پایان نامه ارشد:ارتباط احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

تحريک مستقيم :

کاپلان ( ۱۹۸۳ )  قرائن موجود حاکي است که بدرفتاري و اهانت کلامي ديگران غالباً عامل عمده اي در آشکار ساختن اعمال پرخاشگرانه در شخص است . وقتي پرخاشگرانه شروع شد ، معمولاً الگويي فزاينده پيدا مي کند ، و در نتيجه حتي ضربه اي خفيف و کلامي بي اهميت ممکن است موجب شروع فرآيندي گردد که در آن تحريکاتي قويتر مبادله شوند (به نقل از پور افکاري ، ۱۳۷۹ ) .

۳ ) وسائل ارتباط جمعي :

رابطه بين پرخاشگري و قرار گرفتن در معرض خشونت هاي تلويزيوني مورد توجه قرار گرفته است . کاپلان ( ۱۹۸۳ )  هر چه کودکان فيلم هاي خشن تري را در تلويزيون تماشا کنند ، خشونت بيشتري نسبت به ديگران نشان خواهند داد . به نظر مي رسد با گذشت زمان اين رابطه عميق تر مي گردد ، که حاکي از تأثير تراکمي خشونت و وسائل ارتباط جمعي است (به نقل از پور افکاري ، ۱۳۷۹ ) .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان
  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان