دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

رويکرد ذاتي بودن پرخاشگري

مشاهده فجايعي که انسان ها نسبت به يکديگر مرتکب شده و مي شوند سبب شده است که عده اي از صاحب نظران از اين نظر دفاع کنند که پرخاشگري در انسان جنبه ذاتي و فطري دارد. از ميان اين صاحب نظران فرويد واضع مکتب روانکاوي و اورنز، جانورشناس مشهور اتريشي را مي توان نام برد. که هر دو به ذاتي بودن پرخاشگري در انسان اعتقاد دارند. هم فرويد و هم لونز پرخاشگري را نيروي نهفته اي در انسان مي داند که داراي حالت هيدروليکي است، يعني به تدريج متراکم و فشرده شده و نياز به تخليه پيدا مي کند اما فرويد پرخاشگري را مخرب و لونز آن را سازنده تلقيز مي کند. توضيح لونز درباره کشته شدن انسان ها به دست انسان هاي ديگر مبتني بر اين اصل در نظريه اوست که در حيوانات اساسا دو نوع واکنش در برابر خطر وجود دارد: يکي نزاع و ديگري فرار. لونز همچنين دريافت که هر چه قابليت هاي جنگيدن يک حيوان بيشتر باشد، نيرويي باز دارنده ذاتي او براي رفتار پرخاشگرانه نسبت به هم نوع خود قوي تر است. در مورد حيواناتي که توان جنگيدن موثري را دارا نيستند، اين بازداري ضعيف است. زيرا پرخاشگري خطري چندان نسبت براي طرف مقابل نخواهد داشت. اما در مورد انسان، به عقيده لونز اين الگو شکسته و به هم ريخته است. از آنجا که انسان در اصل، به بازداري هاي ذاتي براي نشان دادن پاسخ پرخاشگرانه نسبت به همنوع خود ضعيف است.اما پيشرفت هاي عظيم تکنولوژي که در زمينه ي سلاح به او اجازه رشد و توسعه ي قدرت تخريب و ويران سازي داده است. به خاطر فقدان نيروي بازدارنده طبيعي و فراهم شدن امکانات فراوان صدمه زدن به ديگران، در ميان همه موجودات تنها انسان به کشنده ي قهار و بدون پرواي خود تبديل شده است (کريمي، ۱۳۷۷).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان
  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان