دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع احكام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه رشته : حقوق

با عنوان :  احكام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک

موضوع:

احكام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

عنوان            صفحه  

چكيده. 1

مقدمه. 2

نوع تحقیق.. 2

تعریف تحقيق كاربردي.. 2

اهداف تحقیق.. 3

هدف کلی.. 3

هدف جزئی.. 3

تعریف واژگان کلیدی.. 3

عقد.. 3

شرط.. 3

تعليق.. 4

تنجيز. 4

انشاء و منشأء. 5

تفاوت تعليق و شرط.. 5

تفاوت عقد معلق و موجّل.. 6

وضعيت عقد معلق در فقه اماميه. 6

تعليق در انشاء و منشأء. 6

2ـ اثر عملي در تشخيص نوع تعليق.. 7

3ـ آثار عقد معلق.. 7

الف‌ـ آثار عقد معلق با تعليق انشاء. 7

ب ـ آثار عقد معلق با تعليق منشأء. 8

تصور حق و تعهد در عقد معلق.. 9

اقوال و ادله فقها در باب تعليق در انشاء و منشأء. 11

الف‌ـ قائلين به بطلان.. 11

ادله بطلان عقد معلق با تعليق در انشاء. 11

ادله صحت عقد معلق با تعليق در منشأء. 11

ب ـ قائلان به صحت… 12

وضعيت عقد معلق در قانون مدني.. 12

صحت و بطلان عقد معلق.. 13

الف ـ ادله بطلان عقد معلق در انديشه فقيهان.. 13

تعليق با جزم منافات دارد. 13

اصل استصحاب… 14

انصرافات عمومات و اطلاقات: 14

اجماع.. 14

اسباب توقيفيه. 14

تعليق با قصد انشاء منافات دارد. 14

تنافي تعليق با سببيت… 15

از طريق اولويت… 15

ب ـ ادله صحت عقد معلق در انديشه فقيهان.. 15

ردّ تنافي تعليق و جزم‌. 15

اصل استصحاب… 16

انصراف عمومات و اطلاقات: 16

رد اجماع.. 16

اسباب توقيفه: 17

ردّ تنافي تعليق با قصد انشاء: 17

ردّ تنافي تعليق با سببيت: 17

شرايط در عقد معلق.. 18

الف ـ اوصاف شرط تعليق.. 18

ب ـ از لحاظ كيفيت وقوع و تحقق شرط.. 20

ج ـ تعليق با لحاظ كردن موضوع.. 21

راهكار عملي در عقد معلق بر شروط مقوم. 22

صور گوناگون عقد معلق.. 22

الف ـ تعليق با لحاظ زمان جريان آثار. 22

ب ـ تعليق با توجه به ادات شرط.. 23

ج ـ تعليق با لحاظ وقوع معلق عليه. 24

د ـ تعليق در انحلال عقد.. 25

مفهوم شرط فاسخ: 25

اثر شرط فاسخ: 25

شرط فاسخ قهقرايي: 26

ه‍‌ ـ تعليق بر مشيت… 26

روش تحقیق.. 26

تعریف روش كتابخانه‌اي.. 26

منابع و مآخذ.. 28


چكيده

تنجيز در برابر تعليق قرارداد و يكي از شرايط صحت عقد محسوب مي‌شود و منظور از آن اين است كه آنچه در عقد انشاء شده، به قيدي معلق نباشد. عده كثيري از فقها قائل به بطلان عقد معلق مي‌باشند و عده‌اي نيز اين شرط را صحيح نمي‌دانند. قانون مدني نيز در بيان وضعيت آن بيان صريحي ندارد و فقط در پاره‌اي موارد عقد ضمان، نكاح و طلاق را بصورت معلق باطل معرفي كرده و نسبت به بقيه عقود نظري نداده است. قائلان به بطلان عقد معلق براي مبطل بودن تعليق به چندين دليل استناد مي‌كنند كه تمامي آن ادله مورد انتقاد و مناقشه مخالفان قرار گرفته البته اين استدلال‌ها مبني بر صحت عقد معلق و انتقادهاي وارد در فقه اماميه مطرح گرديده است.

حقوقدانان ما نيز تنها مواردي را كه قانون با صراحت به بطلان آنها اشاره كرده جزء عقودي مي‌دانند كه تعليق موجب بطلانشان مي‌شود و بقيه را بطور مطلق صحيح مي‌دانند.

نويسنده در اين مقاله جايگاه تعليق در عقد را به بحث و تحليل فقهي ـ حقوقي گذارده است.

واژگان كليدي

عقد، شرط، تنجيز، تعليق، انشاء، منشأ

مقدمه

اشخاص در زندگي، براي رفع حوايج و رسيدن به اهداف مورد نظرشان به انعقاد عقود و ايقاعاتي، تحت عناوين مختلف مبادرت مي‌ورزند، ولي با وجود وسعت معاملات و كثرت مبادلات و حجم روز افزون قراردادها، به آثار و احكام اين عقود آگاهي ندارند. لذا بر آن شديم تا مطالبي نسبتاً جامع در اين زمينه و بخصوص در مورد عقد معلق ارائه دهيم و از آن جا كه تاكنون كتاب مستقلي در اين خصوص تدوين نگرديد، سعي بر آن است كه همه آثار و مصاديق آن عقد همراه با تجزيه و تحليل فقهي ـ حقوقي بطور يك جا مورد بررسي قرار گيرد.

 بطور كلي عقد داراي تقسيم بندي‌هاي مختلفي است كه بعضي در قانون ذكر شده و بعضي نه. در قانون دو نوع تقسيم بندي آمده است. ماده 184 ق.م. مي‌گويد عقود و معاملات به اقسام زير منقسم مي‌شود لازم، جايز، خياري، منجز و معلق؛ كه سه قسم اول از يك مقسم است و منجز و معلق اقسام مقسم ديگر هستند. تقسيم اول از نظر دوام و تقسيم دوم از نظر كيفيت انشاي عقد است كه ما در اين مقاله به تقسيم دوم مي‌پردازيم.

نوع تحقیق :

تعریف تحقيق كاربردي

پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي‌شود. هدف تحقيق کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است.  در اينجا نيز سطح گفتمان انتزاعي و کلي اما در يک زمينه خاص است.که در اینجا پژوهش احكام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه می باشد .

اهداف تحقیق

هدف کلی :

هدف این پژوهش شناسایی احكام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه می باشد .

 هدف جزئی:

شناسایی احكام و آثار(عقد) عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه می باشد.

شناسایی احكام و آثار(شرط) عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه می باشد.

شناسایی احكام و آثار(تنجيز) عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه می باشد.

شناسایی احكام و آثار(تعليق) عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه می باشد.

شناسایی احكام و آثار(انشاء) عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه می باشد.

شناسایی احكام و آثار(منشأ) عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه می باشد.

تعریف واژگان کلیدی

عقد

عقد در لغت به معني بستن، گره زدن، محكم كردن، عهد و پيمان آمده است. به معني قطعي كردن نيز بكار مي‌رود. «عقدالبيع» يعني معامله را قطعي كرد. تضمين كردن از ديگر معاني اين كلمه است (دهخدا، بي‌تا، ج 10، ص 14100).

بين فقهاي شيعه، عقد عبارت است از الفاظ مخصوصه كه در هر يك از عناوين خاص معاملات مثل بيع، صلح، اجاره و غيره طرفين عقد با رعايت مقررات و نظاماتي بكار مي‌برند؛ خواه هر يك از دو طرف عقد يك نفر باشند يا هر دو طرف متعدد و يا يك طرف، يك نفر و طرف ديگر متعدد باشد. اين اقسام منافاتي با معني لغوي آن ندارد بلكه عين آن است. زيرا معني عقد، بستن است. در مورد عقود هم همين كه لفظ خاصي از يكي از طرفين ايجاد شد و از طرف ديگر هم لفظي ديگر به معني ديگري انشاء شد، از اتصال و ارتباط اين دو معني به يكديگر معناي مقصود اصلي بين متعاقدين محقق خواهد شد (حائري، 1376، ج 1، ص 144).

شرط

در كتب لغت، شرط را به لازم گردانيدن امري يا چيـزي در بيع يا در هر عقد و پيماني  و نيز ملزم ساختن يا ملتزم شدن به چيزي در هنگام معامله معني كرده‌اند (جر، ج 2،ص1260؛ صفي پور، بي‌‌تا، ج 1، ص 623). و گاهي نيز آن را به معني عهد و پيمان يا تعليق به امري تعريف نموده‌اند (جهانبخش، 1361، ص 178). همچنين گفته شده كه شرط امري است كه براي الزام و التزام به آن، در بيع يا هر عقد ديگري وضع گردد (دهخدا، بي‌تا، ج 9، ص 12535).

برخي از بزرگان علم حقوق براي شرط، از جهات مختلف، معاني متفاوتي را بيان كرده‌اند؛ چنانكه شرط را در مفهوم مدني امري دانسته‌اند كه وقوع آن در آينده محتمل است و طرفين عقد يا شخص ايقاع كننده، حدوث اثر حقوقي عقد و ايقاع را متوقف بر حدوث آن امر مي‌كند. نيز آن را وصفي دانسته‌اند كه يكي از طرفين عقد وجود آن را در مورد معامله تعهد كرده باشند. از طرفي در معناي فقهي آن را به معني مطلق تعهد مي‌دانند. معناي ديگر شرط از نظر اصولي، امري است كه وجود آن براي تحقق امر ديگري لازم آيد. در تعريف آن آمده است «الشرط ما يلزم من عدمه العدم و لايلزم من وجوده الوجود» يعني شرط عبارت است از چيزي كه اگر نباشد مشروط به وجود نمي‌آيد، ولي اگر به وجود آيد به تنهايي براي ايجاد مشروط كافي نيست (جعفري لنگرودي، 1378، ص 380).

تعليق

تعليق در لغت به معني آويختن، معلق كردن، آويزان كردن چيزي به چيز ديگر مي‌باشد (دهخدا، بي‌تا، ج 3، ص 5970). به معني چنگ زدن و يادداشت كردن و نوشتن مطالب به صورت حواشي نيز مي‌باشد كه جمع آن تعليقات است و اصطلاحاً عبارت است از مترتب كردن حكم بر ثبوت يا نفي حكم ديگر كه حكم اول جزا و حكم دوم را شرط مي‌گويند (سعدي، 1408ه‍ـ‍، ص 260). چنانچه از مفهوم ماده 189 ق.م. بر مي‌آيد معلوم مي‌شود كه عقد معلق آن است كه تأثير آن برحسب انشاء موقوف به امر ديگري باشد كه آن امر را در اصطلاح معلق عليه گويند. هر عقدي داراي اثر مخصوصي است كه بلافاصله پس از انعقاد عقد به وجود مي‌آيد ولي طرفين عقد مي‌توانند بوسيله تعليق پيدايش آن را بر وجود امر ديگري منوط نمايند (عميد، 1342، ص 15).

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :34

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     ۰۹۳۰۹۷۱۴۵۴۱ فقط پیامک        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  serderehi@gmail.com

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----