دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی : پديده شهرنشيني و مديريت آن

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه رشته : جامعه شناسی

با عنوان : پديده شهرنشيني و مديريت آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه رشته جامعه شناسی

با موضوع :

پديده شهرنشيني و مديريت آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

طرح مسأله

باتوجه به فرآیند شهر نشینی جدید در ایران و روند رو به رشد حرکت به سمت تجدد و مدرنیسم ، شهر گرایي و شهر نشینی فراینده ، تصمیمات عجولانه و فقدان خط و مشی مشخص شهرسازی ، لزوم شناخت ، برنامه ریزی و مدیریت کلان در رابطه با مسائل شهری ، پخش جمعیت و کارکردها و ایجاد ساختار فضایی متعادلی از شهرها در سطوح ملی و منطقه ای امری لازم و ضروری به نظر می رسد .

در حال حاضر مهمترین چالشهای مدیریت در کشور جهان سوم چاره اندیشی در قبال رشد نابرابریهای شهری و بروز مسائل سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ، فرهنگی و حقوق شهری است .[1]

پیچیدگی مسائل و اهمیت آنها نه تنها برنامه ریزان را با واقعیت وجود این پدیده روبرو می سازد بلکه آنها را وادار می نماید که روشهای قدیمی و سنتی مدیریت شهری را رها کرده و با افکار نوین به مقابله با این مسایل بپردازند .

شهرداران که مدیریت شهری آن را در این تحقیق بررسی خواهد شد.روز به روز در حال گسترش در طول جاده اصفهان _ اليگودرزمي باشد . افزايش سريع جمعيت در دهه هاي اخير ، مهاجرتها از روستاهاي اطراف را به اين شهر ، استقرار كارخانه ها و مكان هاي تجاري در اين شهر و در نتيجه به افزايش و وسايل نقليه و خطر تصادفات و گونه هاي مختلف زباني اعم از لر ، ترك ، گرجي ، فارس در اين شهر مشكلات عديده اي را در اين شهر نسبتاً كوچك به وجود آورده است در اين ارتباط تنها سازماني كه به طور مستقيم با مشكلات ارتباط چند جانبه داشته و در ايجاد يا رفع آن دخالت مستقيم يا غير مستقيم دارد و سازمان شهرداري داران است شهر شهرداران به علت ناكارآمدي مديريت شهري و ساختار سازماني با مشكلات و ناهنجاريهاي بسياري مواجه است كه نتيجه آن عدم ارائه خدمات و سرويس دهي مناسب براي شهروندان گرديده است . اين ناهنجاريهاي پرسنلي شامل :

 • تراكم و انباشت نيروي انساني غير كارآمد و غير متخصص
 • عدم بكارگيري تكنولوژي روز و توسعه سيستم مكانيزه در خدمات ماشيني در اين خصوص
 • فقدان نظام منطقي پرداخت حقوق و دستمزد در بين كاركنان مخصوصاً كاركنان قرار دادي اعم از كارگري و كارمندان رسمي با كارگران كه اين امر خود مشكلات روحي و رواني براي برخي از كارمندان به وجود آورده است .

با توجه به مسائل و مشكلاتي كه عنوان شد سئوالات اساسي به شرح زير مطرح مي شود :

 • آيا ارائه يك الگوي سازماني همراه با راهكارهاي مناسب مي تواند منجر به مديريت كارآمد شهرداري داران گردد ؟
 • آيا كمبود نيروي انساني متخصص در شهرداري داران سبب ناكارآمدي مديريت شهري شده است ؟
 • آيا عدم وجد چارت سازماني مصوب و ساختار تثبيت شده در نظام مديريتي شهرداري ناكارآمدي سيستم را سبب شده است ؟

1-2- اهداف تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق اين طور بيان مي شود :

 • مطالعه ساختار سازماني شهرداري داران و تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت آن
 • شناخت وكشف عواملي كه موجب ناكارآمدي سازماني شهرداري داران شده است .
 • پيشنهادات و راهكارهاي مناسب براي اصلاح الگوي مديريتي موجود شهرداري داران .

1-3-اهميت و ضرورت تحقيق

در تمام جهان هر جا شهر و شهر نشيني ، مهمترين و اصلي ترين سازماني كه اداره و مسئوليت مديريت شهري را مستقيماً بر عهده دارد سازمان شهرداري است . سازمان و طرز عملكرد مسئوليت شهرداريها هر گونه اي كه باشند نقش آنها در مديريت شهري اهميت اساسي خود را دارا مي باشد .(نويني ، منوچهر ، مديريت شهري و روستايي در ايران و مشكلات و امكانات ، انتشارات وزارت مسكن وشهرسازي ، تهران 1378، ص 48-4)

با توجه به اينكه حوزة‌شناخت مديريت يكي از مهمترين نقش ها را در موقعيت وشكست هر سازماني در دستيابي به اهداف و انجام وظايف سازمان برعهده دارد . در اين ميان مديريت شهرداريها به عنوان سازمانهاي محلي و به دليل نقش مهمي كه در تأثير گذاري بر حيات مدني دارند از اهميت زيادي برخودار است ( همان منبع ص 9)

از اين رو جايگاه مديريت شهري در روند توسعة شهر و بهبود سكونتگاههاي شهري نقش بسيار مهم و تعيين كننده دارد . در واقع فراهم ساختن زمينة ارتقاء سطحي كم و كيفي شهر ومنابع شهري از روابط متقابل و في مابين شهروندان و مديران شهري مقدور و امكان پذير است .

( مديريت شهري و مشاركت همگاني شهروندان ، مجله آبادي ، شماره 31-30-269،1380، ص 10)

پس مي توان گفت كه اهميت پژوهش حاضر در اين است كه با شناخت دقيق از ابعاد و زواياي گوناگون ابتدا اقدام به شناسايي قابليت ها و تنگناهاي سازمان شهرداري داران مي گردد و آنگاه در جهت رفع اين مشكلات ، راهكارهاي لازم ارائه مي گردد .

1-4- متدولوژي تحقيق

نوع تحقيق كاربردي توسعه اي و روش بررسي آن توصيفي – تحليلي است جامعة آماري عبارتند از:

 • كاركنان شهرداري
 • مراجعه كنندگان شهرداري

در اين تحقيق با استفاده از پرسشنامه هايي كه براي كاركنان و مراجعه كنندگان شهرداري تهيه شده بود اطلاعات جمع آوري و سپس تجزيه و تحليل گرديد . سپس با استفاده از نرم افزار SPSS به استخراج اطلاعات پرداخته شد و حجم نمونه برداري مراجعه كنندگان به شهرداري 20 نفر مي باشد مكانيسم نمونه گيري تصادفي ساده است . كاركنان نيز به تعدادي كه در شهرداري بودند پرسشنامه ها پخش و استخراج شد .

بر طربق اصول روش تحقيق روش محاسبه حجم نمونه بر اساس فرمول   حجم نمونه = n و نسبت نمونه =P بدست مي آيد اما از آنجايي كه بر طبق سيستم شهرداري امكان شمارش تعداد مراجعين مشخص نيست بر طبق گفته هاي كارمندان اين شهرداي فرضيات تحقيق در روز در حدود 80 نفر مراجعه مي كنند بر اين اساس براي بالارفتن و كاهش خطا 40 درصد از اين جامعه را به عنوان حجم نمونه انتخاب كرده و از طريق نمونه گيري تصادفي به مراجعين پاسخنامه ها داده شده است .

1-5- فرضيات تحقيق :

1- فرض اول :‌عدم وجود چارت سازماني مصوب و ساختار تثبيت شده در نظام مديريتي شهرداري ناكارآمدي سيستم را سبب شده است

2- كمبود نيروي انساني متخصص در شهرداري داران سبب ناكارآمدي مديريت شهري شده است .

3- ارائه الگوي سازماني بهينه و راهكارهاي مناسب منجر به مديريت كارآمد در شهرداران مي گردد .

1-6- تعاريف عملياتي

شهر ( City)

شهر جايي است كه شغل سكنة‌آن غير كشاورزي است .( شيعه ، اسماعيل ، مقدمه اي بر مبناي برنامه ريزي شهري ، ص 14 ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت .)

شهر اجتماعي از انسانها در مكان معيني است كه مباني حيات عادي در آن در درجه اول بر صنعت و تجارت استوار باشد .( فريد ، يدا…،‌جغرافيا و شهرشناسي ،‌دانشگاه تبريز ، ص 1، سال 1368)

شهرداري ( Municipal)

 • شهرداري به واحدي اطلاق مي شود كه در يك مركز جمعيتي داراي خصايص شهري به منظور اداره‌امور محل و ارائه خدمات عمومي مورد نياز تشكيل مي شود ( تحليلي بر ساختار شهرداريهادر ايران ، مركز مطالعات برنامه ريزي شهري ، وزارت كشور ، تهران بي تا ، ص 1) .
 • شهرداري يا حكومت شهر به واحدي گفته مي شود كه به وسيله مردم در قسمتي از خاك يك كشور به منظور ادارة امور محل و ارائه خدمات مورد نياز مردم آن منطقه تشكيل مي شود . شهرداري مهمترين قسمت حكومت محلي را تشكيل مي دهد و از لحاظ حقوقي تقريباً‌زير نظر حكومت محلي در استان مربوطه مي باشد .

( ابراهيم هيربدنيا ، حكومت محلي و مديريت شهرداري ، انتشارات اتحادية‌ شهرداريهاي كشور ،‌تهران ، 1358،ص 1)‌

 • مديريت (Management)

مديريت : كاركردن با افراد و به وسيلة‌افراد و گروه ها براي تحقيق هدفهاي سازمان ( بلانچارد ، كنت و هرسي پال مديريت رفتار سازماني ، انتشارات امير كبير ، چاپ اول ، تهران ، 1379، ص 13)

مديريت شهر : عنصري براي برنامه ريزي آينده و ادارة‌امور كنوني ( سعيد نيا ، احمد ، مديريت شهري ، كتاب شهرداري ، تهران ،ج 11، ص21).

2-مديريت شهري ( Urban Management)

مديريت شهري كوشش افراد و نهادهايي است كه تلاش مي كنند اهداف و راه حلهاي پيشنهادي برنامه هاي شهري از طريق بكارگيري منابع موجود با مشاركت مردم و ياري ساير دستگاههاي اجرايي با حداقل هزينه و حداكثر كارايي در زمان مقرر تحقق يابد (ماهنامة‌شهرداريها ، شماره 23، ص 23).

مديريت شهري مجموعه تشكيل شده از معاونت ها و سازمانها و يا اداره هاي وابسته كه در قالب يك ساختار واحد داراي روابط متقابل مي باشند ( سعيد نيا ، احمد ؛ مديريت شهري كتاب سبز شهرداري ، تهران ، ج 11 ، ص 29).

1- نجاتی حسینی ، سید محمود ، پارادیم جدید مدیریت شهری ، فصلنامه مدیریت شهری ، شماره اول ، بهار ، تهران 1379، ص 6.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :14

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     فقط پیامک        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  serderehi@gmail.com

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----