دانلود پایان نامه کارشناسی رشته جغرافیا : تاثیر ژئومورفولوژی در توسعه شهر خرم آباد

متن کامل پایان نامه

با عنوان : تاثیر ژئومورفولوژی در توسعه شهر خرم آباد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحدخرم آباد

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان:

تاثیر ژئومورفولوژی در توسعه شهر خرم آباد

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چکیده

یکی از پدیده های طبیعی تعیین کننده در تکوین پایداری شهرها،  ماندگاری بیشتری دارد به ساختارهای ژئومورفولوژی و شکلهای متعدد سطح زمین بر می گردد. از نظر مفهومی ژئومورفولوژی شهری به عنوان شاخه ای از مطالعات ژئومورفولوژی و علوم زمین، در چارچوب درک ارتباط متقابل آثار فرم ها و فرآیندهای ژئومورفولوژی و مسائل متعدد شهری قرار دارد و هدف اصلی آن افزایش امنیت از نظر مخاطرات ژئومورفولوژیک برای ساکنین، برنامه ریزان و مدیران شهرهاست و ایجاد رفاه برای  آنهاست. به این ترتیب این شاخه علمی، تبیین کننده راهکارهایی به منظور  استاندارد سازی برای شهرسازها، سیاستگذاران و برنامه ریزان شهری به شمار می آید. در نتیجه حدود مورد بررسی در ژئومورفولوژی شهری در برنامه ریزی و مدیریت شهری پایدار،  در چارچوب شناخت زمین و مکان های پایدار  برای استقرار و توسعه سکونتگاه های شهری، بررسی و تحلیل مشکلات مربوط به انتخاب مکان مناسب برای کاربری های متعدد شهری، تفسیر چگونگی استقرار ساختمان ها در داخل شهر در ارتباط با فرم ها و فرایندهای غالب ژئومورفولوژیکی و در نهایت ارزیابی آثار توسعه‌ی شهرها بر روی خصوصیات فرم ها و فرایندها. قرار می گیرد. بنابراین نتایج نهایی تحقیق تبیین کننده این موضوع اساسی است که ژئومورفولوژی شهری زمینه سازی موثر در برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری است. که در این برنامه ها می بایست توجه بیشتری را به خود جلب کند .

واژه های کلیدی: شهر، برنامه ریزی، مدیریت شهری، ژئومورفولوژی شهری،  توسعه شهرها.

مقدمه

اصولا درک ارتباط متقابل میان مسائل مربوط به شهر و پدیده های مختلف انسانی و طبیعی در تکوین پایداری شهرها،  به عنوان پیچیده ترین تجمع انسانی ماندگاری بیشتری دارد. یکی از پدیده های طبیعی تعیین کننده در این زمینه، به ساختارهای ژئومورفولوژی و شکلهای متعدد سطح زمین بر می گردد. هدف مقاله حاضر تبیین مفهوم و جایگاه ژئومورفولوژی شهری و فراهم نمودن چارچوبی مناسب برای مطالعه ی اهمیت و جایگاه ژئومورفولوژی در مطالعات و تحلیل مسائل شهری و نقش آن در توسعه مدیریت شهری است. از نظر روش شناسی و با توجه اهداف و ماهیت این مقاله، شیوه تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد ژئومورفولوژی با تحلیلی جغرافیایی از فرم ها و فرایندهای ژئومورفولوژیکی در سطح زمین، از نظر مفهوم و جایگاه نقش موثری را در تکوین ارتباط متقابل آثار فرآیندهای ژئومورفولوژی و مسائل شهری و راهکارهای موثر در برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری بر عهده دارد. به طور کلی سه بخش اصلی جایگاه ژئومورفولوژی شهری در زمینه برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری شامل شناخت، تشخیص و پیش بینی در زمینه ارتباط متقابل فرم و فرایندهای ژئومورفولوژی و مسائل شهری را بر عهده دارد. در نتیجه راهگشای بسیاری از مسائل برنامه ریزی شهری به ویژه توسعه فیزیکی شهرها خواهد بود. از این رو در این مقاله شکلگیری فضاهای شهری تحت تاثیر تفکرات ژئومورفولوژیکی و عوامل مختلف مربوط به آن زمینه ساز دست یابی به شکل پایدار شهری خواهد بود.   

ویژگی های ژئومورفیک و توپوگرافیک یکی از عوامل موثر در شکل و سیمای فیزیکی و ساختارهای فضایی شهرها به شمار می آیند و برنامه ریزی های زیربنایی شهرها به دور از تاثیرات و شرایط توپوگرافی نمی باشد. در این فصل سعی خواهیم کرد نقش واحدهای ژئومورفیک را در رابطه با توسعه فیزیکی و برنامه ریزی های آتی شهر پلدختر مورد بررسی قرار دهیم.

واحدهای ژئومورفیک و عناصر توپوگرافیک غالب با پویایی و دینامیسم محیط طبیعی در ارتباط هستند. بنابراین هرگونه اقدام در راستای توسعه و عمران شهرها، به نحوی با پدیده ها و اشکال ژئومورفیک، و در نتیجه با پویایی و دینامیسم مذکور مواجه می گردد. در این برخورد اگر برخی از اصول و نکات ضروری رعایت نشود، پایداری و تعادل مورفودینامیک محیط بر هم می خورد و خطرات بزرگی، مستحدثات و تاسیسات شهری و حتی شهروندان را مورد تهدید قرار می دهد. دینامیسم محیط طبیعی به طور کلی متاثر از دخالت فرآیندها یا نیروهای درونی و بیرونی زمین است .فرایندهای ژئومورفیک نیز همانند واحدهای ژئومورفیک گاهی اثرات مثبت از خود به جای می گذارند (مثل آتشفشان در غنی ساختن خاک و…) و زمانی دارای آثار و پیامدهای منفی و زیانبار هستند. نتایج منفی این فرایندها خود در برخی موارد صرفاً بصورت عوامل بازدارنده در برابر برنامه ریزی های شهری به ایفای نقش می پردازند (مثلاً وجود یک قله آتشفشان مانع از مکان گزینی یا توسعه یک شهر در مجاورت آن می شود) و در بعضی مواقع به عنوان یک عامل خطرساز و مخرب (فوران آتشفشان، زلزله، سیل و…) ظاهر می گردند. بنابراین ژئومورفولوژیست ها و به تبع آنها طراحان و برنامه ریزان شهری لازم است هم جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی فرایندها و دینامیک های محیطی را در طرح ها و پروژه ها مورد توجه قرار دهند (زمردیان، 1378: 30 ،31).

فرآیندهای ژئومورفیک بیرونی در برنامه ریزی شهرها:

‫ﺍﺻﻮﻻً ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎه تر ﻭ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ­ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﺗﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻢ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺮﺏ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻫﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺫﻳﻼً ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮﺩ:

1-1- بیان مساله

شهرها علی رغم سیمای دائمی بافت فیزیکی ، از نظر تاریخی تحولی عمیق در عدم استمرار فضای ساختمان شده و تغییرات داخلی خود نشان می دهد (شالین، 1372،). گسترش فضایی شهر با ساختمان سازی مرتفع بدون هیچ تردیدی چشمگیرترین نمود رشد شهری کنونی است، بیشتر شهرها طی قرون متمادی گسترش کند داشته اند، در حالی که امروزه کلیه فضاهای شهری کم و بیش به سرعت گسترش می یابند ( باستیه و درز، 1377، ). در شهرهای از پیش شکل رفته، افزایش جمعیت شهری در دوره های اخیر روند شتابان توسعه شهری را بدنبال داشته است. طی دهه 1990—2000 افزایش شدیدی در حجم نوشته ها و مقالات در مورد اندازه گیری الگوهای رشد شهری رخ داد. این حجم گسترده مباحث در مورد توسعه شهری غالبا به دلیل پراکنش شهری بود، که جوانب مختلف الگوهای توسعه شهری را در بر می گرفت(Shen And et al,,). در ادبیات برنامه ریزی شهری توسعه شهری غالبا از نگرش کالبدی-فضایی مورد بررسی قرار گرفته و الگوها و راهکارهای متعددی در این رابطه ارائه شده است. لی ودیگران معتقد اند که در شهرهای امروزی از نگرش پایدرای، از بعد محیط فیزیکی، ما نیازمند راهبردهای اجرایی برای حل انبوهی از مشکلات چون: ترافیک شدید، آلودگیهای محیطی، کاهش فضاهای عمومی، کمبود مسکن مقرون به صرفه ، تباهی حاشیه های قدیمی و پراکنش شهری هستیم(Lee ,et all,,).

ژئومورفولوژی علمی است که راجع به شکل و عوارض سطح زمین وفرایندهایی که موجب پیدایش آنها می شوند به بحث می پردازند. واژه ژئومورفولوژی از زبان یونانی گرفته شده است ، واز سه جز ژئو به معنی زمین مورف به معنی شکل و لوژی به معنی شناسایی ترکیب یافته است. و یکی از شاخه های جغرافیای طبیعی واز پایه های اساسی علوم جغرافیایی است که با ایجاد پل وگذرگاهی با سایر رشته های علوم طبیعی و زمین پیوند خورده است.

محدوده مطالعات ژئومورفولوژی،سطح تماس بین لیتوسفر(سنگ کره) و اتمسفر است که از یک طرف تحت تاثیر نیروهای درونی زمین قرار داشته واز طرف دیگر ، نیروهای بیرونی یعنی فرسایش (که منشا آن در هیدروسفر و اتمسفر است) اثرات خود را بر آن اعمال می دارد.

کاربردهای متعددی برای ژئومورفولوژی وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به کاربرد در برنامه ریزی محیطی ، استفاده در راه سازی ، توسعه وعمران روستایی ، جلوگیری از حوادث وبلایای طبیعی مانند سیلاب وزمین لغزه ، مکان یابی سدها ، شهرها ومواردی دیگر اشاره کرد. ژئومورفولوژی باید با رشته های دیگری مانند اقلیم شناسی ، زمین شناسی ، گیاه شناسی ، اکولوژی ، خاک شناسی ، هیدروژئولوژی درارتباط باشد تا بتواند تمام مسائل در یک اکوسیستم را در نظر گرفته وبا هماهنگی با سایر رشته های علمی در طرحهای جامع زمین شناسی ، مرتع داری ، آبخیز داری ، بیابان زدایی ، جنگل داری ، محیط زیست و به طور کلی آمایش سرزمین نقش خود را ایفا کند.

در این تحقیق مسئله اصلی تاثیر ژئومورفولوژی برتوسعه شهرستان خرم آباد چگونه است ؟ می باشد.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

اصولاً پیدایش یک شهر بیش از هر چیزی تابع شرایط محیطی (نقش واحدهای ژئومورفولوژی) و موقعیت جغرافیایی می باشد. زیرا عوارض پدیده های طبیعی، در توسعه شهر، حوزه نفوذ، توسعه فیزیکی، مورفولوژی شهری… آن اثر مهمی دارند و گاهی به عنوان یک عامل مثبت و یا یک عامل منفی و بازدارنده در توسعه شهر عمل می نمایند، در هنگام احداث و رشد و توسعه شهرها بایستی به دینامیسم محیط طبیعی از قبیل سیل، زلزله، گسل، باد، دامنه ها، تپه ها و … توجه کافی مبذول داشت زیرا عدم توجه به آنها باعث بروز مشکلات در رشد و توسعه شهرها می گردد. لذا بایستی دست اندرکاران و مسئو لین در امر برنامه ریزی شهری هنگام تهیه طرحهای توسعه شهری (هادی جامع تفصیلی) به پیش بینی و بررسی عوامل ژئومورفیک توجه کافی و دغدغه لازم داشته باشند، در این تحقیق سعی بر این خواهد بود که عوامل، پدیده­ها، فرآیندهای ژئومورفیکی و ثاثیر و سهم هر یک از آنها در توسعه شهر خرم آباد مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد

تعداد صفحه :96

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     ۰۹۳۰۹۷۱۴۵۴۱ فقط پیامک        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  [email protected]

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----

مطالب مشابه