دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مهندس فناوری اطلاعات : تاریخ تحلیلی اسلام

متن کامل پایان نامه

با عنوان : تاریخ تحلیلی اسلام

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خرم آباد

رشته:

مهندس فناوری اطلاعات

گرایش:

تجازت الکترونیک

موضوع:

تاریخ تحلیلی اسلام

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پیش گفتار

عالمان و اندیشمندانى که درباره تاریخ به اندیشه و پژوهش پرداخته اند، هریک از زاویه اى خاص به تاریخ نگریسته و فوایدى را براى تاریخ و ضرورت مطالعه آن برشمرده اند. از امورى مانند پندگیرى و عبرت آموزى، درس ناپایدارى ملک و مقام، آشنایى با چگونگى زیست پیشینیان، اصلاح مسیر آینده با توجه به راه طى شده به عنوان فواید تاریخ یاد شده است. در مقابل، افرادى نیز بر بى فایده بودن تاریخ به دلیل ملال انگیزى، بازگویى یک سلسله حوادث تکرارى یا تصادفى غیرمتعلق به زمان حاضر و… معتقدند.

    انصاف آن است که تاریخ نیز یک علم است و سود و زیان آن همانند علوم دیگر به نوع بهره گیرى و تلقى از آن بازمى گردد. اگر تاریخ را یک مجموعه اطلاعات مهر و موم شده ثابت انگاریم و تاریخ دان را مانند راهنماى یک دیرکهن بدانیم که همواره واژگانى را طوطىوار براى بازدیدکنندگان تکرار مى کند، طبعاً از آن جز پاره اى اطلاعات از زوایاى تاریخ و رخدادهاى آن چیزى برنخواهیم گرفت. در مقابل، اگر به آن به عنوان آئینه تمام نماى زیست بشر بر روى زمین بنگریم و حظّ وبهره خود را به صورتى کاربردى از آن برگیریم و پهنه تاریخ را به عنوان گستره زندگى انسان و کنش و واکنش هاى ثبت شده در تاریخ را آزمون و خطاى زندگى آدمى بدانیم، از جستوجو در این اقیانوس بى کران به گوهرهاى شب چراغى دست مى یابیم که راه پر فراز و نشیب آینده را برایمان روشن کرده، زندگى گذشتگان را کوله بار و توشه راهِ پیش روى بشر قرار خواهد داد. سیر در بوستان تاریخ با چنین نگرشى موجب مى گردد تا امورى مانند راز فراز و فرود تمدن ها، پایدارى هاى جانانه در برابر زیاده خواهان و زورمداران، علل پیشرفت هاى علمى جوامع، عواقب کردار حاکمان، شناخت بازتاب اشتباهات بزرگ و موقعیت هاى سترگ بشر، اسرار

واژه تاریخ و تعریف آن

واژه «تاریخ» ( History ) از زبان یونانى گرفته شده و هرودوت (هرودوتوس Herodotus ) مُبدع و «پدر تاریخ» شناخته شده است. تاریخ، از نظر هرودوت، به معناى مطالعه و یا بررسى روزگاران گذشته است. (1) البته چیستى تاریخ از پرسش هایى است که تاکنون پاسخى جامع، دقیق و مورد اتفاق نداشته، همه تعریف هاى آن با ایراد یا انتقادهایى رو به رو بوده است; زیرا گروهى معناى تاریخ را بس گسترده دانسته، احوال گذشته جهان و حتى پدیده هایى که انسان در آن مؤثر نیست، موضوع آن به شمار مى آورند; (2) دسته اى آن را به وقایع مشهور و حوادث روزگار پادشاهان و دولت ها محدود مى کنند (3) و جمعى مشخص ساختن احوال انبیا، ائمه (علیهم السلام) ، فرمانروایان، وزیران و حوادث بزرگى مانند جنگ ها و فتوحات بر حسب زمان را معناى اصطلاحى تاریخ مى دانند. (4) ابن خلدون، مورخ بزرگ، تاریخ را دانشى سرچشمه گرفته از حکمت و بیان گر سرگذشت ملت ها، سیرت پیامبران و سیاست پادشاهان مى داند. (5)

    با در نظر گرفتن دو عنصر موضوعى تاریخ یعنى «انسان» و «زمان»، مى توان گفت: تاریخ مجموعه اى از اطلاعات خام یا تحلیل شده درباره گذشته انسان ها است که امورى چون نقل و تحلیل هدایت، گمراهى، تکامل، انحطاط، پیروزى، شکست، خوشبختى یا بدبختى ملت ها را در بر دارد.

    از آن جا که هر یک از تعریف هاى یادشده بُعد خاصى از تاریخ را بیان مى کند و از جهتى با اشکال جامع یا مانع نبودن رو به رو است و نیز به دلیل گسترده شدن مسائل مربوط به تاریخ،

  1. تاریخ تمدن ، هنرى لوکاس، ج اول، ص 7.
  2. زبده التواریخ ، حافظ ابرو، ج اول، ص 26.
  3. براى اطّلاع بیشتر ر.ک: تاریخ نگارى در اسلام ، سید صادق سجادى و هادى عالم زاده ص 9 و 10.
  4. المختصرفى علم التاریخ ، کافیجى، چاپ شده در کتاب تاریخ نگارى دراسلام ، ج دوم، روزنتال، صص 60 ـ 59.
  5. مقدمه ابن خلدون (جلد اول العبر …)، ص 4 و 9.

برخى از اندیش مندان، علوم مربوط به تاریخ را تقسیم کرده، براى هر قسم تعریفى خاص ارائه کرده اند. فیلسوف شهید مطهرى(ره) تاریخ را یکى از منابع معرفت انسانى دانسته، علم تاریخ را به دو بخش نقلى و علمى تقسیم مى کند و قواعد استنباطى تاریخ علمى را به حال و آینده قابل تعمیم مى داند. (1)

تاریخ نقلى

تاریخ نقلى علم به وقایع و حوادث سپرى شده و آگاهى از اوضاع و احوال گذشتگان مى باشد. زندگینامه ها، فتحنامه ها و سیره ها، از این مقوله است. علم تاریخ در این معنا، به یک سلسله امور جزئى و فردى مربوط است; و در واقع علم به «بودن»هاست; چرا که به گذشته تعلق دارد. (2)

تاریخ علمى

تاریخ علمى یعنى مطالعه، بررسى و تحلیل وقایع گذشته و استنباط قواعد و سنت هاى حاکم بر زندگى گذشتگان. در واقع محتواى تاریخ نقلى ـ حوادث و وقایع گذشته ـ «مبادى» و مقدمات این علم شمرده مى شود و براى استنباط قوانین کلى و عمومى و کشف طبیعت حوادث تاریخى و روابط علّى و معلولى آن ها سودمند است. (3)

فایده تاریخ

شاید از خود پرسیده باشید آشنایى با انبوه نام ها، حوادث، فراز و نشیب ها، طلوع و افول ها و عملکرد نیاکان و دیگر انسان ها در زندگى روزمره و شکل گیرى زندگى آینده ما چه نقشى دارد؟

    اگر بپذیریم هر حادثه اى مولود علت یا علت هاى پیش از خویش و نیز دست کم انگیزه سلسله حوادث بعدى است، بدین نتیجه مى رسیم که زندگى ملت ها چون رشته اى دراز است و مجموع انسان هاى یک عصر تنها یکى از مهره هاى آویخته بدین رشته به شمار مى آید. استوارى و نااستوارى هر مهره به چگونگى پیوند آن به مهره پیشین و پسین وابسته است. پس زندگى مردم یک عصر در هر کشور از زندگانى گذشتگان و آیندگان جدا نیست و براى یافتن

  1. جامعه و تاریخ ، مرتضى مطهرى، صص 352 ـ 351.
  2. همان .
  3. همان ، ص 353

اعتبار و ارزش داده هاى تاریخ

گروهى به علم تاریخ و داده هاى آن بسیار بدبین و بى اعتمادند. اینان علم تاریخ را نورى ضعیف مى دانند که در مسیر ناهموار زندگى کم تر مى توان بدان اعتماد کرد. (2) دشوارى ارزیابى دقیق علل رفتارها، روابط علّى و معلولى آن ها (در تاریخ علمى)، هم چنین مشکل تاثیر بسیار غرض ها، تعصب ها، منافع و اهتمام خودکامگان و سیاستمداران به تدوین تاریخ، این بدبینى را دو چندان کرده است.

    به عقیده بیش تر محققان، نگاهى چنین بدبینانه نسبت به شناسنامه تمدن ها واقع بینانه نیست; زیرا اولا ماهیت برخى از وقایع به گونه اى است که امکان تحریف و دروغ در آن ها راه ندارد; و ثانیاً نمى شود همه افراد بشر را متهم کرد که «همیشه»، مطابق منافع و خواسته هاى خود، حوادث را ثبت و نقل کرده اند. نگاه عبرت آموز و مثبت امام على (علیه السلام) به تاریخ بر درستى این دیدگاه گواهى مى دهد.

تعداد صفحه :16

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     ۰۹۳۰۹۷۱۴۵۴۱ فقط پیامک        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  [email protected]

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----

مطالب مشابه

دانلود پایان نامه رشته فناوری اطلاعات : بررسی شبکه های حسگر بی سیم د رنقاط انطباق پذیری معماری میان ...
دانلود متن کامل پروژه رشته فناوری اطلاعات با موضوع بانکداری الکترونیک
دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم
دانلود پایان نامه رشته مهندسی فناوری با موضوع کاربرد شبکه های حسگر بی سیم در پزشکی
دانلود متن کامل پایان نامه رشته فناوری اطلاعات : امنیت فناوری اطلاعات
دانلود پایان نامه رشته فناوری اطلاعات : تأثیر استخراج داده‌ها بر CRM