پایان نامه بررسی اثرات سمیت نانولوله کربنی تک دیواره بر سلول-های سرطانی پستان در شرایط برون تن

دانلود پایان نامه

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده علوم و فناوری­های نوین، گروه نانوتکنولوژی­پزشکی

 ((M.Sc))  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی اثرات سمیت نانولوله کربنی تک دیواره بر سلول­های سرطانی پستان در شرایط برون­ـ­تن

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر فلاحتی 

شماره پایان نامه: 28 ن الف                       سال تحصیلی93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                          فهرست                                                         صفحه 

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات

1-1-سرطان پستان. 4

1-2- اپیدمیولوژی. 5

1-3- عوامل علت شناختی. 5

1-3-1- اضافه وزن. 6

1-3-2- نداشتن فعالیت جسمی. 7

1-3-3- الکل. 7

1-3-4- رژیم غذایی. 8

1- 3-5- سیگار. 9

1-3-6- هورمون­های استروئیدی و گیرندههایشان. 9

1-3-6-1- هورمون­های استروئیدی. 9

1-3-6-2- گیرندههای هورمون­های استروئیدی. 10

1-3-6-3-  تاریخچه حاملگی و شیردهی. 11

1-3-6-4-  استروژن. 12

1-3-6-5-  هورمون جایگزین درمانی. 12

1-3-7-  مصرف داروی خوراکی ضد بارداری. 13

1-3-8-  کار در شب و عوامل محیطی. 14

1-3-9- سن. 14

1-3-10- جنسیت. 15

1-3-11- تاریخچه فعال بودن جنسی. 15

1-3-12-  تاریخچه خانوادگی. 16

1-3-13- تاریخچه شخصی. 16

1-3-14- تغییرات سلولی پستان، زخم و جراحت پستان. 17

1-3-15- مصرف دی اتیل ستیل بسترول. 17

1-3-16- سابقه بیماری خوش خیم پستان. 17

1-3-17- ژنهای پر خطر. 18

1-3-18- سندرم های پرخطر. 19

1-3-19- نقش آنتی ژن HER2/neu. 20

1-3-20- تراکم ماموگرافی. 20

1-4- فرضیه های چگونگی تشکیل و منشا تومورها. 20

1-5- ناهمگنی ‌سرطان پستان. 21

1-6- انواع سرطان پستان. 22

1-6-1- سرطان پستان لومینال A و  B. 22

1-6-2-  سرطان پستان HER2+:. 22

1-6-3-  شبه بازال. 22

1-7- مرحله بندی سرطان. 22

1-7-1- مرحله صفر. 23

1-7-2- مرحله اول. 23

1-7-3- مرحله دوم. 23

1-7-4- مرحله سوم. 24

1-7-5- مرحله چهارم. 24

1-8- نانو در درمان و پیشگیری سرطان. 24

1-9- نانولوله های کربنی. 26

1-9-1- خصوصیات نانولوله های کربنی. 26

1-9-2-کاربرد به عنوان حامل دارویی. 28

1-9-3- پراکنده کردن نانولوله کربنی در حلال. 28

1-9-4- عاملدار کردن نانولوله کربنی. 29

1-9-4-1- روش کووالان. 29

1-9-4-2- روش غیرکووالان. 30

1-9-4-3- پگیلاسیون برای بهبود ویژگیها در کاربردهای زیستی. 31

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

2-1- تجویز، جذب و انتقال CNT. 33

2-2- تجویز وریدی. 34

2-3- کاربرد نانوکربن تیوب تک دیواره و ایمنی زیستی. 35

2-3-1- ایمنی زیستی نانولوله تک دیواره به عنوان حامل دارویی   36

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد