دانلود پایان نامه رشته اصلاح و تربیت : بررسی و مقایسه میزان سلامت روان کارکنان ثابت و شیفتی شهرداری خرم آباد

متن کامل پایان نامه رشته : اصلاح و تربیت

با عنوان :  بررسی و مقایسه میزان سلامت روان کارکنان ثابت و شیفتی شهرداری خرم آباد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مرکز علمی کاربردی بهزیستی استان لرستان

پروژه کارشناسی رشته اصلاح و تربیت

عنوان:

بررسی و مقایسه میزان سلامت روان کارکنان ثابت و شیفتی شهرداری شهر خرم آباد

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان شهرداری شهر خرم آباد انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان شیفتی و ثابت شهر خرم آباد با حجم 40 نفر تشکیل می دهنداین تحقیق از انواع علی – مقایسه ای و با هدف بررسی هفت فرضیه و هفت سوال تحقیقی انجام گرفت که داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و باآزمون t وبا درجه آزادی38%و درسطح آلفای 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است که میزان سلامت روانی در کارمندان شیفتی بیشتر از کارمندان ثابت است و با توجه به اطلاعات به دست آمده ملاحظه می شود بین نشانه های جسمانی در افراد دارای نوبت کاری ثابت وشیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد، بین میزان اضطراب در افراد دارای نوبت کاری ثابت وشیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد، بین میزان افسردگی در افراد دارای نوبت کاری ثابت وشیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد و همچنین بین میزان نارسایی کنش وری اجتماعی در افراد دارای نوبت کاری ثابت وشیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین سلامت روانی و سن کارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد و بالاخره این که بین سلامت روانی و سنوات کاری کارمندان شهرداری رابطه معنی داری وجود ندارد.

مقدمه

«اگر سلامتی روانی انسانها مهمتر از سلامتی جسمی آنها نباشد لااقل هم سطح آن خواهد بود» (مطهری).

از آغاز پیداش انسان همواره مسأله سلامتی او نیز مطرح بوده است.

اما عموما بعد جسمانی او نیز در نظر گرفته می شود و کمتر کسی است که به بعد روانی آن نیز اهمیت بدهد. در حالیکه به تعریف سازمان بهداشت جهانی «سلامتی تنها نبود نقص عضو یا نبود بیماری نیست بلکه حالت کامل رفاه جسمی روانی است». (گنجی، 1376).

برای اینکه سلامت جسمی و روانی یک جامعه را بررسی کنیم نمی توانیم تمامی افراد آن جامعه را ارزیابی کنیم بلکه از نمونه گیری از جامعه مورد نظر استفاده کرده و نتایج را به جمعیت مبنا تعمیم می دهیم. به همین خاطر وارد قلمرو علمی شده ایم که «همه گیر شناسی» نام دارد. و آن علمی است که تمامی جنبه ها و رویدادها و حالات مختلف تندرستی جامعه را در بر می گیرد. متأسفانه با توجه به اهمیت بالای همه گیر شناسی بیماریهای روانی به خصوص همه گیر شناسی در ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی ، این نوع مطالعات در ایران کمتر انجام پذیرفته است که عوامل بسیاری از قبیل وقت گیر بودن، زحمت زیاد، داشتن هزینه های سنگین مطالعاتی، و از طرف دیگر عدم شناخت کافی نسبت به اختلالهای روانی عوارض و پیامدهای آن بر روی افراد خانواده و اجتماع در این بابت تأثیر گذار بوده است.

در بحث راجع به سلامت روانی عوامل متعددی هستند که می توانند بر میزان سلامت روانی تأثیر گذار باشند. مثلاً : عواملی همچون سن، جنس، نوع اشتغال و طبقه اجتماعی- اقتصادی را می توان نام برد. که ما در این تحقیق به بررسی بعضی از این عوامل می پردازیم.

با امید این که دست اندرکاران مسائل بهداشتی و بخش درمان و آموزش پزشکی امکانات و سرمایه ای لازم در این زمینه مبذول دارند تا شاهد انجام پژوهشهای بیشتری در مورد سلامت روانی در مراکز مختلف باشیم.

1-2 بیان مسئله

بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی در مقابل آن مصونیت ندارد، و این خطری است که بشر را تهدید می کند. عدم سازش و وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهور و فراوان است. در هر طبقه و صنفی و هر گروه و جمعی اشخاص نامتعادلی زندگی می کنند.

بنابراین در مورد همه افراد اعم از کارگر، دانش پژوه ، پزشک و مهندس زارع، استاد دانشگاه و … خطر ابتلا و ناراحتی های روانی وجود دارد. به عبارت دیگر هیچ انسانی در مقابل این امراض مصونیت ندارد. (شاملو، 1377).

شهرداری نیز از جمله مؤسساتی است که کارکنان شاغل در آن دارای یک ارتباط متقابل چه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با افراد متفاوت هستند که این امر باعث ایجاد استرس و اضطراب در کارکنان شهرداری می شود و بدین ترتیب محیط کاری در شهرداری حالتی تنش زا پیدا می کند.

با چنین وضعیتی مقامات دولتی و مدیران ارشد چنین سازمانهایی لازم است، توجه خاصی به وضعیت بهداشت روانی کارکنان خود داشته باشند. میزان سلامت روانی کارکنان را مورد بررسی قرار دهند و به نتایج حاصله توجه خاصی داشته باشند با ارائه و تنظیم برنامه های جدیدتر و ایجاد تغییراتی در محیط، میزان و شرایط کاری در ادارات شهرداری در جهت بهبود سلامت روانی کارکنان خود علی الخصوص زنان داشته باشند. چرا که زنان شاغل در ادارات، هم در منزل و هم در محیط کاری وظیفه ای سنگین را به دوش می کشند.

منظور از سلامت روانی همان احساس رضایت و بهبود روانی و تطابق کافی اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه می باشد. ( پورافکاری، 1373).

همچنین در فرهنگ روانشناسی لاروس سلامت روانی را استعداد روانی برای هماهنگ و خوشایند و مؤثر کردن کار برای موقعیتهای دشوار و توانایی داشتن تعریف کرده است.

اما هنوز مشخص نشده است که :

آیا سلامت روانی بر متغیرهای دیگر نیز وابسته است؟

آیا متغیر هایی همچون سن، سنوات کاری و … در میزان سلامت روانی چنین کارکنانی تأثیر گذار هستند یا خیر؟

البته بسیار واضح است که دانستن میزان شیوع و عوامل ایجاد کننده این آسیبها در سنین و جنسهای مختلف می تواند اطلاعات مفیدی را برای برنامه ریزیهای بلند مدت و کوتاه مدت در اختیار قرار دهد و با تدابیر قابل اتخاذ بر اساس این اطلاعات می توان از بسیاری از مشکلات جلوگیری کرده و در کاهش هزینه های مربوط مؤثر باشد.

با توجه به موارد مذکور این پژوهش به دنبال بررسی و مقایسه سلامت روان بین کارمندان شیفتی و ثابت شهرداری شهر خرم آباد می باشد. یعنی آیا بین سلامت روان دو گروه شیفتی و ثابت تفاوت وجود دارد یا خیر؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

اگر نگاهی به آمار و ارقام شیوع بیماریهای روانی در کشورهای مختلف و پژوهشهای بسیار اندکی که در ایران انجام گرفته بیندازیم، اهمیت این پژوهش آشکار تر می شود.

ساتر لویس (1993) در کنفرانس جهانی حقوق بشر تعداد بیماران روانی را در سرتاسر جهان بیش از نیم میلیارد نفر گزارش کرد که تقریبا نیمی از این بیماران از خدمات بهداشتی و درمان لازم محروم بوده اند.

سازمان بهداشت جهانی در سال (1993) شایعترین بیماری های روانی را در سرتاسر جهان به ترتیب ، افسردگی، اضطراب و بیماری های روان تنی معرفی نموده است (فخریان وهمکاران، 1375). در ایران پژوهشهای در زمینه همه گیر شناسی بیماری های روانی انجام شده و با دقت در نتایج تحقیقات گذشته که شیوع بیماریهای روانی در اجتماع را در سطح بالایی نشان می دهند و با ذکر این نکته که افراد شاغل در ادارات و سازمانها، جمعیت کثیری از جوامع شهری را تشکیل می دهند. این ضرورت احساس می شود که پژوهشی در زمینه بررسی سلامت روان و ارتباط آن با اشتغال در سازمان و ادارات انجام پذیرد.

تا ضمن پاسخگویی به سوالات محقق بتوانیم به شناسایی عوامل خطرزایی که سلامت روان کارمندان را تهدید می کنند پرداخته، در جهت رفع موانع و مشکلات قدم برداشته آموزشهای لازم را انجام دهیم، و در کل اقدامات پیشگیرانه را در جهت کاهش میزان بروز بیماری های روانی در سطح اجتماع و متقابلاً در سطح ادارات و سازمانها برداشته و سطح سلامت روان را در این قشر از جامعه افزایش داده، در جهت رشد و شکوفایی هر چه بیشتر اجتماع قدم برداریم.

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی و مقایسه میزان سلامت روانی کارکنان شیفتی و ثابت شهرداری شهر خرم آباد.

1-4-1 اهداف فرعی

1- بررسی و مقایسه نشانه های جسمانی سلامت روانی بین کارکنان شیفتی و ثابت شهرداری خرم آباد.

2- بررسی و مقایسه اضطراب و بی خوابی بین کارکنان شیفتی و ثابت شهرداری خرم آباد.

3- بررسی و مقایسه نارسایی کنش وری اجتماعی بین کارکنان شیفتی و ثابت شهرداری خرم آباد.

4- بررسی و مقایسه افسردگی بین کارکنان شیفتی و ثابت شهرداری خرم آباد.

5- بررسی رابطه بین سن و سلامت روانی کارکنان شیفتی و ثابت شهرداری خرم آباد.

6- بررسی رابطه بین سنوات کاری و سلامت روانی کارکنان شیفتی و ثابت شهرداری خرم آباد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :56

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     ۰۹۳۰۹۷۱۴۵۴۱ فقط پیامک        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  [email protected]

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----

مطالب مشابه