پایان نامه ماهیت ­امید و ارتباط ­آن ­با حمایت­ اجتماعی ­و حمایت ­پرسنل­ درمانی ­در بیماران ­مبتلا به سرطان مراجعه ­کننده ­به مرکز آموزشی- درمانی امام خمینی (ره) اردبیل، 1392

دانلود پایان نامه

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
پایان­ نامه:
جهت دریافت درجه ­کارشناسی ارشد پرستاری
(گرایش آموزش پرستاری داخلی جراحی)

عنوان:
ماهیت ­امید و ارتباط ­آن ­با حمایت­ اجتماعی ­و حمایت ­پرسنل­ درمانی ­در بیماران ­مبتلا به سرطان مراجعه ­کننده ­به مرکز آموزشی- درمانی امام خمینی (ره) اردبیل، 1392

اساتید راهنما:
دکتر آزاد رحمانی
فرحناز عبداله­زاده
استاد مشاور:
دکتر وحید زمان­زاده

دی 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول / معرفی پژوهش

چکیده فارسی.. 1

زمینه پژوهش…. 4

تعریف واژه­های اختصاصی.. 12

اهداف و سوالات پژوهش.. 14

فصل دوم / دانستنی­های پژوهش

چارچوب پنداشتی.. 18

مروری بر متون.. 45

فصل سوم / روش پژوهش

نوع پژوهش…. 57

محیط پژوهش…. 57

جامعه پژوهش…. 58

نمونه پژوهش…. 58

روش نمونه­گیری و حجم نمونه. 59

ابزار گردآوری داده­ها 60

روایی و پایایی ابزار 62

روش کار 63

روش تجزیه و تحلیل داده­ها 64

ملاحظات اخلاقی.. 64

فصل چهارم / یافته­های پژوهش

یافته­های پژوهش…. 67

فصل پنجم / تعبیر و تفسیر یافته­ها

بحث و بررسی یافته­ها 83

نتیجه­گیری نهایی.. 98

محدودیت­های پژوهش…. 100

کاربرد یافته­ها 100

پیشنهادات برای پژوهش­های بعدی.. 102

منابع.. 103

مقالات منتشر شده از پایان نامه:

The Nature of Hope among Iranian Cancer Patients

فهرست مندرجات و ضمایم:

نمونه فرم جمع­ آوری اطلاعات
تصویر مقاله
صورتجلسه دفاع پایان­نامه
فرم ارزیابی نهایی پایان­نامه
چکیده انگلیسی

فهرست جداول، اشکال و نمودارها:

جدول شماره 1: مشخصات فردی – اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل

جدول شماره 2: میانگین سطح امید در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد