پایان نامه ارشد با موضوع پرخاشگري در زنان

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

۲-۳-۳- اختلالات مرتبط با پرخاشگري

پرخاشگري و خشونت ممکن است در بسياري از موقعيتهاي باليني مشاهده شود . گفته مي شود خشونت زماني روي مي دهد که تعادل بين تکانه ها و کنترل دروني درهم مي شکند . شخص ممکن است افکار يا تخيلات خشونت داشته باشد اما تا زماني که کنترل خود را از دست ندهد ، افکار تبديل به عمل نمي گردند . هر گونه شرايطي که افزايش تکانه هاي پرخاشگري را در زمينه کاهش کنترل فراهم نمايد ممکن است به بروز خشونت منجر شود . موقعيتهايي که در آنها ترکيبي از عوامل ممکن است مشاهده شود مشتمل است بر حالات عضوي ، ناتوانائيهاي رشدي ، روان پريشي آشکار ، اختلال سلوک و استرسهاي شکننده روان شناختي و محيطي . در ادامه به برخي از اختلالات ذکر شده در چهارمين ويراست راهنمايي تشخيصي و آماري اختلالات رواني که با خشونت و رفتار پرخاشگرانه ربط داده شده اند اشاره مي شود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان
  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان