پایان نامه ارشد -بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی-

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

تکه هایی از متن :

دلایل دیگری که موجب می شود برنامه های ارزشیابی در کسب نتایج مطلوب با شکست مواجه شوند ، عبارتند از :
1- مدیران احساس می‎کنند که منافع کم ، یا هیچ نفعی از زمان و انرژی که در فرآیند ارزشیابی صرف می‎شود ، بدست نخواهند آورد .
2- ارزیابان دوست ندارند با افراد رو در رو شوند .
3- ارزیابان مهارت لازم را برای برخورد با کارکنان ندارند .
4- نقش قضاوتی ارزیابی با نقشهای کمکی بهسازی کارکنان ، مغایرت پیدا می‎کند .

متن کامل در لینک زیر:

پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

مطالب مشابه