دانلود پایان نامه مدیریت صنعتی : سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي استان يزد

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه رشته : مدیریت صنعتی

با عنوان : سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي استان يزد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 پروژه جهت اخذ درجه كارشناسي

در رشته مديريت صنعتي

عنوان پروژه :

سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي استان يزد جهت اجراي سيستم ERP

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

چكيده

ساليان متمادي است كه برنامه هاي كاربردي مورد استفاده در سازمان به صورت مجزا و جزيره اي ارائه        مي شود كه اين برنامه ها هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند و بطور مستقل وظايف خود را انجام مي دهند.

امروزه با توسعه سازمان ها و ضرروت هاي ايجاد شده در زمينه دقت، صحت و دسترسي تمامي افراد در كليه سطوح سازمان به اطلاعاتي يكپارچه استفاده از سيستمي جامع و كامل كه تمامي اين خصوصيات را بطور يكجا فراهم سازد امري اجتناب ناپذير است. در اين زمينه با كمك پديده اي به نام ERP مي توان به اين مهم نائل گرديد.

اما ERP چيست؟ (Enterprise Resource Planning) يا برنامه ريزي منابع سازمان سعي دارد تا عملكرد همه واحدهاي شركت را در يك سيستم كامپيوتري يكپارچه نموده و نيازهاي مختلف خاص هر واحد را پاسخ گويد.

ERP از طريق يك پايگاه داده واحد انجام مي شود، لذا واحدهاي مختلف مي توانند اطلاعات را ساده تر به اشتراك گذاشته و با هم ارتباط برقرار سازند. در صورتي كه شركت هاي ارائه كننده، نرم افزار را به درستي نصب كنند مزاياي متعددي را براي سازمان به همراه خواهد داشت كه به نكات ذيل مي توان اشاره نمود :

– كاهش هزينه ها

– افزايش بهره وري در سازمان

– افزايش بازده سرمايه گذاري

– افزايش قابليت رقابت پذيري

– دسترسي سريع به اطلاعات جامع و فاقد تناقص

– تسريع در گردش موجودي و نقدينگي

– كاهش سرمايه راكد

– بهبود كيفيت در تمام امور

– كاهش زمان و دوباره كاري و …

نرم افزارهاي ERP از ماژول هاي گوناگون (مالي، منابع انساني، توليد، فروش، خريد و …) تشكيل شده است. اغلب نرم افزارهاي ERP آنقدر منعطف هستند كه شركت هاي خريدار قادرند تعدادي از ماژولهاي مورد نياز يا همه آنها را نصب كنند . به عنوان مثال شركت خريدار قادر است فقط ماژول هاي منابع انساني و مالي را از اين بسته نرم افزاري، خريداري، نصب و مورد استفاده قرار دهد. ذكر اين نكته ضروري است كه ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتي سازمان از نظر بانك هاي اطلاعاتي و فرآيندهاي سازماني محسوب شده و به منزله نرم افزاري براي پشتيباني فرآيندهاي داخلي سازمان مي باشد.

در اين پروژه سعي بر اين بوده است تا با تجزيه و تحليل هاي دقيق و بررسي ابعاد گوناگون سازمان، ميزان آمادگي سازمان را جهت بكارگيري سيستم ERP برآورد نمايد، در پايان نيز با ارائه پيشنهادات و راهكارهايي سازمان را در اجرا و استفاده صحيح اين سيستم ياري مي نمايد.

مقدمه

سازمان هاي امروزي در جهت جهاني شدن رقابت مي كنند كه اين رقابت به سطوح بي سابقه اي منجر شده است. بازارهاي رقابت جهاني و سازمانها به يافتن راه حل هاي كاري بهتر با ساختارهاي انعطاف پذير و قابل اطميناني نياز دارند. بسياري از زير ساختارهاي سازماني و تشكيلاتي توسط سيستم هاي اطلاعاتي (كه فرآيندهاي كاري را به طور مستقيم و يا غير مستقيم در جهت رشد و ابقاء سازمان پشتيباني مي كنند). توانمندتر شده اند. با اداره بهتر اين فرآيندهاي مزاياي رقابتي قوي تر از طريق كاهش هزينه، افزايش توليد و بهبود سرويس دهي مشتريان حاصل شوند. در دو دهه گذشته گرايش خاصي به راه حلي متمركز كه فرآيندهاي كاري را بهبود مي دهند ايجاد شده است. اين راه حل عبارتست از برنامه ريزي منابع سازمان (ERP).

ERP بسته هاي نرم افزاري هستند كه در قالب سيستم هاي اطلاعاتي قابل پيكربندي هستند. در اين سيستم ها سعي بر اين است كه بهترين رويه هاي موجود و جاري در فرآيندهاي مربوطه در قالب يك بسته نرم افزاري ارائه گردد. به طور كلي هدف اصلي اين سيستم ها را ميتوان تمركز و منطقي سازي اطلاعات و جريان آن در سازمان دانست كه اين كار ممكن است با تأثيرات عميق در سازمان مربوطه از جمله مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار همراه باشد. سيستم هاي ERP حول تفكر برنامه هاي كاربردي پيش ساخته تكامل يافته اند.

فروشندگان، برنامه هاي كاربردي را براي هر بخش توليد مي كنند و سازمان ها بر حسب نياز آن را خريداري مي كنند. در اين برنامه هاي كاربردي مدل هاي گردش كار جاسازي شده اند. هر يك از اين برنامه ها در بردارنده داده ها و اطلاعاتي مي باشند كه به واسطه اين اطلاعات فرآيندهاي سازماني را كنترل مي نمايند. در سيستم هاي ERP معمولاً مدل گردش كار در نرم افزار برنامه کاربردي جاسازي مي شود.به منظور شکل دهي فرايند گردش کار، بيشتر پارامترهايي كه ERP دارد به طريق مختلفي انعطاف پذير است. مثلاً جريان يك تعيين نيازمندي از طرف مشتري در يك سازمان را در نظر بگيرد كه از مرحله اعلام درخواست تا رسيدگي به درخواست وي توسط يك نرم افزار كنترل مي شود. يعني ابتداي مشتري درخواست خود را نماينده خود دريافت نموده سپس تغييرات نيازمندي خود را در برنامه كاربردي مربوط ثبت مي كند. سپس با اعمال نظر مدير اعتباري و مدير توليد و مدير فروش تغييرات مورد نظر اعمال مي شود. سيستم هاي ERP جهت خودكار كردن وظايف كاري پديد آمده اند و راه حل اطلاعاتي يكپارچه اي در سرتاسر زير ساختار سازماني ارائه مي دهند. به طور متداول شركت ها به جهت برآوردن نيازهاي هر يك از سيستم هاي وظيفه مند نظير حسابداري، خريد، برنامه ريزي و موجودي، برنامه هاي كاربردي كامپيوتري مجزايي ايجاد مي كنند. چنين سيستم هايي درون جزاير متناقص اطلاعاتي رشد مي كنند، بنابراين تحكيم و اتحادشان ممكن نمي باشد.

در نتيجه راه حل سيستم هاي ERP توانايي اداره كردن را فراهم كرده و اطلاعات و سرويس هاي دپارتمانهاي سرتاسر يك سازمان را يك پارچه مي نمايند. اين راه حل به سازمان ها اجازه مي دهد كه تمام منابع شان را تعيين اداره كنند و بدينوسيله آن ها بواسطه يكپارچگي تمام اطلاعات در ميان فرايندهاي كاري مختلف هزينه ها را كاهش داده و كارايي را افزايش مي دهند .

ERP دو مزيت عمده ارائه مي كندكه در سيستم هاي سازماني غير يكپارچه وجود ندارد.

1- يك نگرش يكپارچه سازماني از تمامي فعاليت ها و وظايف سازماني و بخش ها است.

2- يك پايگاه داده اي از سازمان كه تمامي فعاليت ها در آن نگهداري و پردازش و تحت نظارت و كنترل قرار مي گيرد.

ويژگي هاي سيستم ERP

در يك جمع بندي مي توان گفت سيستم هاي ERP تنها حاصل اجتماع فرآيندها و وظايف مختلف سازماني در قالب يك بسته نرم افزاري نيست بلكه حداقل بايد داراي چند مشخصه كليدي باشد تا بتواند به عنوان يك راه حل درست مطرح شود اين ويژگي ها عبارتند از : انعطاف پذيري :سيستم هاي ERP بايد بتواند به نيازمندي متغير سازمان ها و شركت هاي استفاده كننده پاسخ دهند.

همچين اين سيستم بايد به گونه اي باشد كه هر جزئي از بسته نرم افزاري بتواند بدون تأثير در روشهاي ديگر در هر سازماني تغيير كرده ‌‍، اضافه يا حذف شود . فراگير بودن :سيستم هاي ERPبايد وظايف سازماني مختلفي را پشتيباني كنند و متناسب با طيف وسيعي از سازمان ها مورد استفاده قرار گيرند . فراشكتري :اين سيستم ها بايد به صورت Online به شركت هاي ديگر از جمله مشتريان و تأمين كنندگان متصل باشند بهترين روشهاي موجود: مجموعه اي از بهترين روش هاي مورد استفاده و تجربي شده در جهان بايد در اين نرم افزار گرد آوري شده باشد. شبيه سازي واقعيت:بناي طراحي و استفاده از اين نرم افزار شبيه سازي اقدامات و فرآيندهايي است كه در سازمان انجام مي گيرد.

1-1- بيان مسئله

هدف ERP ، هماهنگ كردن كل فعاليتهاي شركت از ارزيابي عرضه كننده تا صورتحساب مشتريان است. ERP از يك بانك اطلاعاتي متمركز براي كمك به جريان يافتن اطلاعات ، بين وظايف ساخت، خريد ، مالي، لجستيك و منابع انساني در شركت استفاده مي كند. ماهيت ERP يكپارچه كردن كل منابع سازمان از ديدگاه اطلاعاتي تكراري حذف در زمان صرفه جويي مي شود و كارايي عمليات بهبود مي يابد . اين نرم افزار در ابتدا كسب و كار شركت را بررسي مي كند پس از آن برروي مضامين يكپارچه سازي داده ،كاهش هزينه هاي تعامل و سرعت و صحت اطلاعات، به عنوان مباحث كليدي استراتژيك متمركز مي شود.

صنعت ERP به سرعت در حال رشد و توسعه است ، در طول يك سال گذشته 20 هزار شركت،10 ميليارد دلار به فروشندگان ERP پرداخت كرده اند. در كشورما ايران نياز به اين نوع يكپارچه سازي اطلاعات احساس شده است و شركت ها و سازمان با توجه به بررسي مزايا ، معايب و هزينه هاي طرح سرانجام تمايل خود را به نرم افزارهاي يكپارچه سازي همچون ERP نشان دادند كه اولين نمونه ي اجرايي آن را درذوب آهن اصفهان مي توان ديد.

اما بايد در نظر گرفت كه :

1- اجراي اين نرم افزار در ايران با مشكلات و موانع زيادي مواجه است .

2- يك نظريه اثبات شده و تجربه نشان داده است پياده سازي ERP بدون بررسي ريز ساخت ها و ايجاد آمادگيهاي لازم مي تواند سازمان را نابود سازد.

 • هزينه اجراي آن بسيار بالا است و اين امر ضرورت بررسي آمادگي سازماني قبل از هر گونه اقدامي را نشان مي دهد.( هزينه هاي واقعي + هزينه هاي پنهان)
 • چنانچه افراد واحدهاي مختلف درباره برتري روش هاي كاري نرم افزار نسبت به روشهايي كه بكار مي گيرند به توافق نرسند مقاومت نشان ميدهند و اين امر باعث شكست پروژه هزينه بري همچون ERP مي شود .
 • در بسياري موارد عوامل مؤثر در عدم شكست و تداوم ERP ناشناخته است .

با توجه به مزاياي بي شماري كه اجراي درست و دقيق اين سيستم به همراه خواهد داشت طي گفتگوهاي انجام شده با شركت آب منطقه اي استان يزد ، اين شركت تمايل خود را جهت بررسي زير ساخت ها و سنجش ميزان آمادگي خود اعلام نمود. در ادامه اين سئوال مطرح گرديد كه براي اجراي موفقيت آميزERP در اين سازمان چه عواملي مؤثر خواهد بود؟ آيا اين عوامل نسبت به يكديگر برتري طلبي دارند؟ و اينكه چه راهكارهايي مي توان ارائه داد تا مشكلات احتمالي را حذف نمود؟

2-1- ضرورت انجام تحقيق

واقعيت اين است كه از دهة 90 به بعد شاهد يك چرخش اساسي در نحوة مديريت امور و اجراي كار در سازمان ها هستيم وبه عبارتي تعين پارادايم ، ماهيت اين تغيير پارادايم در تبديل شدن و تعيين رويكرد از توليد كننده به مصرف كننده است .يعني سازمان ها به جاي اينكه خود توليد كننده ي سيستم باشند به سمت ابتياع آن حركت مي كنند.دليل گرايش روز افزون سازمان ها به تعبيه سيستم هاي نرم افزاري ERP و رشد صعودي سهم جهاني بازار شركت هاي توليد كننده نرم افزاري ERP در اين پارادايم نهفته است .

با توجه به اهميت شناخت واقعي از ERP، در شرايط كنوني انتظار مي رود كه مديران به منظور شناخت هرچه صحيح تر مفهوم ERP و موضوعات مرتبط با آن بكوشند. مديران لازم است بدانند كه حركت به سمت ERP نه يك پروژه؛ بلكه يك تحول در نحوه زندگي سازمان است . شركت آب منطقه اي استان نيز با درك اين ضرورت ها درصد برآمده تا محکي را بر پيكره سازمان خود در زمينه ERP بزند كه همانطور كه گفته شد به دليل عواملي همچون هزينه هاي بالاي اجرايي، پيش از اقدام جهت اجرا ،لازم است قبل از اتخاذ هرگونه تصميمي براي پياده سازي ERP، آمادگي سازمان براي اين امر مورد ارزيابي قرار گيرد .مسعود شمس احمدي فوق ليسانس كامپيوتر از USA و داراي تجربه 20 سا له در امر انتخاب و پياده سازي و پروژه هاي بزرگ در خارج از كشور مي گويد : آن قدر كه در مورد ERP در ايران شنيده ام در آنجا          نشينده ام و اين خيلي جالب است .ERP يك ابزار است ابزاري كه اگر سازمان آماده باشد و بنيان هاي اوليه ان به درستي گذاشته شده باشد و درست انتخاب و درست پياده شود، مي تواند به تحقيق اهداف استراتژيك و چشم اندازهاي سازمان كمك كند.

3-1- اهداف تحقيق

اعتقاد بر اين است كه ERP مناسب، منافع و دست آوردهاي موثري را در زمينه هاي استراتژي ، عملياتي و اقتصادي عايد سازمان مي نمايد . بنابراين ،ERP در سازمان ضمن ايجاد يكپارچگي در درون شرايط يكپارچگي با موقعيت هاي برون سازماني را ايجاد نمايد. بايد نگرشي سيستمي ايجاد كند و فرآيند گرايي را جاي وظيفه گرايي نشاند.

ERP بايد بتواند از طريق بهبود فرآيندها، موقعيت سازمان را ارتقاء بخشد . با توجه به اين موارد اهداف تحقيق را مي توان بصورت ذيل تدوين نمود تا نتايج نهايي بدرستي حاصل شود.

 • شنايايي عوامل موثر بر اجراي موفقيت آميز ERP در سازمان
 • شناسايي موانع احتمالي و موجود در مسير اجراي ERP
 • اولويت بندي عوامل موثر شناسايي شده
 • ارائه راهكارهاي مناسب جهت ارائه به سازمان براي تحقق اهداف سازماني ERP

4-1- فرض هاي اساسي تحقيق

فرضيات تحقيق حاضر به شرح زير مي باشد

 • پشيتباني مديران عالي سازمان از بكارگيري طرح هاي It جهت ساماندهي بهتر امور اجرايي
 • بررسي ميزان ظرفيت تعيين پذيري در جوانب مختلف سازمان
 • وجود زير ساخت هاي مناسب سخت افزاري و نرم افزاري در سازمان
 • بهره وري مناسب مهندسان حوزه فن آوري اطلاعات
 • سابقة برگزاري موفق دوره هاي آموزشي و اثر بخشي در سازمان
 • قدرت برنامه ريزي سازمان در حل و فصل مسائل بوجود آمده در سازمان
 • بكارگيري افراد بصورت گروه و تيم كاري
 • ميزان استفاده از گروه مشاوران و همكاري اعضاي سازمان با اين گروه ها

در صورتي كه فرضيات فوق در سازمان وجود داشته باشد، آن سازمان شايستگي هاي لازم جهت اجراي پروژه اي همچون ERP را خواهد داشت.

5-1- واژگان كليدي

ERP: ابتدا تعاريف موجود از منابع مختلف را مي آوريم:

 • ERP يك سيستم اطلاعاتي قابل تغيير و تنظيم است كه تمام قسمت هاي مختلف و اطلاعات و فرآيندهاي آن شركت را يكپارچه مي كند .
 • ERP يك تفكر، فناوري و سيستمي براي مديريت مؤثر تمام منابع در يك سازمان كه اين مديريت از طريق اتوماسيون و يكپارچه كردن تمام فرآيندها و در نتيجه بالا بودن كارايي سازمان است .
 • روشي براي برنامه ريزي و كنترل مؤثر تمام منابع مورد نياز براي دريافت توليد ، ارسال و پاسخگويي ،نيازهاي مشتريان در شركت هاي توليدي ، توزيعي و خدماتي
 • ERP يك راه حل مبتني بر فناوري اطلاعات است كه تمام منابع سازمان را توسط يك سيستم به هم پيوسته با سرعت، دقت و كيفيت بالا در كنترل مديران سطوح مختلف سازمان قرار مي دهد تا بطور مناسب فرآيند برنامه ريزي و عمليات سازمان را مديريت نمايند.

و در نهايت : ERP سيستمي جامع است كه سعي در مديريت مؤثرتر تمام منابع و يكپارچه سازي همه وظايف و بخش هاي موجود در يك سازما يا استفاده از يك سيستم كامپيوتري واحد را دارد كه بتواند نيازهاي خاص و ويژه ي اين بخش ها را برآورده سازد . اين كار بااستفاده از يك نرم افزار كامپيوتري انجام مي شود كه بوسيله ي يك Data base واحد، امكان به اشتراك گذاري اطلاعات و ارتباط بخش هاي مختلف را با يكديگر برقرار مي سازد. اين نرم افزار از تعدادي ماژول هاي نرم افزاري تشكيل شده است كه هريك بخشي از وظايف موجود در يك شركت را بر عهده دارند . اغلب نرم افزارهاي ERP آنقدر منعطف هستند كه شركت هاي خريداري كننده قادرند تعدادي از ماژول هاي مورد نياز و يا همه آن ها را نصب و بكار گيرند. پس بطور خلاصه مي توان گفت : يك مجموعه از ماژول هاي يك پارچه آماده راه اندازي از پيش طراحي شده كه تمامي فرآيندهاي كسب و كار سازمان را پوشش مي دهد .

ماژول : ماژول ها در ادبيات برنامه نويسي به مجموعة برنامه هاي مستقلي اطلاق مي شود كه در داخل برنامه هاي ديگر به اجرا در مي آيند. در تعريف ارائه شده براي ERP ، منظور از ساختار ماژول بيشتر استقلال بخش هاي مختلف برنامه از يكديگر است به اين معنا كه وجود برنامه ها يا نرم افزارها يا ماژول هاي مختلفي از جمله مالي، منابع انساني، برنامه ريزي و كنترل توليد و عمليات و. … در دل يك بسته ERP مانع از توسعه بخش هايي از ERP در سازمان نمي شود و حق انتخاب به راحتي براي كاربر فراهم است.

سيستم يكپارچه : معماري و ساختار ERP بگونه اي است كه يكپارچگي و جامعيت اطلاعات سطح سازمان را فراهم نموده و جريان روان اطلاعات بين بخش هاي مختلف سازمان را فراهم مي آورد .

لايه هاي يكپارچگي : براي يكپارچگي چند لايه به شرح ذيل ميتوان برشمرد:

 • يكپارچگي در داده ها (Data in tegraton ):كه از افزونگي و تناقض در داده ها جلوگيري مي كند.
 • يكپارچگي در اطلاعات (Info Int): ترجمان Data در حوزه هاي مختلف است و داده ها نبايد تناقض داشته باشد.
 • يكپارچگي در فرآيند (Process – int): چنانچه فرآيندهاي يك سازمان ضعيف باشد وقتي سازمان تحت فشار اقتصادي قرار مي گيرد پاره شدن از همان حلقه هاي ضعيف آغاز مي شود، ارتباط فرآيندها ، تأثير آن ها بر يكديگر و بر نتيجة مورد انتظار و نحوة تعامل افراد در انجام فرآيند ، از موارد يكپارچگي در فرآيندها محسوب مي شود.
 • يكپارچگي در منابع انساني ( People- int): ارتباط منابع انساني و دانش اينگونه منابع در ارتباط با فرآيندهايي كه به عنوان مسئوليت در سازمان مي پذيرند.

اگر اين لايه ها تكميل شوند مامي توانيم بگوييم كه داراي يكپارچگي هستيم.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :85

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     ۰۹۳۰۹۷۱۴۵۴۱ فقط پیامک        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  serderehi@gmail.com

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----