پایان نامه مهم ترین موانع و تنگناهای موجود در انجام فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

۳-۵-۲- روایی[۱]

 

براي سنجش روایی صوری سوالات پرسشنامه در تحقيق حاضر، پرسشنامه در اختیار تعدادي از استادان صاحب نظر( اعضای هیات علمی گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی، استاد راهنما، و استادان مشاوره) قرار گرفت و نظرات آنها در مورد پرسشنامه اعمال شد. برخي از سوالات حذف و همچنين تعدادي نيز با توصيه استادان مذکور، به پرسشنامه اضافه شد. در برخي از سوالات نيز تغييراتي صورت گرفت.

 

 

۳-۶- روش گردآوری داده ها از پایگاه ISI و ISC

 

به منظور گردآوری تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در پایگاه ISC که در بازه زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۵ منتشر شده است در تاریخ ۲۰/۳/۹۰ جستجویی در پایگاه ISC صورت گرفت. در این روش داده ها با استفاده از پایگاه نمایه استنادی علوم ایران جمع آوری شده است. روش کار به این صورت بود که در بخش جستجوی پیشرفته از قسمت نمایه استنادی علوم ایران نام دانشگاه شیراز و صورت های مختلف نوشتاری آن جستجو گردید و در نهایت با انتخاب نام های مختلف دانشگاه شیراز و افزودن آن به فهرست جستجو و محدود کردن آن به سال های موردنظر، پیشینه های مورد نظر بازیابی شد.

به منظور شناسایی تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز که در بازه زمانی ۲۰۱۰-۲۰۰۶ در پایگاه ISI منتشر شده است در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ جستجویی در پایگاه ISI در  WEB OF SCIENCE صورت گرفت. در این روش داده ها با استفاده از پایگاه وب علوم موسسه اطلاعات علمی جمع آوری شده است. روش کار به این طریق بود که در قسمت جستجوی پیشرفته پایگاه وب علوم، نام کشور ایران با فرمول(CU=IRAN) وارد شد. سپس سال های مورد نظر به یک دوره پنج ساله (۲۰۱۰-۲۰۰۶) محدود شد و با زدن گزینه جستجو، اطلاعات لازم در مورد تولیدات علمی ایرانیان به دست آمد. در مرحله بعد به منظور گردآوری تولیدات دانشگاه شیراز با استفاده از گزینه Institution، دانشگاه شیراز از میان دانشگاه های ایران انتخاب شد و تولیدات علمی مربوط به دانشگاه شیراز به این طریق بازیابی شد. لازم به ذکر است که دانشگاه شیراز فقط به یک صورت (Shiraz univ) دیده شد و صورت های دیگر دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز حذف شد.

[۱] . Validity

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین میزان تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در ۵ سال گذشته
  • تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ابزارها و مجراهای ارتباطی مورد استفاده اعضای هیات علمی برای کسب اطلاعات علمی
  • تعیین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹