پایان نامه ارشد -بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی-

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

تکه هایی از متن :

دلايل ديگري كه موجب مي شود برنامه هاي ارزشيابي در كسب نتايج مطلوب با شكست مواجه شوند ، عبارتند از :
1- مديران احساس مي‎كنند كه منافع كم ، يا هيچ نفعي از زمان و انرژي كه در فرآيند ارزشيابي صرف مي‎شود ، بدست نخواهند آورد .
2- ارزيابان دوست ندارند با افراد رو در رو شوند .
3- ارزيابان مهارت لازم را براي برخورد با كاركنان ندارند .
4- نقش قضاوتي ارزيابي با نقشهاي كمكي بهسازي كاركنان ، مغايرت پيدا مي‎كند .

متن کامل در لینک زیر:

پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی