پایان نامه پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی-انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران

دانلود پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره

دانشکده هنر

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته نقاشی

عنوان پایان نامه نظری

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی-انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران

استاد راهنمای نظری

اصغر کفشچیان مقدم

عنوان پایان نامه عملی

روایتی نقاشی گونه

استاد راهنمای عملی

سید علیرضا گلپایگانی

استاد مشاور

احمدخلیلی فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

امروزه تلاشهای ارزشمندی در هنر معاصر، در جهت بیان ایده های نو و تعامل خلاقانه ی آن با مخاطب مورد توجه است. چنانکه، اهمیت تکنولوژی اثر در مراتب بعدی؛ و استفاده از هر شیوه ی اجرایی امکان پذیر است. به طوری که هنرمند برای خلق ایده و مفهوم خاص خود، می تواند از همه ی انواع هنرها به همراه سایر رسانه های جدید و علوم استفاده کند. در ایران نیز، فعالیتهای بسیاری در این زمینه انجام شده است. مثل نقاشانی که برای خلق آثار خود نه تنها از مدیوم نقاشی، بلکه به صورتی نو از سایر رسانه ها همچون انیمیشن بهره می گیرند تا ایده و مفهوم خود را به بهترین شکل انتقال دهند. در این میان تعامل بین این رشته ها و رسیدن به اثری واحد، منهای بررسی تکنیکی هر کدام بسیار حائز اهمیت است.

در سالهای اخیر، انیمیشن ایران مسیرهای متنوع و خلاقانه ای را طی می کند. در این مسیر، هم در حوزه ی سنتی تعاملات نوینی را با نقاشی ابداع نموده و هم با توجه به تحولات هنر جدید، نگاه نویی را ارایه داده است؛ چنانکه کارکرد سنتی نقاشی و انیمیشن جای خود را به ساختارهای مفهومی و تعاملی در شکلهای جدید و گرایشهای هنر جدید داده است.

در پژوهش حاضر، تعامل نقاشی و انیمیشن در دو نگرش سنتی و جدید مورد پژوهش؛ و به تحولات فوق در دو دهه ی اخیر هنر ایران پرداخته شده است. در روش پژوهش علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع معتبر اینترنتی؛ به شیوه میدانی و از تجربیات و نظرات هنرمندان در مصاحبه و گفتگوها استفاده شده است.

کلید واژه ها: نقاشی متحرک، نقاشی-انیمیشن، نقاشی اینتراکتیو، ویدئوآرت انیمیشن

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: هنر جدید و هنرهای تعاملی

  • هنر جدید ……………………………………………………………. 5
  • اهمیت ایده در هنر جدید …………………………………………………………. 16
  • نقش رشته ها و رسانه های مختلف در هنر جدید ………………………… 20
  • هنرهای تعاملی ………………………………………………………………. 31

فصل دوم تعامل نقاشی و انیمیشن

2-1 مروری مختصر بر هنر انیمیشن و ارتباط آن با نقاشی (کلیت و تاریخچه) ………………. 42

2-2 انیمیشن در میان هنرهای تجسمی ……………………… 57

2-3 تاثیرات متقابل نقاشی و انیمیشن …………………………………. 62

2-4 نقش نقاشی در آثار هنرمندان انیمیشن …………………. 67

فصل سوم تعامل نقاشی و انیمیشن در هنر جدید

3-1 نقاشی و انیمیشن از نگاهی نو ………………………………. 73

3-2 تعامل نقاشی و انیمیشن در هنر جدید ……………………….. 75

فصل چهارم نقاشی و انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران (مصاحبه و تحلیل آثار هنرمندان)

4-1 علی اکبر صادقی ………………………………………………… 93

4-2 احمد نادعلیان ………………………………………………………… 102

4-3 بهنام کامرانی ………………………………………………………. 113

4-4 مریم کشکولی نیا ………………………………………………………….. 123

أ

4-5 علیرضا چیتایی ……………………………………………………………….. 129

4-6 شیوا صادق اسدی …………………………………………………………… 136

4-7 نیاز آزادیخواه …………………………………………………………………………. 143

4-8 مرتضی احمدوند …………………………………………………………………. 150

نتیجه ………………………………………………………………………………………………………….. 156

گزارش و تصاویر پروژه ی عملی ……………………………………………………. 160

فهرست منابع ………………………………………………………………….. 166

مقدمه

نقاشی به عنوان یکی از ابتدایی ترین و مهم ترین هنرها در زندگی بشر، از گذشته تا به حال حضور پر رنگی در تاریخ هنر داشته و دارد. این هنر در مراحل رشد خود دچار تغییرات بسیاری شده است. نقاشی و به ویژه طراحی به عنوان پایه ی اصلی بسیاری از هنرها دارای تاثیرات و ارتباطات گسترده ای با انواع هنرها است. یکی از این هنرها، انیمیشن است.

این دو رشته از دوران باستان و قدیمی ترین شکل وجودیشان دارای ارتباط و تعامل نزدیک با یکدیگر بوده و هستند. (نقاشی درون غارها و سفالها و تداعی حرکت از طریق تکرار فرمها). این تعامل در مسیر تاریخ هنر و در دوره های مختلف به صورتهای متنوع بروز کرده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیلک کنید