پایان نامه سیر تحول تاریخی جعل رایانه‌ای

پایان نامه بررسی سیر تحول تاریخی جعل رایانه‌ای

بررسی فقهی، حقوقی جرایم رایانه‌ای- از بابک پور قهرمانی و حسنعلی‌بای که در کتاب فوق به تعاریف، ویژگیها و طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای پرداخته شده است و هر یک از جرایم به تفصیل و کلیه عناصر جرم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که قسمتی از کتاب مذکور به جعل رایانه‌ای اختصاص داده شده که تعریف و عناصر جرم مذکور نیز هر یک مورد تحلیل قرار گرفته شده است.

٨-کنوانسیون جرایم سایبر (پروتکل الحاقی آن) از امیر حسین جلالی فراهانی که کتاب فوق ترجمه تقریباً دقیقی از کنوانسیون جرایم سایبر و پـروتکل الحاقی آن تصویب شده در هشتم نوامبر ٢٠٠۱ می‌باشد که در خصوص تجارب سایبر کشورها در عرصه بین‌المللی در خصوص جرائم از جمله جعل رایانه‌ای مطالب سودمندی را داراست.

۹- جرایم تجارت الکترونیکی از آقای جواد جاویدنیا که کتاب فوق نیز در تبیین کلمات و مفاهیم مربوط به رایانه مطالب سودمندی دارد. در کتاب فوق مبحث اول از فصل دوم نیز به جعل رایانه‌ای پرداخته شده است که پس از تعریف ماهوی و عناصر مجرمانه جرم مذکور، مصادیق رفتار مجرمانه، مرتکب در جرم مذکور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

۱٠- جعل و تزویر از آقای مهدی سالاری که ضمن بررسی و تحلیل عنـاصـر متشکـله جعـل سنتی ضمیمه‌ای در خصوص جعل رایانه ای بدان اختصاص داده شده است که به تفاوت جعـل رایانه‌ای و سنتی و قانون مجازات جرایم رایانه‌ای به طور مختصر اشاره ای شده که البته بیشتر به معرفی قانون مرتبط پرداخته شده و تحلیل چندانی صورت نگرفته است.

11- جعل سند و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی مصوب ٧۵پایان‌نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران- دانشکده مجتمع آموزشی عالی قم- مربوط به آقای علی طاهری و به راهنمایی دکتر ضیاءالدین پیمانی.

که با توجه به موضوع آن و بررسی مواد قانونی راجع به جعل در قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل رایانه‌ای و ورود به این موضوع مسکوت مانده است منتهی به لحاظ ارتباط جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی و جعل رایانه‌ای و ارتباط موضوع در این خصوص قابل توجه می‌باشد.

12- جرائم فناوری اطلاعات- رساله دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی مربوط به آقای عبدالصمد خرم‌آبادی.

که ضمن بررسی چالش‌های ناشی از فناوری اطلاعات و تأثیر آنها بر حقوق کیفری به بررسی عوامل مؤثر در ایجاد چالش پرداخته است و به مباحثی از جمله: چگونگی پیدایش جامعه اطلاعاتی و افزایش و اهمیت و ارزش اطلاعات در جامعه اطلاعاتی و قابلیت آسیب‌پذیری شدید جامعه اطلاعاتی و واکـنش‌های تقنینی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم فناوری اطلاعات و واژه‌شناسی و تعریف جرم فناوری اطلاعات و طبقه‌بندی جرائم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای پرداخته که در استفاده از آن اهمیت بالایی دارد.

13– پایان‌نامه پیشگیری غیرکیفری از جرائم در فضای سایبر از آقای محمد رحیمی سکه روانه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز شهریور ٨۹ پایان‌نامه فوق از لحاظ ماهیتی ابتدا جرم رایانه‌ای را تبیین نموده است و سپس تعاریفی که در شورای اروپا، سازمان ملل، انجمن بین‌المللی حقوق جزا و حقوقدانان از جرایم رایانه‌ای ارائه داده‌اند را ذکر نموده است و سپس به بررسی جرایم رایانه‌ای از جمله جعل رایانه‌ای پرداخته است البته در این خصوص لازم به ذکر است که با توجه به موضوع خاص پایان‌نامه فوق به جرایم خاص از جمله جعل رایانه ای بطور بسیار جزیی پرداخته است.

14- جرائم رایانه‌ای در حقوق جزایی ایران و بین‌الملل پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از خانم مرسده شریفی.

15- جرم کامپیوتری جلوه‌ای نوین از بزهکاری پایان‌نامه کارشاسی ارشد، دانشگاه تهران از خانم آدینه عقبری.

16- جرائم کامپیوتری– پایان‌نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی از خانم بتول پاکزاد.

که در هر سه پایان به صورت کلی در خصوص جرایم رایانه‌ای بحث گردیده است و به صورت خاص به جعل رایانه‌ای نپرداخته منتهی حائز مطالب سودمندی در انجام تحقیق مورد نظر می‌باشند.

17- جرائم رایانه‌ای و اینترنتی – نشریه پیام آموزش – شماره یک

که بر اساس تأکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم برخورد با جرایم رایانه‌ای، معاونت آموزش قوه قضاییه اولین دوره آموزشی خود را در جهت آشنایی قضات با جرائم مزبور برگزار نموده و در واقع در راستای آشنایی با اهداف و ابعاد این دوره با سرپرست معاونت آموزش قوه قضاییه مصاحبه‌ای انجام شده است که پاسخ ایشان با توجه به ورود این موضوع در قوه قضاییه قابل توجه می‌باشد و در رابطه با مباحثی از جمله ارتباط این جرائم با قوه قضاییه – مطالب و سرفصلهای این دوره آموزشی و منابع درسی این دوره بحث می‌نماید.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مطالب مشابه