سیستمهای اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

نیز در موارد خاص سایر سازمانها ارائه مینماید. ایریسا همراه با گسترش سازمانی و نیز پروژههای در دست اجرا و به منظور تسهیل و برقراری ارتباط با مشتریان و سازمانهای طرف قرارداد، اقدام به تأسیس دفاتری در تهران و اهواز، علاوه بر سازمان مرکزی خود در اصفهان نموده است.
۴-۲-۱ تاریخچه شرکت
ایریسا در سال ۱۳۷۱ با انتقال و همکاری حدود یکصد نفر از کارشناسان و متخصصین که تجربه پیاده‌سازی سیستمهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه و اتوماسیون صنعتی طرح عظیم فولاد مبارکه را از طریق همکاری با شرکت آلمانی زیمنس۱ و شرکت ایتالیایی ایلوا۲ کسب نموده اند تأسیس و پایهگذاری شد.
ایریسا از آن زمان تا به حال توانسته است به نحو موفقیتآمیزی تجربه خود را در این زمینه به سایر صنایع و سازمانهای بزرگ و کوچک کشور انتقال دهد و به همین دلیل است که ایریسا در طول سالیان توانسته است تعداد کارشناسان و متخصصین خود را با بکارگیری شایستهترین فارغ التحصیلان دانشگاههای معروف و مطرح کشور به چندین برابر تعداد اولیه افزایش دهد.

۴-۲-۲ زمینه‌های فعالیت شرکت
شرکت ایریسا در زمینههای زیر به ارائه خدمات ومحصولات خود میپردازد :
* سیستم‌های اطلاعاتی جامع و یکپارچه
* سیستم‌های اتوماسیون صنعتی، کنترل و ابزار دقیق
* شبکه و زیر‌ساخت
* خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای
* خدمات آموزشی
فعالیتهای اصلی شرکت در سه بخش سیستمهای اطلاعاتی، اتوماسیون صنعتی و شبکه و زیرساخت می‌باشد که در ادامه شرح بیشتر فعالیتها در این سه بخش بیان شده است. لازم به ذکر است که اجرای مدل پیشنهادی در بخش اتوماسیون صنعتی صورت پذیرفته است.

شکل ۴-۱ : تقسیمبندی بخشهای شرکت

فعالیتهای اصلی شرکت در بخش سیستمهای اطلاعاتی:
* طراحی و پیادهسازی سیستمهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه بر اساس سفارش مشتری
* پیادهسازی و پشتیبانی سیستم های ERP استاندارد با مشارکت شرکای مجرب خارجی
* مهندسی فرآیندها و تحلیل اثر بخشی آنها
* مهندسی و طراحی مجدد سیستمها
* نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرمافزاری
* مشاوره و نظارت بر طرحهای جامع ICT
* تولید و توسعه سیستمهای تحلیلی و گزارشات مدیریتی (OLAP)
* ارائه دورههای آموزشی استاندارد در زمینههای مختلف
* ارائه خدمات مشاوره
فعالیتهای اصلی شرکت در بخش اتوماسیون صنعتی:
ارائه خدمات مشاوره ، طراحی و پیاده سازی ، نصب و راه اندازی ، نگهداری و پشتیبانی در زمینه:
* سیستم‌های اتوماسیون صنعتی مبتنی بر PLC و DCS
* سیستم‌های کنترل صنعتی مبتنی برمینی کامپیوتر‌ها وکامپیوترهای صنعتی
* شبکه‌های مختلف صنعتی
* سیستم‌های HMI
* سیستم‌های Data Logging and Monitoring
* سیستمهای SCADA
* انتخاب و سایزکردن ، نصب و راه اندازی انواع موتورها و درایوهای AC و DC شرکت ABB
* طراحی و اجرای تابلوهای قدرت و کنترل موتور خانه ها ( MCC )
فعالیتهای اصلی شرکت در بخش شبکه و سخت افزار:
ارائه خدمات مشاوره ، طراحی و پیاده سازی ، نصب و راه اندازی ، نگهداری و پشتیبانی :
* مشاوره در انتخاب زیر ساخت
* مشاوره و نظارت در پروژههای زیرساخت
* طراحی کلان و تفصیلی شبکه
* تهیه LOM ، LOS و SOC پروژهها
* تامین تجهیزات فعال وغیر فعال
* ارائه راهکار شبکه
* راهاندازی مراکز اینترنت و اینترانت و مدیریت ISP
* راهاندازی شبکههای VPN
* ارائه طرح امنیت اطلاعات
* طراحی و برپاسازی Data Center
* اجرای تمامی فعالیتهای فیزیکی و نرمافزاری ایجاد زیرساخت
* مشاوره در زمینه انتخاب سختافزار و نرمافزار پایه پروژههای اطلاعاتی، اتوماسیون
* طراحی و ایجاد سیستمهای Access Contrl و Ateudance / Absence
* طراحی وب سایت سازمانها
* طراحی و راه اندازی پرتال سازمانی
۴-۲-۳ اهداف کیفی شرکت
مدیریت شرکت بین‌المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون بر آنست که امور شرکت را بر پایه اصول و موازین نظام تضمین کیفیت هدایت و راهبری نماید. در راستای انجام این مأموریت، پیشرفته‌ترین متدولوژی‌های بین‌المللی طراحی و ایجاد نرم‌افزار به کار گرفته می‌شود تا علاوه بر پشتیبانی چرخه تولید نرم‌افزارها، همخوانی و تطابق نرم‌افزارهای تولیدی را با نیازهای کاربران تضمین نماید. اهم اهداف کیفی شرکت به شرح زیر است:
* تقویت وجدان کاری و حس مسئولیت‌پذیری کارکنان
* ایجاد و بهبود مستمر علاقه و انگیزه در کارکنان برای دستیابی به اهداف شرکت
* ارتقاء فرهنگ کار گروهی و بهبود مستمر سازمان و روشها
* ارائه آموزش‌های مستمر به کارکنان (حداقل ۵ درصد وقت کاری) به منظور ارتقاء دانش فنی و حرفه‌ای آنها از طریق گردش کاری در مشاغل، مشارکت در سمینارها و نمایشگاه‌های تخصصی و دوره‌های کوتاه مدت فنی
* طراحی و ایجاد سیستم‌ها و نرم‌افزارهای کاربردی مطابق با نیاز مشتری، با بکارگیری معیارهای پیشرفته تولید سیستم و نرم‌افزار
* برنامه‌ریزی و انجام پروژه‌های تحقیقاتی سیستمی و نرم‌افزاری
* ارتقاء بهره‌وری و تلاش همگانی و مستمر در جهت کاهش هزینه‌های تولید نرم‌افزار
به ‌منظور دستیابی به اهداف کیفی، کلیه سطوح کارشناسی و مدیریتی شرکت در حوزه مسئولیت‌ها و فعالیت‌های خود به‌طور یکسان مسئول رعایت معیار‌های مدون و مصوب شرکت و ارتقاء و بهبود مستمر روش‌های عملیاتی جهت ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و تأمین رضایت کاربران می‌باشند. در این راستا در زمینه ف
عالیت‌های خود موفق به کسب گواهینامه‌های زیر شده است:
* تضمین کیفیت ISO9001 94 در سال ۱۳۷۶
* مدیریت کیفیت ISO9001:2000 در سال ۱۳۸۳
* مدیریت کیفیت ISO9001:2000 + TickIT به عنوان اولین مورد در ایران از شرکت معتبر DNV
۴-۲-۴ سهامداران، توزیع پرسنل و چارت سازمانی شرکت
در شکلهای ۴-۲ تا ۴-۵ تفکیک چارت سازمانی، سهامداران، توزیع پرسنل بر حسب واحد سازمانی و توزیع پرسنل بر حسب تحصیلات آورده شده است.

شکل۴-۲ : چارت سازمانی شرکت

شکل۴-۳: سهامداران شرکت

شکل۴-۴ : توزیع پرسنل برحسب واحد سازمانی

شکل۴-۵: توزیع پرسنل برحسب تحصیلات

۴-۳ نتایج پیادهسازی مدل پیشنهادی
همانطور که قبلاً عنوان شد، مدل پیشنهادی این پژوهش در واحد اتوماسیون شرکت بینالمللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون مورد اجرا قرار گرفت. به منظور انجام مراحل مختلف مدل، کمیتهای تحت عنوان “کمیته راهبری” تشکیل گردید. این کمیته شامل معاون واحد اتوماسیون صنعتی، ۵ تن از مدیران و ۳ نفر از کارشناسان بود و پژوهشگر تحقیق حاضر نیز به عنوان مشاور و هدایتکننده این کمیته انتخاب گردید. تدوین استراتژیها در مجموع شش ماه به طول انجامید، ۲۵ جلسه کمیته راهبری تشکیل شد و حدود ۸۰۰ نفر-ساعت زمان صرف گردید. در ادامه نتیجه اجرای هریک از مراحل مدل پیشنهادی آورده شده است.
۴-۳-۱ تعیین مأموریت و چشمانداز
جهت تدوین مأموریت و چشمانداز، در ابتدا بیانههای مأموریت و چشمانداز سازمانهای مختلف شامل شانزده شرکت بزرگ، متوسط و کوچک داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن بر اساس رسالت و سیاستهای کلی سازمان، اقدام به تدوین مأموریت و چشمانداز گردید. جهت تدوین بیانیه مأموریت، از اجزاء استاندارد بیانیه مأموریت نیز بهره گرفته شد. در تدوین مأموریت هر سازمان، پاسخ دادن به نه سؤال اصلی، میتواند کمک زیادی به خلق یک بیانه مأموریت مناسب نماید. این نه سؤال عبارتند از[۲]:
جدول ۴-۱ : اجزاء اصلی بیانیه مأموریت
مشتریان
مشتریان شرکت چه کسانی هستند؟
محصولات یا خدمات
محصولات و خدمات عمده شرکت چیست؟
بازارها
از نظر جغرافیایی، شرکت در کجا رقابت می‏کند؟
فن‏آوری
آیا شرکت ما از پیشرفته‏ترین فن آوری استفاده می‏کند؟
توجه به بقاء، رشد و سودآوری
آیا شرکت برای رشد و سلامت مالی، از تعهد لازم برخوردار است؟
فلسفه
باورها، ارزشها، آرزوها و اولویتهای اخلاقی اصلی شرکت چیست؟
ویژگی ممتاز
شرکت دارای چه مزیت رقابتی یا شایستگی ممتاز است؟
توجه به تصور مردم
آیا شرکت نسبت به مسائل اجتماعی، جامعه و محیطی واکنش مناسب نشان میدهد؟
توجه به کارکنان
آیا کارکنان به عنوان یک قلم دارایی ارزشمند برای شرکت به حساب می‏آیند؟

در شکل ۴-۶ بیانیه مأموریت معاونت اتوماسیون شرکت آمده است.
شکل ۴-۶ : بیانیه مأموریت سازمان

همچنین چشمانداز نیز به صورت زیر تعیین گردید:
” حضور موفق در بازار داخلی و خارجی و شناخته شده به عنوان واحد برترکشور در ایجاد سیستمهای اتوماسیون صنعتی پیشرفته با بهترین کیفیت متناسب با صنایع مادر و سایر صنایع تولیدی و خدماتی ”
۴-۳-۲ تعیین عوامل داخلی و خارجی
جهت تعیین نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصتها و تهدیدها ابتدا طی جلساتی طولانی روندهای داخلی و خارجی مفصلاً بررسی گردید. بر این اساس از الگوهای زنجیره ارزش پورتر، مدل پنجعاملی پورتر و الگوی PESTLE نیز بهره گرفته شد.[۲] بر این اساس و با توجه به ماهیت شرکت، ابتدا محیط داخل و خارج سازمان به حیطههای مجزایی تقسیم گردید تا به همه ابعاد توجه کافی گردد. سپس افراد کمیته موارد پیشنهادی خود را اعلام نمودند. پس از بحث بر روی موارد پیشنهادی و به اجماع رسیدن اعضای کمیته، عوامل نهایی مورد تصویب کمیته قرار گرفت. نتایج این مرحله در جداول ۴-۲ تا ۴-۵ آمده است.

جدول ۴-۲ : لیست نقاط قوت
در اختیار داشتن سهم مناسب از بازار فولاد مبارکه
S1
سابقه خوب و طولانی مدت و تجربه زیاد در صنعت فولاد
S2
حسن سابقه در ارتباط با پروژه های انجام شده
S3
وجود پرسنل با تجربه و دانش فنی مناسب در بکارگیری تکنولوژی های مورد استفاده در اتوماسیون
S4
وجود شرکای بزرگ داخلی و خارجی قابل اطمینان
S5
شفافیت مالی شرکت
S6
اعتبار نزد کارفرمایان و مشتریان
S7
پرداخت به موقع حقوق و پاداش
S8
رشد فروش شرکت
S9
وجود سرمایه در گردش کافی
S10
تعامل و همکاری مدیران ارشد شرکت با کارکنان و ارتباط خوب با مشتریان
S11
کیفیت مناسب محصولات و خدمات ارائه شده
S12
اعتقاد و احساس نیاز به اجرای شیوه های نوین مدیریت و رهبری در سازمان
S13
استفاده از تکنولوژیهای قابل قبول در پروژه ها
S14
وجود منابع و تجهیزات لازم برای اجرای پروژهها
S15
چارت سازمانی مناسب
S16
تجربه ناشی از انجام پروژههای بزرگ
S17
جدول۴-۳ : لیست نقاط ضعف
عدم وجود سیستم کنترل کیفی مناسب
W1
عدم توجه کافی به جایگاه تحقیق و توسعه در سازمان
W2
ضعف در تحقیقات بازار و تعیین بازارهای هدف
W3
عدم استفاده مناسب از outsourcing
W4
انگیزه و تعلق خاطر نسبتاً پایین برخی از پرسنل
W5
عدم وجود برنامهریزی مناسب جهت استفاده از برون سپاری و ارزیابی و نظارت بر کار پیمانکاران
W6
ضعف در ثبت اطلاعات پروژهها برای استفاده در پروژههای بعدی(historical information)

W7
ضعف در تبلیغات
W8
اجرائی نشدن مکانیزم مشخص و تعیین شده جهت ارزیابی پرسنل
W9
ضعف در دانش تخصصی بازاریابی و تبلیغات
W10
ضعف در مقوله آموزش منابع انسانی
W11
ضعف در بکارگیری استانداردها و رویههای کاری مناسب جهت فعالیتای مختلف طراحی، اجرا و نگهداری
W2
ضعف در ثبت مستندات فنی و آموختههای پروژه ها (documentation & lesson learn )
W13
عدم وجود ساز و کار برای اندازهگیری رضایت مشتریان
W14
عدم وجود استراتژی توسعه منابع انسانی در شرکت
W15
ضعف در کنترل زمان و هزینه پروژهها
W16
کندی انتقال دانش مرتبط با تکنولوژیهای نوین اثبات شده جهانی به فضای مهندسی شرکت
W17
بالا بودن هزینههای تمام شده پروژهها
W18
ضعف در مقوله مدیریت پروژه
W19
درگیر شدن مدیران در فعالیتای اجرایی و عدم توجه کافی به وظایف مدیریتی در سازمان
W20
کندی در فرآیند تصمیمگیری و اجرای تصمیمات و مصوبات
W21
ضعف در شناخت استانداردهای فنی مبتنی بر نیاز بازارهای هدف
W22
ضعف در سیستم حسابداری پروژهها
W23
ضعف در دانش مربوط به اعتبارات اسنادی در مسائل بازرگانی
W24
عدم استفاده موثر از دفتر تهران جهت کسب اطلاعات، مشارکت در تصمیمگیریها و فعالیتهای مورد نیاز در بازاریابی
W25
جدول۴-۴ : لیست فرصتها
توسعههای آتی کارخانجات عمده فولادی کشور
O1
توسعه صنایع غیر فولادی نظیر برق و نفت و گاز و پتروشیمی
O2
نیاز به نوسازی بسیاری از خطوط کارخانجات مادر(در صنعت فولاد،برق و …)
O3
وجود بازار مناسب در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل ریلی، برق و …
O4
حضور شرکت ایریسا در قطب اصلی صنعت فولاد کشور
O5
حضور شرکتهای فولاد مبارکه و ایریتک به عنوان سهامداران عمده ایریسا
O6
امکان توسعه ارتباط با شرکتهای خارجی از جمله زیمنس
O7
تمایل مدیران صنایع نسبت به خرید تکنولوژی خارجی
O8
تقویت انجمنهای صنفی و واگذاری برخی از مسئولیتها به آنان
O9
تحریم صدور تکنولوژیهای جدید به ایران
O10
وضعیت سیاسی کشور و عدم امکان حضور شرکتهای خارجی در ایران (در حیطه بازار، تکنولوژی و …)
O11
موقعیت جغرافیایی ایران و وجود بازارهای مناسب در کشورهای منطقه
O12
عدم تمایل نیروهای متخصص خارجی به حضور در پروژه ها
O13
قوانین مربوط به حضور شرکتهای خارجی در ایران
O14
کاهش امکان استفاده از راهحلهای خارجی به علت کاهش درآمدهای تولیدی
O15

جدول۴-۵ : لیست تهدیدها
رشد سریع رقبا به لحاظ کمی، کیفی و اتخاذ استراتژیهای مناسب
T1
عدم ثبات نرخ تورم
T2
محدود بودن مشتریان و بازارهای تحت پوشش
T3
مشکلات موجود در گشایش LC
T4
تغییرات غیر