پایان نامه رابطه ی تاب آوری فرزندان با رضایت زناشویی مادران

۲-۱-۱مفهوم سلامت روان از دیدگاه برخی نظریه پردازان

بوم شناسان سلامتی را یک وضعیت رفاه کامل و پایدار (متعادل) می دانند و انسان سالم کسی است که از نظر جسمی سالم و از نظر فکری بی عیب و از نظر روانی شاد و از لحاظ اجتماعی متعادل و از جنبه سیاسی آگاه و از نظر اقتصادی مولد و از نظر فرهنگی مسئول باشد (شمشیری نیا، ۱۳۸۸).

پیروان مکتب زیست گرایی معتقدند بهداشت روانی زمانی وجود خواهند داشت که بافتها و اندام‌های بدن به طور سالم کار کنند. هر نوع اختلال در دستگاه عصبی و در فرایندهای شیمیایی بدن  اختلال روانی به همراه خواهد آورد (گنجی،۱۳۸۲). رانک[۱]،”سلامت روان را صلاحیت زندگی بدون ترس،گناه، اضطراب و داشتن مسئولیت برای اعمال و کردار خود فرد می داند”(هنرپروران، ۱۳۸۶).

بنابر اعتقاد پرز[۲] انسانی از نظر روانی سالم است که در او آگاهی می تواند بدون سد شدن گسترش یابد. چنین شخصی لحظه به لحظه می تواند نیازهای خودش و امکانات محیطی را به طور کامل و روشنی تجربه کند و طبق اصل سالم گشتالتی عمل کند (شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۸۵).

 

دید آدلر[۳] به انسان و امور او، دیدی کل نگر[۴] ، پدیده شناسی[۵] ، غایت انگار و اجتماعی است. او انسان را موجودی خلاق، انتخابگر، مسئول و در حال شدن می داند که نه خوب است و نه بد و ماهیتش در جامعه شکل می گیرد و تکامل او در واقعیت بخشیدن به خویش است. به عقیده او محرک اصلی رفتار بشر، اهداف تخیلی و انتظارات وی از آینده است. به طور قطع این هدف ها و انتظارات در آینده وجود ندارند و نتیجه احساس و خیالپردازی خود شخص است، ولی در حال حاضر او را به کوشش و فعالیت وا میدارد. به عقیده آدلر، انسان سالم کسی است که قادر باشد خود را از قید این تخیلات رها کند و به هنگام لزوم با واقعیات روبه رو شود. فرد سالم به عقیده آدلر از مفاهیم و اهداف خودش آگاهی دارد، زندگی او هدفمند و غایت مدار است و از اشتباهات اساسی پرهیز می کند. این اشتباهات شامل تعمیم مطلق، اهداف نادرست و محال، درک نادرست و توقع بی مورد از زندگی، تقلیل یا انکار ارزشمندی خود و باورهای غلط می باشد (کوری ، ترجمه عسگری، خدابخشی، دارینی و عسکری،۱۳۸۷).

[۱] – Rank

[۲] – Perls

[۳] – Adler

[۴] – holistic

[۵] – phenomenological

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه

پایان نامه به­ کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه­ بندی پیمانکاران پروژه ­های عمرانی
پایان نامه مشخص کردن هر کدام از سنجه های کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها
پایان نامه تعیین میزان مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی
پایان نامه ارتباط پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی
پایان نامه مدیریت:میزان دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری
پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی