پایان نامه مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس دیدگاه فریره

عنوان کامل پایان نامه : مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران 

فصل دوم

 

 

بررسی دیدگاه صاحب­نظران و پیشینه پژوهش

 

کوپر[۱] سه روش را برا ي مرور ادبیات پژوهش بیان نموده است:

  1. مرور تجمیعی یا تلفیقی[۲]که در آن خلاصه‌ی نتا یج تحقیقات پیشین ارائه می‌گردد.
  2. مرور نظر ي[۳]‌که پژوهش‌گر به تئور‌ي‌هاي موجود در رابطه با موضوع مورد مطالعه می‌پردازد.
  3. ‌مرور روش‌شناختی[۴]که محقق به معانی و روش‌هاي مورد استفاده‌ی پژوهش‌گر ان پیشین اشاره می‌کند ( نقل از کرسول،‌۲۲-۲۱ :‌۱۹۹۴).

 

با توجه به بررسی­های انجام شده، پژوهشی تاکنون در رابطه با استخراج مولفه­های نابرابری آموزشی صورت نگرفته بود و آن­چه موجود بود تنها به نابرابری­ها و بی­عدالتی­ها در نظام آموزشی به­صورت کمّی و کیفی پرداخته بودند که در ذیل به آن­ها اشاره شده است.

در این پژوهش در هر دو بخش پشینه­های کیفی و کمّی از روش تجمیعی یا تراکمی استفاده شده است.

در این فصل پس از ارائه‌ی دیدگاه‌ برخی از صاحب‌نظران، ادبیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند و پاره‌ای از پژوهش‌های صورت گرفته در این حوزه ارائه شده و در انتها پرسش‌های تحقیق بیان گردیده است.

در بررسی تاریخچه­ی برابری و نابرابری به مفهوم عدالت در تاریخ می­رسیم. مفهوم عدالت اساسی­ترین مفهوم در فلسفه­ی اخلاق، سیاست و حقوق است. پرسش­های گوناگونی که درباره‌ی اعمال و رفتار و شیوه­ی صحیح زندگی و همچنین حقوق و تکلیف و تعهدات افراد در عرصه­های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دولت­ها مطرح می­شود، همگی در ذیل مفهوم عدالت قرار می­گیرند. همچنین ایجاد تعادل میان اهداف مختلف زندگی انسان­ها مانند شادی، فضیلت، رفاه، معرفت و نیز ایجاد تعادل میان خواست­ها و غایات عمومی و بهره‌برداری متعادل از ثروت و شیوه توزیع آن جزیی از بحث عدالت به شمار می­رود. با این‌حال بحث عدالت صرفاً نظری نیست، بلکه اساساً معطوف به عمل است.

[۱] Cooper

[۲] Integrative review

[۳] Theoretical review

[۴]  Methodological review

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. فهم مولفه­های نابرابری آموزشی از دیدگاه مکتب انتقادی (پائولو فریره)
  2. فهم مولفه­های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه دبیران و متخصصان تعلیم­وتربیت
  3. مقایسه مولفه­های نابرابری آموزشی از دیدگاه مکتب انتقادی (پائولو فریره) و نظام آموزشی ایران از دیدگاه دبیران و متخصصان تعلیم­وتربیت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران