دانلود پایان نامه رشته نساجی با موضوع اندازه ­گیری یون کروم (III) در پساب رنگی

متن کامل پایان نامه رشته : نساجی

با عنوان : اندازه ­گیری یون کروم (III) در پساب رنگی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده نساجی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی صنایع نساجی

 عنوان:

اندازه ­گیری یون کروم (III) در پساب رنگی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

چکیده :

روش­های سینتیکی- اسپکترفوتومتری از جمله روش­های تجربه دستگاهی به منظور بررسی تغییرات میزان گونه­های موجود در نمونه می­باشند که ضمن دارا بودن صحت، دقت و سرعت عمل بالا دارای هزینه روش بسیار پایین است. این خصوصیات کاربرد این تکنیک را در حد وسیعی برای بررسی رفتار ترکیبات رنگی و چگونگی تخریب وحذف آنها از پساب­های صنعتی میسر می­سازد. نظر به اهمیت ایجاد آلودگی توسط رنگ­های آلی در پساب­های صنعتی ارائه روش­های مناسب و جدید با حداقل هزینه و کارآیی بالا به منظور حذف این گونه ترکیبات مورد نظر پژوهشگران بوده و هست.

در این پروژه علاوه بر ارائه فاکتورهای مؤثر در تخریب رنگ متیلن­بلو می­توان به اندازه­گیری یون کروم که یک ماده سرطان­زاست، پرداخت. یک روش حساس و ساده برای تعیین مقادیر بسیار کم کروم به روش سینتیکی- اسپکتروفوتومتری براساس اثر بازدارندگی کروم در واکنش اکسیدشدن متیلن­بلو توسط پتاسیم نیترات در محیط اسیدی (H2SO4 4 مولار) معرفی شده است. این واکنش به روش اسپکتروفوتومتری و با اندازه­گیری کاهش جذب متیلن­بلو در طول موج 664 نانومتر به روش زمان ثابت استفاده شده است.

عنوان                                                                                                                                      صفحه

چکیده

فصل اول : اسپکتروفوتومتری

1-1- اساس اسپکتروفوتومتری جذبی…………………………………………………………………………………………. 14

1-2- جذب تابش……………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-3- تکنیک­ها و ابزار برای اندازه­گیری جذب تابش ماوراء بنفش و مرئی…………………………… ………………………… 15

1-4- جنبه­های کمی اندازه­گیریهای جذبی…………………………………………………………………………………… 16

1-5- قانون بیر- لامبرت (Beer – Lamberts Law)………………………………………………………….. 17

1-6- اجزاء دستگاهها برای اندازه­گیری جذبی……………………………………………………………………………… 21

فصل دوم : کاربرد روشهای سینتیکی در اندازه­گیری

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-2- طبقه­بندی روشهای سینتیکی……………………………………………………………………………………….. 25

2-3- روشهای علمی مطالعه سینتیک واکنشهای شیمیایی…………………………………………………………….. 27

2-4- غلظت و سرعت واکنشهای شیمیایی …………………………………………………………………………….. 28

2-5- تاثیر قدرت یونی……………………………………………………………………………………………………… 28

2-6- تاثیر دما……………………………………………………………………………………………………………… 29

2-7- باز دارنده­ها………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-8- روشهای سینتیک…………………………………………………………………………………………………… 30

2-8-1- روشهای دیفرانسیلی…………………………………………………………………………………………….. 31

2-8-1-1- روش سرعت اولیه…………………………………………………………………………………………….. 31

2-8-1-2- روش زمان ثابت ………………………………………………………………………………………………. 33

2-8-1-3- روش زمان متغیر……………………………………………………………………………………………… 34

2-8-2- روشهای انتگرالی………………………………………………………………………………………………. 35

2-8-2-1- روش تانژانت ………………………………………………………………………………………………… 36

2-8-2-2- روش زمان ثابت……………………………………………………………………………………………… 36

2-8-2-3- روش زمان متغیر……………………………………………………………………………………………. 37

2-9- صحت دقت و حساسیت روشهای سینتیکی…………………………………………………………………….. 38

فصل سوم: کروم

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3-1- تعریف چرم………………………………………………………………………………………………………… 4

3-2- لزوم پوست پیرایی ………………………………………………………………………………………………. 4

3-3- پوست پیرایی با نمک­های کروم (دباغی کرومی) ……………………………………………………………….. 5

3-4- تاریخچه پوست پیرایی با نمک­های کروم (III) ……………………………………………………………………. 5

3-5- معادله واکنش با گاز گوگرد دی اکسید­…………………………………………………………………………. 6

3-6- شیمی نمک­های کروم (III) ……………………………………………………………………………………………… 6

3-7- شیمی پوست پیرایی با نمک­های کروم (III)…………………………………………………………………… 7

3-8- عامل های بازدارنده (کند کننده)………………………………………………………………………………. 8

3-9- مفهوم قدرت بازی………………………………………………………………………………………………. 8

3-10- نقش عامل­های کندکننده در پوست پیرایی با نمک­های کروم (III)…………………………… 9

3-11- عامل­های مؤثر بر پوست پیرایی کرومی……………………………………………………………………… 10

3-12- رنگ­آمیزی چرم­……………………………………………………………………………………………….. 10

3-13- نظریه تثبیت رنگینه­ها………………………………………………………………………………………… 11

3-14- صنعت چرم سازی و آلودگی محیط زیست…………………………………………………………………. 11

3-15- منبع­ها و منشأهای پساب کارخانه­های چرم سازی……………………………………………………….. 12

فصل چهارم : بخش تجربی

4-1- مواد شیمیایی مورد استفاده……………………………………………………………………………….. 40

4-2- تهیه محلول­های مورد استفاده………………………………………………………………………………. 40

4-3- دستگاه های مورد استفاده………………………………………………………………………………… 41

4-4- طیف جذبی…………………………………………………………………………………………………. 42

4-5- نحوه انجام کار ……………………………………………………………………………………………… 43

4-6- بررسی پارامترها و بهینه کردن شرایط واکنش ……………………………………………………………. 44

4-7- بررسی اثر غلظت سولفوریک اسید ……………………………………………………………………….. 45

4-8- بررسی اثر غلظت متیلن بلو ………………………………………………………………………………. 48

4-9- بررسی اثر غلظت آسکوربیک اسید ………………………………………………………………………. 51

4-10- شرایط بهینه ……………………………………………………………………………………………. 54

4-11- روش پیشنهادی برای اندازه گیری کروم ………………………………………………………………. 54

فصل پنجم: بحث و نتیجه­ گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 55

5-2 – بهینه نمودن شرایط……………………………………………………………………………………. 56

منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………. 57

اساس اسپکتروفوتومتری جذبی:

این روش بر اساس عبور پرتوی از اشعه الکترو مغناطیس از درون نمونه و سنجش میزان جذب آن قرار دارد. هنگامی که اشعه الکترو­مغناطیس از داخل یک محلول می­گذرد مقداری از آن بطور انتخابی جذب نمونه می­شود. به طوری که شدت نور خارج شده کمتر از شدت نوری است که به محلول تابیده شده است. این پدیده در مورد جذب تابش های مرئی به وضوح دیده می­شود.

مثلا اگر نوری سفید از میان محلول سولفات مس عبور داده شود، محلول آبی رنگ به نظر    می­رسد زیرا یون­های مس محلول جزء قرمز پرتو تابیده شده را جذب کرده و مکمل آن که آبی است از خود عبور می­دهد.

اندازه­گیری جذب تابش­های مرئی – ماوراء بنفش راه مناسبی را برای تجزیه تعداد بیشماری از گونه­های آلی و معدنی فراهم می­آورد. تابش در این نواحی دارای انرژی کافی برای انتقالات الکترونی الکترونهای والانس است. اگر نمونه در حالت گازی از اتم ها و یا ملکول­های ساده تشکیل شده باشد، طیف جذبی آن معمولاً مرکب از یکسری خطوط تیز و کاملاً مشخص است که مربوط به تعداد محدود انتقالات الکترونیکی مجاز می­باشد.

طبیعت ناپیوسته فرآیند جذب، درجه بالایی از گزینش پذیری را به تجزیه­هایی می­دهد که بر پایه چنین اندازه­گیری­هایی قرار گرفته باشند، در مقابل، طیف­های جذبی یون­ها و ملکولها در محلول معمولاً شامل نوارهای پهن می­باشند که بخشی از آنها از همپوشانی انتقالات ارتعاشی و گاهی اوقات چرخشی بر روی انتقالات الکترونیکی ارتعاشی و گاهی اوقات چرخشی بر روی انتقالات الکترونیکی ناشی می­شود. در نتیجه هر جذب الکترونیکی را یکسری خطوط پهن نزدیک به هم که به نظر پیوسته می­رسند، همراهی می­کنند. بعلاوه پهن شدن خطوط در نتیجه نیروهای بین ملکولی رخ می­دهد. این نوع طیف­ها گزینش پذیری کمتری دارند.

  1-2- جذب تابش:

وقتی که تابش از درون یک لایه شفاف جامد، مایع یا گاز عبور کند برخی از فرکانسها ممکن است توسط فرآیندی بنام جذب، بطور انتخابی حذف شوند. در اینجا انرژی بیشتر یا حالات تحریک شده ارتقاء می­یابند.

اتمها یا مولکولهای تحریک شده دارای عمر نسبتا کوتاهی می­باشند و تمایل دارند تا بعد از حدود 10 ثانیه به حالت­های عادی خود برگشت کنند. معمولا انرژی آزاد شده در این فرآیند در دستگاه بصورت گرما ظاهر می­شود. مع ذالک در بعضی موارد گونه­های تحرکی شده ممکن است یک تغییر شیمیایی را متحمل شوند که انرژی را جذب می­کند (یک واکنش فتوشیمیایی) و در موارد دیگر تابش در شکل فلوئورسانس یا فسفرسانس (معمولاً با طول موجهای بلند تر) دوباره نشر می­شوند.

اتمها مولکولها و یا یونها تعداد محدودی ترازهای انرژی کوانتیده گسسته دارند برای اینکه جذب تابش انجام گیرد انرژی فوتون تحریک کننده باید با تفاوت انرژی بین حالت عادی و یکی از حالتهای تحریک شده گونه جذب کننده یکی باشد.

از آنجایی که این تفاوت انرژی برای هر گونه منحصر به فرد است مطالعه فرکانسهای تابش جذب شده وسیله­ای را برای مشخص کردن مواد سازنده نمونه­ای از ماده فراهم می­آورد. برای این منظور یک منحنی از کاهش در توان نور تابنده (جذب) بصورت تابعی از طول موج یا فرکانس بطور تجربی ترسیم می­شود. منحنیهای نمونه­ای از این نوع، طیف­های جذبی نامیده می­شوند.

1-3- تکنیک­ها و ابزار برای اندازه­گیری جذب تابش ماوراء بنفش و مرئی:

اندازه­گیری جذب تابشهای ماوراء بنفش و مرئی راه مناسبی را برای تجزیه تعداد بیشماری از        گونه­های آلی و معدنی فراهم می­آورد. تابش در این نواحی دارای انرژی کافی برای انتقال­های الکترونیکی الکترونهای والانس در لایه بیرونی است اگر نمونه در حالت گازی از اتمها و یا مولکولهای ساده تشکیل شده باشد طیف جذبی آن معمولاً مرکب از یک سری خطوط تیز و کاملاً مشخص است که مربوط به تعداد محدود انتقالات الکترونیکی مجاز می­باشد. طبیعت ناپیوسته فرآیند جذب، درجه بالایی از گزینش پذیری را به تجزیه­هایی می­دهد که بر پایه چنین       اندازه­گیریهایی قرار گرفته باشند. در مقابل طیفهای یونها و مولکولها در محلول معمولاً حاوی نوارهای پهن می­باشند که بخشی از آنها از قرار گرفتن تغییرات انرژیهای ارتعاشی و گاهی چرخشی بر روی انتقالات الکترونی ناشی می­شود. در نتیجه هر جذب الکترونی را یک سری خطوط آنقدر بهم نزدیک که به نظر پیوسته می­رسند همراهی می­کند. بعلاوه، پهن شدن خطوط در نتیجه نیروهای بین مولکولی رخ می­دهد که این نیروها بین مولکولها یا یونهای بصورت نزدیک بسته­بندی شده در یک محیط مادی فشرده، عمل می­کنند. این نوع طیفها گزینش پذیری کمتری دارند. از طرف دیگر نوارهای پهن برای اندازه­گیری­های کمی دقیق، مناسب­ترند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :57

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     ۰۹۳۰۹۷۱۴۵۴۱ فقط پیامک        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  [email protected]

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----

مطالب مشابه

دانلود پایان نامه رشته نساجی گرایش شیمی نساجی وعلوم الیاف : کاربرد فراصوت در بهبود فرایندهای نساجی
دانلود پایان نامه رشته مهندسی نساجی با موضوع بررسی خاصیت ضد چروک پنبه
دانلود پایان نامه رشته نساجی گرایش شیمی علوم الیاف با موضوع کاربرد نانو در نساجی
دانلود پایان نامه رشته نساجی : بررسی سازه‌های پارچه‌ای و خصوصیات مکانیکی پارچه‌های آن
دانلود پایان نامه رشته مهندسی نساجی : عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده
دانلود پایان نامه رشته نساجی : بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ