ميزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس -پایان نامه روانشناسی

پایان نامه روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسي ميزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در بهبود كيفيت آموزش

فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدت زمان کوتاهی که از پیدایش آن می گذرد توانسته است تغییرات فراوانی را درنحوه زندگی بشر به وجود آورد. یکی از زمینه هایی که سهم عمده ای از این تغییرات را به خود اختصاص داده، یادگیری است. نقش فناوریهای اطلاعاتی در چرخه یادگیری بسیار اهمیت دارد. در یادگیری به شیوه سنتی، فرد مجبور بود که به طور مداوم بخواند و بنویسد و ارتباط تقریبا یک طرفه بود. اما با بکارگیری فناوری اطلاعاتی در یادگیری، فرد علاوه بر مهارتهای پایه، نیازمند داشتن مهارت در استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی می باشد. یادگیری های مبتنی برفناوریهای نوین اطلاعاتی، با ایجاد تغییرات بنیادین در مفاهیم آموزش سنتی، توانسته است بسیاری از ناکارآمدیهای نظامهای آموزشی را رفع کرده و دگرگونی های اساسی را درآموزش به وجود آورد (يونسكو، ۲۰۰۲).

يكي از مستدل ترين دلايل براي استفاده از فناوري اطلاعات در يك سيستم آموزشي اين است كه آنها يادگيري كاربران و فرايند انفرادي كردن برنامه درسي را تسهيل مي كنند، به يادگيرندگان اجازه مي دهند سرعت يادگيري را خود تعيين كنند و منابع اطلاعات را گسترش مي دهند. همچنين موجب افزايش يادگيري فعال مي شوند و موجبات تعامل بين همسالان و گروههاي مختلف و معلمان را فراهم مي كنند. بيشتر افراد معتقدند كه كيفيت و اثر بخشي يادگيري از طريق استفاده از فناوري اطلاعات، چندين برابر افزايش مي يابد، اين فناوري ها براي معلمان امكان مبادله اطلاعات جديد و به روز كردن مطالب يادگيري را فراهم مي آورد (عطاران، ۱۳۸۳).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- میزان و نوع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات  در تدریس معلمان چقدر است؟

۲- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات  در روش های تدریس معلمان چیست؟

۳- میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی چقدر است؟

۴- موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ی درسی مدارس متوسطه چیست؟

۵-استفاده از ICT در مدارس متوسطه در کدام مرحله ی چهارگانه ی(ظهور کننده، کاربردی، ادغامی و تحولی) در برنامه ی درسی مدارس متوسطه قرار دارد؟

۶- نقش ICT بر عملكرد تحصیلی دانش آموزان در مدارسی که معلمان از آن استفاده می کنند با مدارسی که از آن  استفاده نمی کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسي ميزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل