پایان نامه رشته جامعه شناسی : مونوگرافي شركت تعاوني تهيه و توزيع لوازم الكتريكي يزد

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه رشته : جامعه شناسی

با عنوان : مونوگرافي شركت تعاوني تهيه و توزيع لوازم الكتريكي يزد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه کارشناسی رشته جامعه شناسی

با موضوع :

مونوگرافي و بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي شركت تعاوني تهيه و توزيع لوازم الكتريكي يزد

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

مقدمه :

تعاون و همكاري به دليل اينكه انسان موجودي بالطبع اجتماعي بوده، از آغاز پيدايش بشر تاكنون در بين افراد وجود داشته است و به عبارت ديگر تعاون پايه و اساس زندگي اجتماعي بشر بوده است. در اصطلا لغوي تعاون به معناي همكاري و تشريك مساعي افراد براي رفع نيازهاي همگاني و مشترك خود مي باشد « بنابرين ما تعاون و تعاوني را هم در كشورهاي سوسياليستي و هم در كشورهاي سرمايه داري ملاحظه ميكنيم. هر چند كه در كشورهاي سرمايه داري تعاونيها نسبت به كشورهاي سوسياليستي و كشور ما ايران گسترش قابل توجهي يافته اند. و ما شاهد اين هستيم كه در كشورهاي سرمايه داري فكر تعاون از اعضاي تشكيل دهنده و شركتهاي تعاوني الهام گرفته و دولت فقط نقش نظارت و هدايت كنندگي را براي تعاوني ها ايفا مي كند و اين شركتها نشئت گرفته از احتياجات آزاد و منافع مشترك و كمك متقابل انسانها با يكديگر مي باشد.

اما در كشورهاي سوسياليستي كساني كه در رأس حكومت قرار دارند افراد را وادار به كارهاي اشتراكي مي كنند و در اين كشورها به دليل مساعد نبودن شرايط لازم نيروي قابل ملاحظه اي از طرف دستگا حاكم اجتماع بايد صرف به كار انداختن چرخ هاي تعاون گردد و اين كار آنقدر ادامه مي يابد كه افراد به مرور زمان خودشان تعاون را درك كنند و پاسداري از آن را به عهده بگيرند.

در كشور ما كه اصول سرمايه داري نظام اقتصادي را تشكيل مي دهد نميتوانيم كه تعاون مانند كشورهاي پيشرفته از خود مردم شروع شود و از طرف ديگر نمي توانيم آنها را از طريق زور و اجبار به تعاون وادار كنيم و اين است كه در قانون جمهوري اسلامي ايران دو اصل 43 و 44 به مسائل و قوانين تعاوني ها پرداخته و اقتصاد ايران را به سه بخش تعاوني، دوستي، خصوصي تقسيم كرده است و در كشور ما بايد روش مناسبي اتخاذ شود تا از طريق اصول و مفاهيم تعاون در بين مردم ترويج شود و مردم از آثار اقتصادي و اجتماعي تعاون آگاهي يابند» و كم كم براثر آشنايي اعضاء با تعاوني و تعاوني مردم از همكاري خود ياري و مشاركت در امور مربوطه به خودشان را درك ميكنند و در كشور ما يكسري ازعوامل به عدم توسعه تعاونيها در ايران منجر شدند كه مي توانيم از امدلاحات ارضي، جنگ تحميي عراق عليه ايران و تحريم اقتصادي كشورهايي نظير آمريكا و تورم و گراني به اين مسائل و مشكلات توسعه تعاوني دست زده اند.

تحقيق حاضر در 14 فصل مي باشد كه فصل اول در مورد كليات تحقيق و فصل دوم در مورد معرفي مكان مورد مطالعه از ابعاد مختلف مي باشد و فصل سوم معرفي شركت تعاوني مورد بررسي از لحاظ نيروي انساني، ايمني و كار و فصل چهارم در مورد تاريخچه تعاون در ايران و جهان و استان مورد بررسي در فصل پنجم نيز به ديدگاههاي انديشمندان تعاون پرداخته شد. و در فصول ششم و هفتم و هشتم و نهم عملكردهاي شركت از نظر اقتصادي، اجتماعي و سياسي فرهنگي مورد بررسي قرار گرفته است و در فصول آخر به توصيف و تحليل داده هاي تحقيق پرداخته شده است

منبع ( تعليمات تعاوني، نشريه شماره 3، سازمان مركزي تعاون كشور، تهران، دي ماه 1346)

طرح مسأله : درمورد تعاون بايد گفت كه اين انديشه از ديروباز به شكل سنتي در ميان مردم رواج داشته است و مي توان گفت كه يكي از بزرگترين و مهمترين انگيزه هاي بشري براي همكاري با يكديگر وجود نياز و منافع مشترك بوده است و وجود اين دو عامل يعني وجود نياز و منافع مشترك باعث شده كه افراد براي رفع اين نياز هاي مشترك به صورت گروهي و تعاوني اقدام نمايند. و به دليل ديگر كه اقتصاد ايران به سه بخش تقسيم شده است كه عبارتند از دولتي و خصوصي و تعاوني كه در اين ميان بخش تعاون نسبت به دو بخش ديگر رشد كمتري را داشته است هر چند كه سياستهاي در جهت افزايش سهم بخش تعاون در كشور صورت گرفته است اما اين تلاشها اگر بي نتيجه نبوده ولي نتوانسته مثمر ثمر واقع شود.

امروزه اگر چه ما مي بينيم كه تعاوني ها در حال گسترش هستند ولي رشد و گسترش تعاوني ها كمي مي باشد نه كيفي. با توجه به اينكه تعاونيها مي توانند در جهت اشتغال افراد جامعه و از بين بردن بيكاري و ساير معضلاتي كه از بيكاري ناشي مي شود فعاليت كنند ولي عملاً ما مي بينيم كه اين تعاوني ها به دلايل سياسي و اقتصادي و اجتماعي و وجود افراد ذينفع و همچنين عدم نيروي متخصص در تعاوني ها و مديريت انفرادي اين تعاونيها خودشان در جامعه مشكلاتي را ايجاد مي كنند كه بيشتر آنها جنبه قانوني و حقوقي دارد. هدف شكرت تعاوني در حال حاضر جلب رضايت كامل اعضاء از لحاظ اقتصادي است و اعضاء در صورتيكه تعاوني جوابگوي نياز هايشان باشد از آن احساس رضايت مي كنند.

شايد بتوانيم يكي از دلايلي كه سبب شده تعاونها از رشد كافي برخوردار نباشند را بدانيم كه در جامعه ما فقط به جنبه هاي اقتصادي تعاون توجه مي شود و به ساير جنبه ها توجهي نمي شود. پژوهش حاضر مونوگرافي عملكرد اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي شركت تعاوني تهيه و توزيع لوازم الكترونيكي يزد مي باشد اميدوارم كه اين پژوهش بتواند ضمن شناسايي و مشكلات تعاوني ها بتواند راهكارهاي مفيدي را براي آنها ارائه دهد.

اهميت و ضرورت تحقيق: در دنيايي كه زيرلواي تكنولوژي قرار گرفته و هر روز با پيشرفت سريع آن بر تعداد بيكاران افزوده مي شود و فقر يكي از مهمترين معضلات جوامع امروزي است، سياستهاي اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي كشور ميتواند ايجاد تعاوني هاي توليد و توزيعي را هدف قرار داده از اين طريق با ايجاد اشتغال، موجبات افزايش درآمد، توسعه رفاه و ارتقاء سطح زندگي افراد جامعه را فراهم سازد. يكي ديگر از فوايد و كاركردهاي تعاون مخصوصاً در جوامع امروزي اين است كه مي تواند مدرنيته را بائين به طرز ظريف و دلپذيري تلفيق كند و باعث شود كه انسانها با صفا و صميميت و همبستگي بيشتر دنبال منابع اقتصادي خود باشند بدون اينكه در تقابل خصمانه ورود روي هم قرار گيرند. همچنين تعاون، دموكراسي و آزادي را براي فرد انسان به ارمغان مي آورد و همين قابليت كه تعاونيها را قادر مي سازد هم در اقتصاد جوامع مدرن امروزي و هم در اقتصاد جوامع سنتي رسوخ نمايد، موقعيت خاصي را براي موسسات مزبور بوجود آورده است.

شيوه اقتصاد سرمايه داري و نظرات و افكار و حتي منش و رفتار ناشي از آن، موجب بوجود آمدن نوعي سردرگمي در جوامع سنتي مي شود كه نتيجه آن، گسستگي پيوندهاي اجتماعي است. ولي تعاون مي تواند اين امر را به خوبي از بين ببرد و جوامع مدرن و سنتي را به طور خوشايندي به هم وصل كند و جلوي بسياري از نابساماني هاي اجتماعي و اقتصادي را مي گيرد. از طرف ديگر در كشورهايي همچون ايران، كه عدالت اجتماعي و چپاول كردن آن در سرلوحه برنامه هاي حكومت قرار دارد. كمتر برنامه اي براي برقراري عدالت اجتماعي مي تواند رساتر از تعاون باشد چرا كه رسالت تعاون و تعاوني ها، همواره توجه به افراد كم درآمد، و قشرهاي آسيب پذير جامعه براساس آرمانهاي ديني و اخلاقي و انساني بوده است. تحت لواي تعاون، طبقات كم درآمد جامعه كه اداره كننده تشكيلات اقتصادي خود مي باشند، استقلال، اعتماد به نفس و خود اتكايي را تجربه مي كنند. (هميار،1383، 102)

منبع ( هميار، فصلنامه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سال ششم، شماره 24، زمستان 1383، ص 102)

 

فرضيات تحقيق

الف- فرضيات اجتماعي تحقيق

1- بين جنسيت ورضايت از عملكرد شركت تعاوني رابطه وجود دارد.

2- بين ميزان تحصيلات و رضايت از عملكرد شركت تعاوني رابهط وجود دارد.

3- بين آگاهي اعضاء از حقوق و تكاليف خود و رضايت از عملكرد شركت همبستگي وجود دارد

4- بين درآمد و رضايت از عملكرد شركت رابطه وجود دارد.

5- بين سابقه عضويت و رضايت از عملكرد شركت رابطه وجود دارد.

6- بين تعداد سهام و رضايت اعضاء از شركت همبستگي وجود دارد

7- بين كيفيت و مرغوبيت كالاهاي ارائه شده و رضايت اعضاء از شركت رابطه وجود دارد

8- بين سن و رضايت اعضاء از عملكرد شركت همبستگي وجود دارد.

9- بين ميانگين رضايت مردان و زنان تفاوت وجود دارد

10- بين ميانگين رضايت و ميزان تحصيلات تفاوت وجود دارد.

ب : فرضيات اقتصادي تحقيق

1- شركت از لحاظ نقدينگي توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالي را بدست آورد

2-شركت از لحاظ نسبت سرمايه گذاري توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالي را بدست آورد

3- شركت از لحاظ سود آوري توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالي را بدست آورد

4-شركت از لحاظ   فعاليت توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالي را بدست آورد

 

اهداف تحقيق:

1- بدست آوردن شناخت علمي ومعتبر درباره شركت تعاوني توزيعي لوازم الكتريكي يزد

2- بدست آوردن اين شناخت كه وضعيت شركت تعاوي مورد بررسي با جه عواملي در ارتباط است؟

2- بررسي و آشنا شدن با مشكلات شركتهاي تعاوني و ارائه راهكارهايي براي ارتقاي آنها

3- پيدا كردن نقاط قوت و ضعف شهرك شركت تعاوني لوازم الكتريكي يزد

4- شناخت رضايت اعضاء از عملكرد شركت تعاوني لوازم الكتريكي

5- بررسي و شناخت نقش فنآوري ارتباطات در شركتهاي تعاوني

6- ميزان شباهت رضايت اعضاء از شركت تعاوني

متدولوژي تحقيق : تحقيق حاضر در مورد مونوگرافي از يك شركت تعاوني مي باشد كه در آغاز لازم است تعريفي از مونوگرافي داشته باشيم و بعد به روشهايي از تحقيق كه در اين كار (اثر) استفاده شده است اشاره كنيم.

1- مونوگرافي : تك نگاري توصيفي است ژرف و دقيق از يك شخص يا يك واحد اجتماعي مانند خانواده، قبيله، قشر اجتماعي يا يك ره كه جنبه هاي مختلف آن را در بر مي گيرد. مونوگرافي براساس مشاهده مستقيم استوار است.

مونوگرافي تشريح هم جانبه يك پديده، يا مجموعه اي از پديده هاست. در تك نگاري ابتدا از وضع عيني، ظاهر، سطح خارجي پديده كه قابل مشاهده است، آغاز مي شود، سپس ابعاد ذهني و رواني و پيچيده آن به نگارش در مي آيد. در اين مفهوم هم كليت و هم فرديت ديده مي شود چون در خلال آن همه اضلاع يك كل شناخته مي شوند. فردي است چوي يك پديده نظير ده يا واحد اجتماعي در همه ابعادش شناخته مي شود. ( ساروخاني، 1385، 318)

منبع ( ساروخاني ، باقر، روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي، جلد اول اصول و مباني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تهران ، 1380)

2- روش مصاحبه : مصاحبه به معناي گفتگو كردن درباره يك پديده و تبادل اطلاعات در مورد آن با مخاطب است. در مصاحبه پژوهشگر سوالاتي را به صورت شفاهي يا كتبي از مخاطب مي نمايد و پاسخگو اطلاعات خود را ارائه مي نمايد. سوال ها و پاسخ ها مي توانند شفاهي يا كتبي باشد. روش مصاحبه داراي مزايا و معايبي است مزيت اين روش آن است كه اطلاعات صحيح تر است و بيشتر قابل اعتماد است و پاسخ ها ابهام كمتري دارد عيب مصاحبه با پاسخ گويان اين است كه تجمع افراد صاحب نر در زمان و مكان مصاحبه كار مشكلي است و زمان وقت زيادي نياز دارد.            ( مهرانفر، 1384، 71)

منبع( مهرانفر، صفر، جزوه درسي اصول آموزش و ترويج در تعاوني ها، دانشگاه يزد، مجتمع علوم انساني، دانشكده علوم اجتماعي، شهريور 1384)

3- روش اسنادي: در مورد اين روش بايد گفت كه هيچ تحقيقي نميتواند فارغ از اين روش باشد اما در روشهاي تاريخي كاربرد اين روش و ابزارهاي آن اهميت بيشتري دارد. روشهاي اسنادي در زمره روشها يا سنج هاي غير مزاحم ( منظور اين است كه اين تحقيقات واكنش طرف مقابل رابر نمي انگيزد و از بسياري انحرافات ناشي از آن مبري است) و غير واكنشي به شمار مي آيد. تفاوت اين روش با ساير روشهاي اين است كه در اين روش بر خلاف ساير روشهاي كه بايد به جمع آوري اطلاعات بپردازيم در اين روش اطلاعات موجودند.[1] مزاياي اين روش اين است كه كم هزينه است و در مدت محدودي مي توانيم مقدار زيادي از اطلاعات را جمع آوري كنيم و يكي از ديگر مزيت ها تنوع منابع است. و عيب آن اين است كه بيشتر منابع مورد استفاده اول نيستند و اين اطلاعات تعبير ها و تفسيرهاي افرادي است كه با نظر مشخصي نوشته اند و ممكن است اين اطلاعات با مطالب اصلي تفاوت داشته باشند.[2]            ( ساروخاني، 1380، 254)

4- بررسي پرسشنامه اي: اين روش عبارتست از مطرح كردن يك سري پرسش براي مجموعه اي از پاسخ گويان كه غالباً معرف يك جمعيت وسيع ترند، درباره وضعيت اجتماعي، شغلي و خانوادگي شان، درباره عقايد و ايثارهايشان راجع به مسائل انساني، دنيوي و معنوي، درباره انتظاراتشان، سطح معرفت يا آگاهي شان در مورد يك حادثه يا يك مسئله و يا كلاً درباره هر نكته اي كه اطلاع از آن براي محقق جالب است. زياد بودن تعداد پاسخ گويان در بيشتر بررسي هاي پرسشنامه اي و پردازش كمي اطلاعاتي كه از پرسشنامه ها استخراج خواهد شد، ايجاب مي كند كه پاسخ هاي بيشتر پرسش ها از قبل پيش بيني شود و پاسخگويان پاسخ هايشان را اجباراً از ميان پاسخهايي كه صريحاً به آنها پيشنهاد شده است انتخاب كنند. و پرسشنامه داراي انواع گوناگوني است 1- پرسشنامه غير مستقيم: پرسشنامه وقتي غير مستقيم گفته مي شود كه پرسشگر آن را بر مبناي پاسخ هايي كه پاسخگويي مي دهد تكميل كند 2- پرسشنامه مستقيم : پرسشنامه وقتي مستقيم گفته مي شود كه پاسخگو شخصاً آن را پر كند ( نيك گهر، 1385،9)

منبع (‌ روش تحقيق در علوم اجتماعي، ريمون كيوي ولوك وان كامپنهود، ترجمه عبدالحسين نيك گهر، تهران ، نشر توتيا، 1384)

5- روش پيمايشي: پيمايش عبارت است از فرآيند پژوهش به منظور جمع آؤري اطلاعات درباره اينكه مردم چه مي دانند – چه فكر مي كنند يعني نگرش ها و عقايد و باروهاي مردمي به چه صورت است و چه كاري انجام مي دهند. پيمايش در واقع يك روش جمع آوري داده هاست در بدو پيدايش اين روش براي سنجش افكار عمومي بكار برده مي شد. اما با توسعه اين روش امروزه روش پيماشي با هدف توصيف پديده ها است.[3] ما رش بر آن است كه پيمايش دقيقاً به معني تكنيك خاصي در گردآوري اطلاعات نيست. هر چند عمدتاص از پرسشنامه استفاده مي شود. اما فنون ديگري از قبيل مصاحبه عميق و مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحلل محتوا و جز اينها هم به كار مي روند. ويژگي هاي بارز پيمايش عبارتست شيوه گردآوري داده ها و روش تحليل آنها، مشخصه پيمايش مجموعه ساختمند يا منظمي از داده ها ست كه آن را ماتريس متغير بر حسب داده هاي موروي مي ناميم ماتريس متغير بر حسب مورد براي تحليل پيمايش كه مبتني بر مقايسه موردهاست جنبه بنيادي دارد.[4] ( مسعودنيا، جزوه درسي، 1385)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :45

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     فقط پیامک        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  serderehi@gmail.com

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----