دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بررسي رابطه بين توانمندسازي کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهد سازماني آنها دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

توانمند سازي از ديدگاه انگيزشي

به نظر صاحب نظران اين رويکرد توانمندسازي ريشه در تمايلات انگيزشي دارد .هر راهبرد که افزايش حق تعيين فعاليت هاي کاري و کفايت نفس کارکنان بي انجامد ، توانمنديشان را در پي خواهد داشت .بر عکس هر راهبردي که به تضعيف ۲ انگيزه فوق منجر گردد ، باعث تقويت احساس بي قدرتي در آنان مي شود و عدم توانمندي آنها را درپي دارد . در روان شناسي ، توانمندسازي از ديدگاه انگيزشي مورد بررسي قرار مي گيرد .ديدگاه انگيزشي بر مبناي نظريه انگيزشي مک کللند که نيازهاي اساسي مديران  را به ۳ دسته، نياز به قدرت ، نياز به موفقيت و نياز به تعلق دسته بندي مي کند ، شکل گرفته است . به نظر مک کللند اساسي ترين نياز در تحقق اهداف سازماني نياز به کسب قدرت است که در افراد ايجاد انگيزه مي کند. (ايران زاده و بابائي هروي ، ۱۳۸۹ ، ۲۱-۲۰)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت