پایان نامه ارشد درباره رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتها

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

ماژول شناسايي[1] : نام این ماژول از لغت گرفته شده است. در اين مرحله فناوري جديد مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا مدلهاي کسب و کار جديد براساس فناوري جديد طراحی شود. با توجه به آنکه مدلهاي کسب و کار براساس مفروضات مکانيسمهاي صنعت ساخته مي شوند و تا اين مفروضات تغيير نکنند ، نيازي به تغيير مدلهاي کسب و کار آن وجود ندارد . بنابراين اولين گام ، شناسايي نوآوري در فناوری صنعت و کارساز تغيير مفروضات است .

ماژول طراحي[2] : دراين ماژول ، به منظور استفاده از قابليتهاي بالقوه تغییرات و نوآوری در فناوری ، مدلهاي کسب و کار جدید و مناسب با صنعت طراحي مي شوند. عنصراصلي اين مرحله ، تعيين ابعاد و گزينه هاي هريک و در نهايت مرتبط نمودن اين گزينه ها به يکديگراست. در اين مرحله توجه به عوامل ، به منظورجلوگيري از هرگونه سردرگمي ، تعيين مهمترين نوآوريهاي بالقوه در مدل وتعيين عملکرد هريک از مدل هاي کسب و کار ، لازم است که هم به ابعاد مدل و هم به عوامل تأثیرگذار بر ابعاد مدل توجه ویژه شود .

[1] Identify

[2] Design

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

 

 

مطالب مشابه