پایان نامه بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه تحصیلات تکمیلی

رشته: زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان:

بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی

استاد راهنما:

دکتر خسرو قاسمیان

استاد مشاور:

دکتر کاووس رضایی

زمستان1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت‌های خاص انجام تحقیق) 4

اهداف علمی. 4

اهداف کاربردی: 4

ضرورت‌های خاص انجام تحقیق. 4

پیشینه‌ی تحقیق. 4

روش تحقیق. 6

 

فصل اول:زندگی‌نامه و سال شمار

1-1- زندگی‌نامه و سال شمار کاووس حسن‌لی. 8

 

فصل دوم:کتاب‌ها

2-1- پیش درآمد. 13

2-2- عناوین کتاب‌ها 15

2-3 -من ماه تابانم (شعر کودک)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز، 1378. 17

2-4- سلسله‎ی موی دوست (مجموعه‌ی مقالات)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز 1378. 17

2-5- به لبخند آیینه‎ای تشنه‎ام (مجموعه‎ی شعر)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز، 1379. 18

2-6-رستاخیز کلام (مجموعه‌ی مقالات ادبی)، انتشارات پیروی، شیراز، 1379. 19

2-7- سعدی آتش‎زبان (مجموعه ی مقالات)، انتشارات هفت اورنگ،شیراز،1380. 19

2-8-فرهنگ سعدی‎پژوهی، انتشارات بنیاد فارس‎شناسی و مرکز سعدی‎شناسی، شیراز، 1380. 20

2-9-شیرین‎تر از قند (زیر نظر اکبر ایرانی و علیرضا مختارپور)، انتشارات اهل قلم، تهران 1381، (چاپ دوم: 1382) 22

2-10- سخن شیرین پارسی، (مشترک با  اکبرصیادکوه،  منیژه عبدالهی و سید احمد پارسا) انتشارات سمت،چاپ اول 1381، تهران،چاپ  چهاردهم: 1390  23

2-11- مثنوی وامق و عذرا(تصحیح،مشترک با کاووس رضایی)،انتشارات روزگار،تهران1382. 24

2-12- «رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده است» (مجموعه‌ی شعر)،انتشارات روزگار، تهران 1382. 25

2-13- گلستان (بازنویسی)، انتشارات اهل قلم، تهران،1382. 26

2-14- ورق درخت طوبا، انتشارات مرکز سعدی‎شناسی، شیراز، 1383. 28

2-15- مثنوی وامق و عذرا (تلخیص و بازنویسی مثنوی وامق و عذرا اثر محمدحسین حسینی شیرازی) انتشارات اهل قلم، تهران 1383. 28

2-16- گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران، نشر ثالث، تهران، 1383. (چاپ دوم:1386) 29

2-17- ساده‌ی بسیار نقش، انتشارات علمی فرهنگی و حافظ شناسی، تهران،1384. 31

2-18-چشمه‌ی خورشید (بازخوانی زندگی، اندیشه و سخن حافظ شیرازی)، انتشارات آیسسکو، نوید و مرکز حافظ‌شناسی، شیراز، 1385. 31

2-19-قراءه جدیده فی حیاه حافظ الشیرازی و فکره و اشعاره، (ترجمه‌ی شاکر عامری) از کتاب چشمه‌ی خورشید، انتشارات سازمان آیسسکو، مراکش، 2007 (1386) 33

2-20-غبار زدایی از مسیر تماشا(مجموعه‌ی مقالات)، انتشارات روزگار،  1386. 34

معرفی اثر: 34

2-21-مثنوی مهر و ماه، (تصحیح، مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات نوید، شیراز، 1386. 34

2-22- مثنوی اشتر نامه (تصحیح، مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات زوار، تهران، 1386. 35

2-23- دیوان اشعار شیخ امین الدین بلیانی (تصحیح، مشترک با محمد برکت)، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران، 1387. 35

2-24- دیگرگونه خوانی متون گذشته، انتشارات علم، تهران،1388. 36

2-25-راهنمای موضوعی حافظ‌‌شناسی، انتشارات نوید، شیراز،1388. 37

2-26- کارنامه‌ی تحلیلی خیام پژوهی (مشترک با سعید حسام پور)، انتشارات علم، 1389. 40

2-27-دفتر نسرین و گل، انتشارات تخت جمشید با همکاری بنیاد فارس شناسی، 1389. 43

2-28- دریچه‌ی صبح (بازشناسی زندگی و سخن سعدی)، انتشارات خانه‌ی کتاب، زمستان 1389. 44

2-29- یادهایی رها در باد ( با همکاری خسرو رشیدی) انتشارات تخت جمشید، زمستان 1389. 44

2-30-آیینه­ی مهرآیین، انتشارات مصطفوی و بنیاد فارس‌ شناسی، 1390. 45

2-31-راهنمای موضوعی سعدی شناسی (مشترک با لیلا اکبری) انتشارات دانشگاه شیراز،1391. 46

2-32- مثنوی وصف الحال (تصحیح، مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات نوید،1392. 46

2-33-تصحیح دیوان بسمل شیرازی. 48

2-34-کارنامه­ی تحلیلی نیما پژوهی. 48

 

فصل سوم:مقاله‌ها

3-1- پیش درآمد. 49

3-2- عنوان مقاله‌ها 53

3-3- آرایه‎های ادبی در قلمرو نثر« نفثه‎المصدور»و شعر منثور، مجله‎ی کیهان فرهنگی، سال سیزدهم، شماره128، شهریور1375. 60

3-4- چهره‎ی سعدی در آینه‏های موج‎دار، مجله‎ی دانشکده‎ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره 11، زمستان1379. 61

3-5- رستاخیز سخن در بوستان سعدی، مجله‎ی‌ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌ی هفدهم، شماره‌ ی 2،پیاپی 34،بهار 1381. 61

3-6- داستان وامق و عذرا و روایت حسینی، مجله‎ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌ی هفدهم، شماره ی‌2،پیاپی34، بهار 1381. 62

3-7- بحران مخاطب و شعر امروز ایران، مجله ی شعر،بهار1382. 63

3-8- بیان هنری در نهج‎البلاغه، و تو لبخند می‌زدی (مجموعه مقالات درباره‌ی حضرت علی (ع) به کوشش صابر امامی)، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 1382. 64

3-9- شگردهای هنری سعدی، سعدی‎شناسی ( دفتر ششم )،شیراز،1382. 64

3-10- داستانی عاشقانه در گزارشی عرفانی، مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار 1382. 65

3-11- مار و مور(فرهنگ نامه‌ی جانوران در ادب پارسی)، کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)،‌ سال پنجم،‌ شماره‌ 8، خرداد 1382. 66

3-12- تحلیل رنگ در سروده‌های سهراب سپهری، (مشترک با مصطفی صدیقی) مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان، دوره‌ی جدید، شماره 13، (پیاپی 10)، بهار 1382. 67

3-13- لالایی‌های مخملین (نگاهی به خاستگاه و مضامین لالایی‌های ایرانی)، مجله‌ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال اول، شماره‌ی 1، نیمه‌ی دوم1382. 68

3-14- زلف تابدار حافظ،به گزینی‌های حافظ در پیوند با «زلف» مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، سال 12، شماره‌ی 46-45، تابستان – پاییز 1383. 69

3-15- عبدالعلی دستغیب با سعدی چه کرده است؟ مجموعه‌ی عیار نقد در آینه، یادنامه‌ی عبدالعلی دستغیب، دی 1383. 70

3-16-گزیر‌های ناگزیر در دقایق الهام، مجله ی زبان و ادب،دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی،شماره ی 19،بهار 1383. 71

3-17- خواندن رنگ‌ها- تحلیل رنگ‌ در شعر نو- (مشترک با مصطفی صدیقی) مجله‌ی فرهنگ و پژوهش، شماره‌ی 166، آذر 1383. 71

3-18- زمان گذران در نگاه بی قرار خیام، (مشترک با سعید حسام‌پور) نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال 47، شماره مسلسل 192، پاییز 1383  72

3-19- تصویر زمان در شعر معاصر، کیهان فرهنگی،سال بیست و دوم، شماره‌ی 222، فروردین 1384. 73

چکیده

بررسی کارنامه‌ی شاعران و نویسندگان گذشته در حوزه‌ی پایان نامه‌ نویسی، خیلی رایج و متداول است و اما آن چه در پایان نامه نویسی، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. کارنامه‌ی شاعران و نویسندگان معاصر است و کمتر به سراغ آن می­روند، شاعران و نویسندگان در قید حیات است!

حسن‌لی، با فراهم آوردن آثار متنوعی در حوزه‌ی زبان و ادب فارسی، به ویژه در کتاب شناسی برخی شخصیت‌های بزرگ ادبی از جمله سعدی، حافظ و خیام، زبان زد خاص و عام شده‌ است.

هر چند بررسی دقیق و همه جانبه‌ی آثار کاووس حسن‌لی، از بازه‌ی زمانی یک پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد فراتر است، سعی شده است برای آشنایی بیش‌تر دانش جویان و علاقه‌مندان به ایشان، تمام آثار نامبرده با نظم و ترتیبی منطقی و دانشگاهی بررسی و معرفی شود.

همان گونه که در فصل اول نیز ملاحظه می‌شود، برای آگاهی بیش‌تر خوانندگان و علاقه‌مندان، به سال شمار زندگی علمی و ادبی کاووس حسن‌لی  و فعالیت‌های اجرایی و اجتماعی ایشان نیز پرداخته شده است.

و در ادامه در فصل‌های دوم، سوم و چهارم این پایان نامه‌ی پنج فصلی، به ترتیب «کتاب‌ها»، «مقاله‌ها» و «سفرنامه‌ها و پایان‌نامه‌های» سامان یافته به همت ایشان به صورتی که در مقدمه و سرآغاز فصل‌های مربوط در خصوص آن‌ها توضیح داده شده است، بررسی و معرفی گردیده‌اند.

 

کلید واژه: کاووس حسن‌لی، زبان و ادب، پایان نامه، سفرنامه، مقاله‌، کتاب.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید