پایان نامه مدلسازی و تحلیل سازه­ای دم هواپیمای مسافربری

دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان­ نامه کارشناسی ارشد

در رشته

مهندسی مکانیک  (طراحی کاربردی)

مدلسازی و تحلیل سازه­ای دم هواپیمای مسافربری   

استاد راهنما

دکتر سید احمد فاضل زاده

 

بهمن 1392

 

چکیده

مدلسازی و تحلیل سازه­ای دم هواپیما یکی از مهمترین مراحل طراحی هواپیمای مسافربری می­باشد. دم در هواپیماهای معمولی  از دو جزء افقی و عمودی تشکیل شده است، که دو وظیفه پایداری و تعادل را انجام می­دهد. سازه دم از اجزایی مانند پوسته، دندانه­های عرضی و تیرک­­های طولی تشکیل شده­ است. تیرک طولی وظیفه تحمل نیروهای پروازی و وزن دم افقی هنگامیکه هواپیما روی زمین قرار دارد را بر عهده دارد.

هدف از انجام این پایان نامه بررسی تاثیر پارامترهای طراحی روی تنش، تغییر مکان، فرکانس و سرعت فلاتر  می­باشد. در این تحقیق ابتدا سازه­ی کامل دم هواپیما در نرم افزار طراحی CATIA V5 R21 مدل­سازی گردید. سپس تحلیل استاتیکی ساختار دم افقی و دم عمودی جهت محاسبه تنش و تغییر مکان سازه دم انجام شده است. تنش و تغییر مکان با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS.6.10 برای محاسبه ضریب اطمینان سازه محاسبه شده­اند. همچنین با توجه به معادلات حرکت بدست آمده از اصل هامیلتون، با استفاده از روش گالرکین، معادلات حرکت بفرم استاندارد در فضای حالت تنظیم گردیده، و سپس با استفاده از روش مقادیر ویژه، فرکانس و سرعت فلاتر بدست آمده است.

واژه­های کلیدی: دم افقی و عمودی، تحلیل استاتیکی، روش المان محدود، روش گالرکین، سرعت و فرکانس فلاتر

فهرست مطالب

 

عنوانصفحه

فصل اول- مقدمه

1-1- پیشگفتار 2

1-2- تاریخچه. 3

1-3- هدف تحقیق.. 7

2-1- مقدمه. 9

فصل دوم- ساختمان دم و مواد سازنده

2-2- معرفی دم هواپیما 10

2-3- وظایف اصلی دم افقی و عمودی.. 10

2-4- اجزای تشکیل دهنده دم. 11

2-4-1- پوسته دم. 11

2-4-2- تیرک­های طولی.. 12

2-4-3- تیغه یا دنده­های عرضی.. 14

2-4-4- اجزاء طولی تقویت کننده 15

2-4-5-  اجزاء تقویت کننده و استحکام بخش…. 15

2-5- پارامترهای هندسی.. 15

2-5-1- نسبت منظری.. 15

2-5-2- نسبت مخروطی.. 15

2-5-3- زاویه دایهدرال یا هفتی.. 16

2-5-4- زاویه­ی عقبگرد: 17

2-6- سطوح کنترلی.. 17

2-7- انواع دم. 19

2-7-1- دم معمولی : 19

2-7-2- دم T شکل : 20

2-7-3- دم صلیبی شکل : 20

2-7-4- دم H شکل : 20

2-7-5- دم V شکل : 20

2-7-6- دم Y شکل معکوس : 21

2-7-7- دم دوگانه : 21

2-7-8- دم متصل به بال توسط سازه لوله­ای و بلند : 21

2-8- مواد سازنده اجزای هواپیما 22

2-8-1- خواص مواد پرکاربرد در هواپیماهای نسل جدید. 23

2-8-2- استانداردهای مواد. 26

فصل سوم- بارگذاری

3-1- مقدمه. 28

3-2- ضریب بار 28

3-2-1- ماکزیمم ضریب بار مانور 29

3-2-2- ضریب بار ناشی از جریان ناگهانی هوا 31

3-3- بارهای حدی و نهایی.. 32

3-4- معیارهای طراحی سازه 32

3-5- خواص جوی.. 33

3-6- دیاگرام  V-n. 34

3-6-1- نیروهای ناشی از تندباد و تلاطم.. 35

3-7- بارگذاری سازه مطابق با استاندارد FAR.. 36

3-7-1- کلیات… 36

3-7-2- بارگذاری.. 36

3-7-3- ضریب اطمینان.. 37

3-7-4- استحکام و تغییر فرم. 37

3-7-5- اثبات کارآیی سازه 37

3-8- بارگذاری سازه مورد مطالعه در این رساله. 38

3-8-1- بارگذاری دم افقی.. 38

3-8-2- بارگذاری دم عمودی.. 39

فصل چهارم- تئوری و روش حل

4-1- تحلیل استاتیکی.. 42

4-2- تعیین فرکانس­های طبیعی و شکل مودها 42

4-2-1- روش اجزای محدود. 43

4-2-2- روش تفاضل محدود. 43

4-2-3- روش المان مرزی.. 43

4-3- تحلیل دینامیکی در نرم افزار اجزای محدود. 44

4-3-1- تحلیل با استفاده از مقادیر ویژه 44

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 

مطالب مشابه

پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)
پایان نامه تخمین ضرایب آزمایش تحکیم در لایه‌های آبرفتی با استفاده از مدلسازی با Anfis و شبکه‌های عصب...
پایان نامه بررسی و شبیه سازی انتشار امواج الکترومغناطیسی درون موجبرهای مستطیلی حاوی فریت بایاس شده ب...
دانلود پایان نامه میزان ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان
پایان نامه ارشد پیشرفت تحصیلی درس ریاضی
پایان نامه ارشد با موضوع محاربه در حقوق فقهای شافعی و حنفی