پایان نامه ارشد -بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی-

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

تکه هایی از متن :

دلایل دیگری که موجب می شود برنامه های ارزشیابی در کسب نتایج مطلوب با شکست مواجه شوند ، عبارتند از :
1- مدیران احساس می‎کنند که منافع کم ، یا هیچ نفعی از زمان و انرژی که در فرآیند ارزشیابی صرف می‎شود ، بدست نخواهند آورد .
2- ارزیابان دوست ندارند با افراد رو در رو شوند .
3- ارزیابان مهارت لازم را برای برخورد با کارکنان ندارند .
4- نقش قضاوتی ارزیابی با نقشهای کمکی بهسازی کارکنان ، مغایرت پیدا می‎کند .

متن کامل در لینک زیر:

پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

مطالب مشابه

پایان نامه بررسی تطبیقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در اشعار ملک­الشعرای بهار و جمیل­صدقی­زها وی
پایان نامه:بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیر...
دانلود پایان نامه ارشد:تمایل افراد برونگرا برای سرمایه¬گذاری کوتاه مدت
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه
پایان نامه با موضوع نقش آموزش کارآفرینی بر شکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه
پایان نامه ارشد ارتباط آموزش مهارت های زندگی با کاهش افسردگی دانش آموزان