پایان نامه سیاستها،فعالیتها، وبرنامههای عملی دفتر مقابله با مواد مخدردر حوزه مراقبه

دانلود پایان نامه
 • بر اساس نظر مارچ و سیمون[۱]

سازمان­ها مجموعه­ای متشکل از انسان­هایی که با یکدیگر در حال تعاملند می­باشند، سازمان­ها بزرگ‌ترین محل اجتماع افراد در جامعه ما هستند که از عواملی مشابه با یک سیستم مرکزی هماهنگ ساز برخوردار می­باشند. خصوصیت بارز ساختار و هماهنگی موجود درون سازمان – در مقام مقایسه با روابط پراکنده و متغیر در بین سازمان­ها و در بین افراد سازمان نیافته – یک سازمان را به عنوان یک واحد جامعه شناختی متمایز می­سازد، واحدی که به لحاظ اهمیت با ارگانیسم یک موجود زنده در زیست شناسی قابل مقایسه است (همان منبع).

 • بر حسب نظر اتزیونی [۲]

سازمان­ها واحد­های اجتماعی یا گروه های انسانی) هستند که با قصد خاص بنا شده و یا تجدید بنا می­شوند  تا به هدف­های معینی نایل آیند (همان منبع).

 • بر اساس پفی ففنر و شروود[۳]

سازمان عبارت از یک رشته روابط منظم و عقلائی است که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می­دهند، و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی­توانند با هم در تماس نزدیک باشند، به منظور تأمین هدف­های مشترک خاص برقرار می­گردد (همان منبع).

 • اسکات

سازمان­ها را در قالب فعالیت­های گروهی تعریف کرده­اند … و گفته­اند که مقصود از تشکیل آن­ها دستیابی به هدف­های تقریباً خاصی است که به صورت مستمر در پی کسب آن­ها بر می­آیند. ولی باید این نکته روشن شود که سازمان ویژگی خاص خود را دارد و این علاوه بر دستیابی به یک هدف خاص و استمرار در این کار است. این ویژگی خاص عبارت است از وجود مرزهای تقریباً ثابت، یک سلسله مراتب اداری و نوعی نظم یا ترتیب مدبرانه، یک سیستم ارتباطات و سیستم انگیزشی که موجب می­گردد افرادی در سایه همکاری در صدد تأمین هدف­های مشترک برآیند (اچ.هال،۱۹۷۲).

Ø  داوود مدنی

سازمان مجموعه­ای از اجزای مرتبط به هم که با یکدیگر کنش و واکنش دارند و در نتیجه این ارتباط متقابل مجموعه سیستم به هدف خود نایل می­شود.

و در نهایت، سازمان عبارت است، فرایند نظام یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافتن به هدف­های معین (www.Aftabir.com).

۲-۲-۱-        انواع سازمان

پارسونز سازمان­ها را به ۴ دسته تقسیم می­کند (اچ هال، ۱۹۷۲، ص ۶۶):

 • سازمان­های تولیدی:

این سازمان­ها چیزهایی را تولید و عرضه می­کنند که به وسیله جامعه مصرف می­شود.

 • سازمان­های سیاسی:

سازمان­هایی هستند که هدف­های سیاسی دارند. یک چنین سازمانی جامعه را مطمئن می­سازد که به هدف­های ارزشمند خود می­رسد و آن را به جامعه تخصیص می­دهد.

 

 

 

 • سازمان­های منسجم:

این سازمان­ها موجب انسجام جامعه می­شوند و هدف این سازمان از بین بردن تضادها، جهت دادن به انگیزه­ها و تأمین خواسته­ها و انتظارات سازمانی است و می­کوشند تا انسجام بین اجزای جامعه حفظ شود.

 • سازمان­های حفظ وضع موجود

این سازمان­ها می­کوشند از طریق کارهای آموزشی و فرهنگی تداوم و بقای جامعه را تضمین کنند (پارسونز،۱۹۶۰).

تقسیم بندی دیگری از سازمان­ها:

 • سازمان دولتی                          ۲- سازمان غیردولتی
 • سازمان دولتی

سازمانی است که به کار تأمین محصولات و ارائه خدمات (گاهی اوقات به شکل غیر انتفاعی) در بخش عمومی و دولتی می‌پردازد. ( (http://www.mgtsolution.com

 • سازمان غیردولتی

تشکلی مستقل، منعطف، دموکراتیک و غیرانتفاعی می­داند که فعالیت خود را برای کمک و تقویت بنیه­های اقتصادی یا اجتماعی گروه­های حاشیه ایی، حل معضلات عامه یا حتی مسائل قشری خاص متمرکز کرده است (زاهدی،بی تا).

T اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل

به هر سازمان غیر دولتی و داوطلبانه­ ای اطلاق می­شود که در سطح محلی، ملی یا بین­المللی فعالیت دارد و افرادی با علائق مشترک، آن را اداره می­کنند. خدمات انسان دوستانه، توجه دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سیاست­های اتخاذ شده از سوی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در امور خارجه، در شمار فعالیت­ها این سازمان قرار می­گیرد. سازمان­هایی از این دست، با تحلیل و کارشناسی امور، نقشی مشابه با ساز و کارهایی هشدار دهنده را بازی می‌کنند (www.un.org).

[۱]–  March and Simon

[۲]–  Etzioni

[۳]–  Pfiffner and Sherwood

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک