پایان نامه با موضوع نقش عوامل در گروه های مختلف طبقه بندی

– اکتساب تکنولوژی

اکتساب تکنولوژی، فرایندی است شامل مراحل شناسایی، انتخاب، انتقال و بکارگیری راه حل‌هایی تکنولوژیکی که به منظور بهبود قابلیت‌های تولیدی برای افزایش عملکرد کسب و کار نگریسته می‌شود. فرایند اکتساب تکنولوژی اغلب در همه سازمان‌های تولیدی وجود دارد، اگر چه لزوماً ساختار یافته و رسمی نیست (بینز[۱]، ۲۰۰۴).

به دلیل تاثیر فرایند اکتساب تکنولوژی برعملکرد شرکت و سهم آن در رسیدن شرکت به اهدافش، برای شرکت‌های درگیر در نوآوریهای تکنولوژی فرایندی مهم، پرخاطره، سخت و استراتژیک محسوب می‌شود ( دورانی[۲] و همکاران، ۱۹۹۸)

این فرایند، ورود برنامه ریزی شده، انتخابی و متمرکز تکنولوژی پیشرفته ای است که شرکت برآن تمرکز ندارد؛ همچنین کاربردهای جدیدی است از تکنولوژی وارداتی که می‌تواند منافع اقتصادی مورد انتظار کاربران جدید را فراهم کند ( هوانگ و تانگ، ۲۰۰۸؛ کیم و رو، ۱۹۹۵)

اکتساب تکنولوژی یکی از روشهایی است که صنعت را قادر می‌سازد تا با آخرین روندهای تکنولوژی پرشتاب در تماس باشد و رایج‌ترین استراتژی جهت رشد شرکت می‌باشد (هگدورن و شاکنراد[۳]، ۱۹۹۴).

اکتساب تکنولوژی مقوله ای مهم و اساسی در ارتقای سطح تکنولوژی یک شرکت و در نهایت حرکت به سمت توسعه پایدار است. البته این امر مستلزم توجه به مراکز تحقیقاتی و حمایتهای اقتصادی و سیاسی از این گونه فعالیت‌هاست. دورانی و همکاران اکتساب تکنولوژی را به عنوان یک عامل مهم در مدیریت تکنولوژی در سازمان‌های صنعتی طبقه بندی نمودند. بینز اهمیت اکتساب تکنولوژی را با توجه به تاثیر مستقیم آن بر موفقیت سازمان‌ها عنوان نمود. اهمیت اکتساب و بکارگیری تکنولوژی صحیح در دستیابی به مزیت رقابتی در محیطی که هزینه، سرعت و پیچیدگی توسعه های فنی رو به افزایش بوده و چرخه حیاط محصول رو به کاهش است بیش از پیش نمایان است. نارایانان [۴]نشان داد که ارتباط قوی میان توانایی یک شرکت در اکتساب تکنولوژی و موفقیت در رقابت میان شرکت با رقبا وجود دارد. داساگ و همکاران[۵] به این نکته اشاره نمودند که انتخاب فرایند اکتساب تکنولوژی برای یک شرکت به محدودیت‌های سازمانی در زمینه هزینه، زمان و ریسک وابسته است. بنابراین اکتساب تکنولوژی پیچیده بوده و می‌بایستی به عنوان یک فرایند استراتژیک به آن نگریسته شود (دعیم و کوک اوغلو[۶]، ۲۰۰۸).

امروزه اهمیت تکنولوژی در موفقیت شرکت‌ها برکسی پوشیده نیست. شرکت‌ها (اعم از شرکت‌های بزرگ و کوچک ) پیوسته در تلاشند که به تکنولوژی‌های جدید دست یافته و از این طریق نسبت به رقبای خود در بازار برتری رقابتی پیدا کنند. بنابراین توسعه تکنولوژی همواره مطرح بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است.

توسعه تکنولوژی ممکن است از دو طریق صورت پذیرد:

  • توسعه درون زا[۷]: که با استفاده از منابع داخلی و از طریق R&D به تکنولوژی مورد نظر دسترسی پیدا می‌شود (انصاری، ۱۳۸۸).
  • انتقال تکنولوژی [۸]: که با استفاده از منابع خارجی و خرید آن از خارج بنگاه به تکنولوژی مورد نظر دسترسی پیدا می‌شود.

گاهی اوقات ترکیبی از توسعه درونزا و انتقال تکنولوژی برای دستیابی به یک تکنولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرد (رگایتیس[۹]، ۱۹۹۹).

اهمیت انتخاب روشهای اکتساب تکنولوژی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را برآن داشت که انواع مختلف روشهای اکتساب تکنولوژی را جهت انتخاب مناسب‌ترین آن‌ها آزمایش کنند. با توجه به رشد سریع تکنولوژی‌های نو و اهمیت آن‌ها از لحاظ تامین امنیت ملی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی، غفلت از آن‌ها ممکن است ما را از قافله تکنولوژی دور کند. بنابراین باید در جستجوی راههایی بود که دستیابی به این تکنولوژی‌ها را به سریع‌ترین وجه، ممکن سازد. اگر سازمان‌ها می‌خواهند که از تغییرات تکنولوژیکی عقب نمانند، می‌باید قادر باشند تا تکنولوژی‌های مورد نیاز خود را کسب کنند و از تکنولوژی‌های خود بهره برداری کنند. لذا تصمیماتی که در این خصوص اتخاذ می‌شوند می‌باید در فعالیت‌های طراحی استراتژی و برنامه ریزی یک سازمان ملحوظ نظر قرار بگیرند (اسلامی، ۱۳۷۸).

در صورتی که فرایند اکتسابی تکنولوژی به خوبی صورت پذیرد، سازمان را قادر می‌سازد تا بهره وری تولید را ارتقاء و بهبود بخشیده، شراکت‌ها به صورت کارا صورت پذیرد، توسعه بین المللی انجام گیرد و مزایای رقابتی عاید سازمان گردد (خلیل، ۱۳۸۶)

جدول ۲-۱ به طور خلاصه نتایج و اثرات بیان شده توسط محققین که در نتیجه اکتساب تکنولوژی عاید شرکت می‌شود را نشان می‌دهد.

[۱] .  Baines

[۲] . Durrani

[۳] . Hagedoorn & Schakenraad

[۴] . Narayanan

[۵]. Dussage, Hart, and Ramanantsoa

[۶] . Kocaoglu & Daim

[۷].  Internal Developmen

[۸]. Technology Transfer

[۹]. Ragaitis

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

مطالب مشابه