سواد رسانه ای در کشورها

5-3-1-2  آفریقای جنوبی:

اولین کنفرانس ملی در زمینه سواد رسانه ای در سال 1990 برگزار شد. سواد رسانه ای در آفریقا بیشتر بر ارزش ها و اصولی مثل نگرش های انتقادی دست می گذارد، که مرتبط با اصول و ارزش های جامعه دموکراتیک است.( ویکی پدیا، 2010: 3-2) در آفریقای جنوبی، آموزش رسانه ای به منظور ارتقا سطح آموزش عمومی مورد استفاده قرار گرفت در حالیکه در برخی از کشورهای انگلیسی زبان، مانند اسکاتلند و استرالیا، آموزش رسانه ای به مثابه بخشی از آموزش مهارت های زبانی محسوب می شد (سپاسگر، 1384: 119).

6-3-1-2 ژاپن:

سواد رسانه ای در کشور ژاپن، تا سال 1980 به صورت بسیار مختصر و در مطالعات محدود پیگیری می شد. اما از سال 1992، پس از ترجمه کتاب “سواد رسانه ای” در ژاپن این مفهوم به صورت تازه تری وارد مطالعات رسانه ای این کشور شد. چنانکه در سال 1999، انجمن ملی “سازمان های رادیویی و تلویزیونی” نظامی را برای عملیاتی کردن مفهوم سواد رسانه ای تدوین کرد. در سال های اخر نیز تلاش های بسیاری برای آموزش سواد رسانه ای پیرامون رسانه های جدید مانند اینترنت، ماهواره و… صورت گرفته است. ژاپن، این مفهوم سواد رسانه ای را برای بررسی انتقادی فرآورده های رسانه ای و نقد و تحلیل واقعیت ایجاد شده از سوی رسانه ها به کار می برد (کونیومی، 2002: 93-95).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت پست و ارتباطات راه دور ژاپن، فعالیت های مرتبط با سواد رسانه ای را در سال  اینچنین2003 اعلام کرد.

جدول شماره 2-2 نظام(سیستم) و فعالیت های مرتبط با آموزش سواد رسانه ای در ژاپن

    بخش                    نظام(سیستم) و فعالیت های مرتبط با آموزش سواد رسانه ای
دولت ·         گزارش ها، برگزاری تعدادی شورا و جلسه با بیانیه هایی مرتبط با اهمیت”سواد رسانه ای” را ارایه کردند. گرچه،  هنوز، اقدامات ویژه، واضح نیستند، وزارت پست و ارتباطات راه دور و وزارت آموزش و پرورش در حال مطالعه آنچه که این مسیر را هدایت می کند هستند.

·         به تازگی، فعالیت های دولت های محلی، در برگزاری دوره های سواد رسانه ای برای شهروندان، در حال افزایش است.

 

آموزش مدرسه ای

 در هر دوره آموزشی و”دوره آموزشی تکمیلی”(دوره های آموزشی علاوه بر دوره های ملی، که اختیار برگزاری آنها به مدارس داده شده است )، فعالیت استفاده از رایانه ها و اینترنت، طرح ریزی شده است. بعلاوه، توسعه نظام مند “توانایی مدیریت اطلاعات” در هر سطح مدرسه از طریق درس هنرهای صنعتی و سنتی در سال سوم دبیرستان، در حال برنامه ریزی است. با این وجود، به استثنای تعداد کمی موارد پیشرفته، افزایش در فعالیت های مرتبط با سواد رسانه ای آشکار نیست.
رسانه های

جمعی

·         در سالهای اخیر، کارشناسان رادیو تلویزیون (رسانه های پخش)، علاوه بر اینکه برنامه های سواد رسانه ای، برای مدارس ابتدایی، و برنامه هایی که نمونه هایی از سواد رسانه ای در سایر کشورهای پیشرفته، از قبیل کانادا را ارائه می دهد، تولید می کنند، برنامه های خود ـ اثباتی و برنامه هایی که منعکس کننده ی دیدگاه تماشاگر است را تولید می کنند. همچنین، نمونه هایی از ایستگاه هایی که تحقیقات داخلی را انجام می دهند، وجود دارند.

·         تاسیس روزنامه برای آموزش و فرهنگ، وظیفه برنامه، روزنامه در آموزش است؛ یک فعالیت آموزشی که معلمان و دانش آموزان از روزنامه ها برای یک محتوای آموزش در مدارس استفاده می کنند.

سازمان های

غیردولتی

·         گروه های شهروندی، ارزیابی برنامه های در حال پخش از رسانه ها و فعالیت هایی از قبیل ترجمه مستند های مرتبط با سواد رسانه ای را بر عهده دارند. علاوه بر این، معلمان، ابتکار عمل دوره های عملی سواد رسانه ای را بر عهده دارند.
محققان ·         در حالی که در سالهای اخیر، کنفرانس های سواد رسانه ای در دانشگاهها، افزایش یافته است، هنوز تعداد اندکی دانشگاه وجود دارد که اینگونه فعالیت ها را اجرا و هدایت می کنند.

·         مواد آموزشی مربوط به سواد رسانه ای از سال 1996 منتشر شده و در دو، سه دهه گذشته، افزایش یافته است. علاوه بر این، پروژه های گسترده توسط انستیتو ملی تحقیقات آموزشی ژاپن، و دیگر موسسات برای هدایت تحقیقات، ادامه دارد.

(وزارت پست و ارتباطات راه دور ژاپن، 2003 : 4-3) [عباس تقی زاده،90-1389]

7-3-1-2 سنگاپور:

در کشور سنگاپور نیز سواد رسانه ای به ویژه در دهه اخیر با تاکید بر توانایی انتقادی در استفاده از رسانه ها توجه شده است. در این کشور مراکز آموزشی مانند “پلی تکنیک سنگاپور” در این زمینه فعال هستند. از دید کارشناسان این موسسه سواد رسانه ای، مهارت ضروری در قرن بیست و یکم است. سواد رسانه ای ابزاری حیاتی برای شهروندان همه افراد به شمار می رود که به کمک آن می توانند چگونگی استفاده از رایانه ها را مدیریت کنند (پانگ، 2005: 1).