طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری

گدانلود پایان نامه ارشد : حرکت و پویایی در غزلیّات شمس تبریزی - پایان نامه ارشد ادبیات

دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده معماری و شهرسازی

گروه معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری

طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

استاد راهنما:

آقای دکتر عیسی حجت

استاد مشاور:

آقای دکتر مجید صالحی نیا

تکه هایی از متن برای نمونه :

مجموعه های مسکونی با تراکم بیشتر از جهت طراحی اقلیمی نسبت به مجموعه های با تراکم کمتر مزیت ها و معایبی دارند.مزیت آنها داشتن حجم متراکم و سطوح خارجی کمتر در مقابل تبادل حرارت است.همچنین به دلیل وجود سطح مشترک بین واحدها، عایق بندی حرارتی راحت تر انجام می شود.در مقابل این مزایا با افزایش تراکم انعطاف پذیری در استقرار و جهت گیری واحدهای مسکونی برای گرفتن نور مناسب و تهویه طبیعی کمتر شده و احتمال در سایه قرار گرفتن ساختمان ها بیشتر می شود. این مطلب  بویژه در مجموعه های که زمین هایی با ابعاد، جهت گیری و توپوگرافی غیر متعارف دارند بیشتر پیش می آید . هر چه تراکم بیشتر و فضای باز خصوصی کمتر می شود، طراحی اقلیمی واحدهای مسکونی اهمیت بیشتری می یابد (همان، 1386).

2-12-رویکردها به گونه شناسی مسکن

سکونت و روش سکنی گزینی در محیط های شهری در سه عرصه خصوصی، اشتراکی و اجتماعی یا عمومی صورت می گیرد؛ لذا سکونت علاوه بر اینکه شامل عرصه خصوصی واحد مسکونی می گردد، عرصه های مشترک و شهری را نیز شامل می شود. وقتی  یک واحد مسکونی در درون یک قطعه زمین احداث می گردد ، عرصه ای خصوصی برای زندگی یک خانواده بوجود می آید شریان حیاتی خود را از طریق  فضای باز شهری که خیابان ناميده مى شود به دست مى آورد. از نظر حقوقط مدنى هيچ يک از ساكنين واحدهاى مسكونى نسبت به اين فضاى باز حق مالكيت ندارند و نگهدارى از آن ها برعهده  ارگان هاى شهرى و عمومى است و همة افراد در شهر حق عبور و مرور از آن را دارند. يعنى عرصه اى عمومى است كه زندگى اجتماعى در درون آن جريان پيدا مى كند. اما اين تعريفى بسيار كلى از خيابان است در حالى كه در واقعيت خيابان ها در يک شهر خود نيز داراى مراتبى متفاوت از نيمه عمومى تا عمومى هستند(پوردیهیمی، 1391).

 اما وقتى چندين واحد مسكونى در درون يک قطعه زمين مشترك احداث گردندة نه تنها عرصه اى خصوصى براى هر خانواده به وجود مى آيد، دو شريان حياتى واحدها را تغذيه مى كند: يكى شريانى داخلى است- پله و راهرو مشترک در طبقات- كه عرصه اى مشترک بين واحدها مى باشد؟ و دوم شريانى شهرى است كه همة واحدها را به شهر متصل مى كند كه عرصه اى عمومى است. در چنين شرايطى واحدهاى مسكونى از طريق شريان داخلى با يكديگر در تعامل قرار گرفته و از نظر حقوقى همة ساكنان نسبت به آن مالكيت مشترک دارند. حراست و نگهدارى از آن بر عهده ساكنان بوده و فقط ساكنان حق استفاده از آن را دارند. اما شريان دوم همان خيابان است كه عرصه اى عمومى است كه امكان اتصال اين مجتمح اشتراكى را به شهر ميسر مى كند لذا توجه به نظام زندگى در محيط های اجتماعى عامل اصلى شكل گیرى زندگى شهرى است و جوهر شهر در مقابل غير شهر در وجود عرصه هايى نهفته است كه قادر به جذب مردم، نظارت آنها بر آن فضا و برآوردن نيازهای بنيادی اجتماعى آنها، مى باشد(همان، 1391).

متن کامل در لینک زیر :

پایان نامه

پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

مطالب مشابه

پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان
پایان نامه بررسی نثر ادبیات دفاع مقدس با محوریت آثار شهید سید مرتضی آوینی
پایان نامه سینمای ممنوعه در ایران پس از انقلاب(تحلیل محتوای فیلمهای دوگانه و ممنوعه)
پایان نامه رابطه بین تعهد سازمانی و کیفیت خدمات مراکز درمانی تامین اجتماعی استان البرز
پایان نامه ارشد ارتباط رضایت زناشویی با کمال گرایی
پایان نامه تاثیر آموزش مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر رشته پرستاری