پایان نامه شرح و تحلیل عناصر متشکله بزه جعل رایانه‌ای

پایان نامه شرح و تحلیل عناصر متشکله بزه جعل رایانه‌ای

نقد و بررسی جرائم مندرج در قانون تجارت الکترونیکی– جواد جاویدنیا- مجله حقوقی دادگستری شماره ۵۹ – قانون تجارت الکترونیکی نخستین قانون در زمینه جرم‌های مربوط به فناوری اطلاعات و شاخه خاص آن یعنی جرم‌های مربوط به تجارت الکترونیک است. در این قانون، کلاهبرداری رایانه‌ای، نقض حقوق مؤلف، نقض اسرار تجاری، نقض علائم تجاری، نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ جرم‌انگاری شده‌اند از جمله جرائمی که در ماده ۶٨ این قانون جرم‌انگاری شده است جعل رایانه‌ای می‌باشد که در قسمتی از این مقاله همانند سایر جرائم رکن‌های سه‌گانه قانونی، مادی و روانی را نقد و بررسی می‌نماید.

19-پیشگیری از جرائم رایانه‌ای – امیر حسین جلالی فراهانی- مجله حقوق دادگستری شماره 47 این مقاله بررسی طرق پیشگیری کیفری و غیرکیفری از جرائم رایانه‌ای در ابعاد خرد و کلان را مورد بررسی قرار می‌دهد و از آنجا که یکی از جرائم رایانه‌ای جعل در فضای سایبری می‌باشد در خور توجه می‌باشد.

20- مقالات رفتار مجرمانه جعل و تزویر و موضوع جعل و تزویر– دکتر عباس منصورآبادی و دکتر محمد جواد فتحی که اگر چه مقالات مزبور راجع به جعل سنتی می‌باشد در قسمتی از آن راجع به اینکه آیا حافظه رایانه و نرم‌افزار، موضوع جعل و تزویر قرار می‌گیرد بحث می‌نماید که قابل بهره‌برداری می‌باشند.

21- مقاله قانون جرائم رایانه‌ای نوآوری‌ها و کاستی‌ها- دکتر مهرداد رایجیان اصلی مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۱۵که به صورت کلی در خصوص قانون جدیدالتصویب جرائم رایانه‌ای بحث می‌نماید و قسمتی از نقاط قوت و ضعف آن‌را بیان می‌دارد که این موضوع به عناوین مجرمانه مندرج در این قانون و از جمله جعل رایانه‌ای مرتبط می‌گردد.

22- مقاله رایانه و جعل اسناد الکترونیکی– محسن نامی- مراجعه به اینترنت –سایت نورمگز که به صورت مختصر ارکان بزه جعل رایانه‌ای را به قلم می‌کشد.

23- مقاله جعل و استفاده از سند مجعول -عباس جزایری فارسانی- مراجعه به اینترنت –سایت نورمگز که راجع به جعل سنتی بحث می‌نماید و ارکان این بزه را به تفسیر می‌کشد که  در پرداختن به جعل رایانه‌ای نیز قابل استفاده می‌باشد.

24– مقاله جرم و کامپیوتر از آقای طاهر جبلی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره. که مقاله حاضر بیشتر به تبیین خصوصیات جرائم کامپیوتری و تقسیم‌بندی اینگونه جرایم پرداخته است و به طور خاص به جرم جعل از طریق کامپیوتر نپرداخته است.

25– مقاله کنوانسیون ، جرم های سایبری: اجرای هماهنگ حقوق کیفری بین‌المللی چشم‌انداز فرایند دادرسی عادلانه چیست؟ از میر یام، اف، میکوسون ترجمه امیرحسین جوانبخت، مجله حقوق قضایی دادگستری، شماره ۵۹.

مقاله فعلی در خصوص تاریخچه بوجود آمدن جرایم سایبری در حقوق بین‌الملل مطالب مفیدی را ذکر نموده است و در ثانی به بررسی کنوانسیون جرم‌های سایبری در شورای اروپا و جرایم مقرر در این کنوانسیون پرداخته است که یکی از این جرائم، جعل مرتبط با رایانه می‌باشد.

26- مقاله پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر از آقای امیرحسین جلالی فراهانی در مجله فقه و حقوق.

مقاله حاضر بیشتر به ویژگیهای جرایم سایبری و طرق پیشگیری به خصوص پیشگیری وضعی در خصوص پیشگیری از اینگونه جرائم پرداخته است و بطور خاص در خصوص جعل رایانه‌ای مطالب در خور توجهی ندارد.

و-روش و محتوای تحقیق

در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای – میدانی به نگارش مطالب پرداخته خواهد شد. به این صورت که ابتدا مطالب مربوط به موضوع در کتب یا مقالات، رسالات، جزوات و منابع اینترنتی استخراج می‌شود و پس از جمع‌آوری نظرات مختلف حقوقی به منظور دستیابی به نتیجه مورد نظر به تحلیل آنها پرداخته خواهد شد. به طور کلی محتوا و مطالب این پایان‌نامه از یک مقدمه و سه فصل و نتیجه‌گیری نهایی تشکیل یافته است. فصل اول با عنوان کلیات متشکل از چهار مبحث می‌باشد که تحت عناوین تعاریف و مفاهیم، پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در نظام حقوق بین‌الملل یا در اسناد بین‌الملل، مبانی جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای وتمایز جعل رایانه‌ای با عناوین مشابه به تشریح و تفصیل آن می‌پردازیم و فصل دوم با عنوان شرح و تحلیل عناصر متشکله بزه جعل رایانه‌ای متشکل از سه مبحث می‌باشد که حاوی رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی جرم جعل رایانه‌ای می‌باشد و به صورت مفصل هر کدام از مباحث، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. این فصل که قسمت اعظم تحقیق ما را در بر می‌گیرد در واقع به ارکان بزه جعل رایانه‌ای به موجب قوانین داخلی و جعل رایانه‌ای مندرج در ماده 7 کنوانسیون جرائم سایبر به عنوان مطالعه تطبیقی نظر دارد. فصل سوم با عنوان مسئولیت کیفری، مجازات و آیین دادرسی در قبال بزه جعل رایانه‌ای متشکل از سه مبحث می‌باشد که شامل: مسئولیت کیفری در جعل رایانه‌ای، مجازات در جعل رایانه‌ای و آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای می‌باشد. مبحث سوم متشکل از سه گفتار فرآیند دادرسی، بررسی صلاحیت کیفری و ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه‌ای می‌باشد که مورد بررسی قرار گرفته است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مطالب مشابه

پایان نامه توانمندسازی وساماندهی اجتماعات ساکن در سکونتگاه های غیررسمی با تأکید بر سرمایه اجتماعی م...
پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت‌پذیری بر وفاداری مشتریان
پایان نامه رابطه ی هوش معنوی و ذهن آگاهی با حس خودمختاری بیماران سرطانی
پایان نامه تعیین ارتباط بین رعایت کرامت و عفت با پرخاشگری نوجوانان
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بررسی مولفه های اخلاق حرفه ای اساتید
پایان نامه ارشد درباره:بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی