترتیب در زمینه حساسیت درروابط متقابل ، اضطراب، افسردگی و پرخاشگری می‌باشد. هم چنین در مطالعات دیگر نیز نشان داده شده است که افزایش هوش هیجانی، کاهش اختلالات رفتاری را در پی خواهد داشت . با توجه به آموزش نوجوانان و جوانان از زمانهای بسیار دور حایز اهمیت بوده است، صاحب‌نظران معتقدند که نباید گذاشت رفتارهای نامناسب درافراد تثبیت شود و بعد به فکراصلاح آنان افتاد (۲۹).

 

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران دبیرستانی

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل – دانلود پایان نامه ارشد حقوق

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

 

مبحث دوم

ماهیت نظام حقوقی تعارض قوانین: بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی

 

گفتار اول: تعارض قوانین و منافع ملی

همان گونه که در تعریف تعارض قوانین بیان شد مسأله تعارض قوانین زمانی مطرح می- گردد که یک رابطه ی حقوق خصوصی مطرح باشد و مولفه و عناصر مختلف آن به بیش از یک کشور مرتبط باشد.

موضوعات حقوق عمومی از آنجایی که ارتباط تنگاتنگی با منافع جامعه و مصالح عمومی دارند از اصل حاکمیت سرزمین برخوردار می باشند، بدین معنا که نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند (اعم از اینکه تبعه داخلی باشند یا خارجی) و هم چنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا می گردد.

در واقع چون قوانین درون مرزی با حاکمیت کشوری که در محدوده ی آن وضع شده است ارتباط دارد برای رعایت حق حاکمیت دولت الزاماً بایستی نسبت به تمام اشخاص و اشیائی که در قلمرو آنها واقع شده اند اجرا شوند چرا که غرض از وضع این دسته از قوانین حمایت از منافع جامعه بوده و در اجرای آنها جامعه مستقیماً ذینفع است در حالی که هدف از وضع قوانین حقوق خصوصی حمایت از منافع افراد است و در اجرای آنها جامعه به طور غیر مستقیم ذینفع است[۱].

لذا در وهله ی نخست قاضی می باید به توصیف رابطه حقوقی پرداخته و ببیند که

که موضوع مورد دعوا جزء حقوق عمومی باشد قاضی مکلف است قانون ملی خود را اعمال کند و دیگر موردی برای تعارض قوانین پیش نخواهد آمد.

بنابراین، جایگاه طرح مسأله ی تعارض قوانین در حوزه حقوق خصوصی می باشد، لیکن حوزه حقوق خصوصی نیز بیگانه از منافع ملی کشورها نیست. از این رو برای حل مسأله ی تعارض قوانین روش های حل تعارض متفاوتی وجود دارد[۲]. قواعد حل تعارض که توسط قاضی به کار برده می شود معرف معیاری است که قانون گذار بر اساس منافع ملی کشور خود آن را تعیین کرده است.[۳]

از آن جایی که در حوزه ی حقوق خصوصی میزان وابستگی موضوعات به منافع جامعه و نظم عمومی متفاوت است. این تفاوت ها بر روش ها و قواعد حل تعارض تأثیر گذار است. هرچه ارتباط موضوع با منافع جامعه و نظم عمومی بیشتر باشد، کشور ذینفع تلاش می کند از روش ها و قواعد حل تعارض استفاده کند که بتواند بیشترین حمایت از منافع و قانون ملی به عمل آورد، برای مثال میزان ارتباط تابعیت افراد با منافع ملی بیش از ارتباط اموال منقول با منافع ملی می باشد لذا این زمینه را به وجود می آورد که روش ها و قواعد حل تعارض متفاوتی نسبت به آنها به کار گرفته شود.

اما میزان ارتباط حقوق مالکیت های فکری با منافع ملی چه اندازه است؟ در این حوزه از حقوق چه نسبتی میان منافع و جنبه های خصوصی موضوع از یک سو و منافع و ابعاد عمومی آن از دیگر سو، وجود دارد یا قابل ترسیم است؟ بدیهی است تعیین این نسبت در تعیین قانون حاکم بر حقوق مالکیت های فکری در مواردی که موضوع با چند کشور ارتباط دارد حائز اهمیت تعیین کننده است.

 

۱-نجاد علی الماسی، پیشین، ص ۴۶٫

۱- همان، ص ۵۱، بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ مروری، چاپ اول، پاییز ۱۳۶۹ ،ج.۲، ص ۱۳٫

۲- سید محسن شیخ الاسلامی، پیشین، ص ۱۰۸٫

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

 

پایان نامه ارشد درباره رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتها

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

ماژول شناسایی[۱] : نام این ماژول از لغت گرفته شده است. در این مرحله فناوری جدید مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا مدلهای کسب و کار جدید براساس فناوری جدید طراحی شود. با توجه به آنکه مدلهای کسب و کار براساس مفروضات مکانیسمهای صنعت ساخته می شوند و تا این مفروضات تغییر نکنند ، نیازی به تغییر مدلهای کسب و کار آن وجود ندارد . بنابراین اولین گام ، شناسایی نوآوری در فناوری صنعت و کارساز تغییر مفروضات است .

ماژول طراحی[۲] : دراین ماژول ، به منظور استفاده از قابلیتهای بالقوه تغییرات و نوآوری در فناوری ، مدلهای کسب و کار جدید و مناسب با صنعت طراحی می شوند. عنصراصلی این مرحله ، تعیین ابعاد و گزینه های هریک و در نهایت مرتبط نمودن این گزینه ها به یکدیگراست. در این مرحله توجه به عوامل ، به منظورجلوگیری از هرگونه سردرگمی ، تعیین مهمترین نوآوریهای بالقوه در مدل وتعیین عملکرد هریک از مدل های کسب و کار ، لازم است که هم به ابعاد مدل و هم به عوامل تأثیرگذار بر ابعاد مدل توجه ویژه شود .

[۱] Identify

[۲] Design

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان