دانلود پایان نامه رشته اصلاح و تربیت : بررسي و مقايسه ميزان سلامت روان كاركنان ثابت و شيفتي شهرداري خرم آباد

متن کامل پایان نامه رشته : اصلاح و تربیت

با عنوان :  بررسي و مقايسه ميزان سلامت روان كاركنان ثابت و شيفتي شهرداري خرم آباد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مركز علمي كاربردي بهزيستي استان لرستان

پروژه كارشناسي رشته اصلاح و تربيت

عنوان:

بررسي و مقايسه ميزان سلامت روان كاركنان ثابت و شيفتي شهرداري شهر خرم آباد

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

چكيده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ميزان سلامت رواني در كارمندان شهرداري شهر خرم آباد انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را كليه كارمندان شيفتي و ثابت شهر خرم آباد با حجم 40 نفر تشكيل مي دهنداين تحقيق از انواع علي – مقايسه اي و با هدف بررسي هفت فرضيه و هفت سوال تحقيقي انجام گرفت كه داده هاي آماري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و باآزمون t وبا درجه آزادي38%و درسطح آلفاي 95% مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت پس از تجزيه و تحليل داده هاي آماري نتايج بدست آمده در پاسخ به فرضيه و سوالات تحقيق به اين ترتيب مشخص شده است كه ميزان سلامت رواني در كارمندان شيفتي بيشتر از كارمندان ثابت است و با توجه به اطلاعات به دست آمده ملاحظه می شود بین نشانه های جسمانی در افراد دارای نوبت کاری ثابت وشیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد، بین میزان اضطراب در افراد دارای نوبت کاری ثابت وشیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد، بین میزان افسردگی در افراد دارای نوبت کاری ثابت وشیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد و همچنين بین میزان نارسایی کنش وری اجتماعی در افراد دارای نوبت کاری ثابت وشیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. بين سلامت رواني و سن كارمندان رابطه معني داري وجود ندارد و بالاخره اين كه بين سلامت رواني و سنوات كاري كارمندان شهرداري رابطه معني داري وجود ندارد.

مقدمه

«اگر سلامتي رواني انسانها مهمتر از سلامتي جسمي آنها نباشد لااقل هم سطح آن خواهد بود» (مطهري).

از آغاز پيداش انسان همواره مسأله سلامتي او نيز مطرح بوده است.

اما عموما بعد جسماني او نيز در نظر گرفته مي شود و كمتر كسي است كه به بعد رواني آن نيز اهميت بدهد. در حاليكه به تعريف سازمان بهداشت جهاني «سلامتي تنها نبود نقص عضو يا نبود بيماري نيست بلكه حالت كامل رفاه جسمي رواني است». (گنجي، 1376).

براي اينكه سلامت جسمي و رواني يك جامعه را بررسي كنيم نمي توانيم تمامي افراد آن جامعه را ارزيابي كنيم بلكه از نمونه گيري از جامعه مورد نظر استفاده كرده و نتايج را به جمعيت مبنا تعميم مي دهيم. به همين خاطر وارد قلمرو علمي شده ايم كه «همه گير شناسي» نام دارد. و آن علمي است كه تمامي جنبه ها و رويدادها و حالات مختلف تندرستي جامعه را در بر مي گيرد. متأسفانه با توجه به اهميت بالاي همه گير شناسي بيماريهاي رواني به خصوص همه گير شناسي در ارتباط با سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي ، اين نوع مطالعات در ايران كمتر انجام پذيرفته است كه عوامل بسياري از قبيل وقت گير بودن، زحمت زياد، داشتن هزينه هاي سنگين مطالعاتي، و از طرف ديگر عدم شناخت كافي نسبت به اختلالهاي رواني عوارض و پيامدهاي آن بر روي افراد خانواده و اجتماع در اين بابت تأثير گذار بوده است.

در بحث راجع به سلامت رواني عوامل متعددي هستند كه مي توانند بر ميزان سلامت رواني تأثير گذار باشند. مثلاً : عواملي همچون سن، جنس، نوع اشتغال و طبقه اجتماعي- اقتصادي را مي توان نام برد. كه ما در اين تحقيق به بررسي بعضي از اين عوامل مي پردازيم.

با اميد اين كه دست اندركاران مسائل بهداشتي و بخش درمان و آموزش پزشكي امكانات و سرمايه اي لازم در اين زمينه مبذول دارند تا شاهد انجام پژوهشهاي بيشتري در مورد سلامت رواني در مراكز مختلف باشيم.

1-2 بيان مسئله

بيماري هاي رواني از بدو پيدايش بشر وجود داشته و هيچ فردي در مقابل آن مصونيت ندارد، و اين خطري است كه بشر را تهديد مي كند. عدم سازش و وجود اختلالات رفتار در جوامع انساني بسيار مشهور و فراوان است. در هر طبقه و صنفي و هر گروه و جمعي اشخاص نامتعادلي زندگي مي كنند.

بنابراين در مورد همه افراد اعم از كارگر، دانش پژوه ، پزشك و مهندس زارع، استاد دانشگاه و … خطر ابتلا و ناراحتي هاي رواني وجود دارد. به عبارت ديگر هيچ انساني در مقابل اين امراض مصونيت ندارد. (شاملو، 1377).

شهرداري نيز از جمله مؤسساتي است كه كاركنان شاغل در آن داراي يك ارتباط متقابل چه بصورت مستقيم يا غير مستقيم با افراد متفاوت هستند كه اين امر باعث ايجاد استرس و اضطراب در كاركنان شهرداري مي شود و بدين ترتيب محيط كاري در شهرداري حالتي تنش زا پيدا مي كند.

با چنين وضعيتي مقامات دولتي و مديران ارشد چنين سازمانهايي لازم است، توجه خاصي به وضعيت بهداشت رواني كاركنان خود داشته باشند. ميزان سلامت رواني كاركنان را مورد بررسي قرار دهند و به نتايج حاصله توجه خاصي داشته باشند با ارائه و تنظيم برنامه هاي جديدتر و ايجاد تغييراتي در محيط، ميزان و شرايط كاري در ادارات شهرداري در جهت بهبود سلامت رواني كاركنان خود علي الخصوص زنان داشته باشند. چرا كه زنان شاغل در ادارات، هم در منزل و هم در محيط كاري وظيفه اي سنگين را به دوش مي كشند.

منظور از سلامت رواني همان احساس رضايت و بهبود رواني و تطابق كافي اجتماعي با موازين مورد قبول هر جامعه مي باشد. ( پورافكاري، 1373).

همچنين در فرهنگ روانشناسي لاروس سلامت رواني را استعداد رواني براي هماهنگ و خوشايند و مؤثر كردن كار براي موقعيتهاي دشوار و توانايي داشتن تعريف كرده است.

اما هنوز مشخص نشده است كه :

آيا سلامت رواني بر متغيرهاي ديگر نيز وابسته است؟

آيا متغير هايي همچون سن، سنوات كاري و … در ميزان سلامت رواني چنين كاركناني تأثير گذار هستند يا خير؟

البته بسيار واضح است كه دانستن ميزان شيوع و عوامل ايجاد كننده اين آسيبها در سنين و جنسهاي مختلف مي تواند اطلاعات مفيدي را براي برنامه ريزيهاي بلند مدت و كوتاه مدت در اختيار قرار دهد و با تدابير قابل اتخاذ بر اساس اين اطلاعات مي توان از بسياري از مشكلات جلوگيري كرده و در كاهش هزينه هاي مربوط مؤثر باشد.

با توجه به موارد مذكور اين پژوهش به دنبال بررسي و مقايسه سلامت روان بين كارمندان شيفتي و ثابت شهرداري شهر خرم آباد مي باشد. يعني آيا بين سلامت روان دو گروه شيفتي و ثابت تفاوت وجود دارد يا خير؟

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق

اگر نگاهي به آمار و ارقام شيوع بيماريهاي رواني در كشورهاي مختلف و پژوهشهاي بسيار اندكي كه در ايران انجام گرفته بيندازيم، اهميت اين پژوهش آشكار تر مي شود.

ساتر لويس (1993) در كنفرانس جهاني حقوق بشر تعداد بيماران رواني را در سرتاسر جهان بيش از نيم ميليارد نفر گزارش كرد كه تقريبا نيمي از اين بيماران از خدمات بهداشتي و درمان لازم محروم بوده اند.

سازمان بهداشت جهاني در سال (1993) شايعترين بيماري هاي رواني را در سرتاسر جهان به ترتيب ، افسردگي، اضطراب و بيماري هاي روان تني معرفي نموده است (فخريان وهمكاران، 1375). در ايران پژوهشهاي در زمينه همه گير شناسي بيماري هاي رواني انجام شده و با دقت در نتايج تحقيقات گذشته كه شيوع بيماريهاي رواني در اجتماع را در سطح بالايي نشان مي دهند و با ذكر اين نكته كه افراد شاغل در ادارات و سازمانها، جمعيت كثيري از جوامع شهري را تشكيل مي دهند. اين ضرورت احساس مي شود كه پژوهشي در زمينه بررسي سلامت روان و ارتباط آن با اشتغال در سازمان و ادارات انجام پذيرد.

تا ضمن پاسخگويي به سوالات محقق بتوانيم به شناسايي عوامل خطرزايي كه سلامت روان كارمندان را تهديد مي كنند پرداخته، در جهت رفع موانع و مشكلات قدم برداشته آموزشهاي لازم را انجام دهيم، و در كل اقدامات پيشگيرانه را در جهت كاهش ميزان بروز بيماري هاي رواني در سطح اجتماع و متقابلاً در سطح ادارات و سازمانها برداشته و سطح سلامت روان را در اين قشر از جامعه افزايش داده، در جهت رشد و شكوفايي هر چه بيشتر اجتماع قدم برداريم.

1-4 اهداف تحقيق

هدف اصلي

هدف اصلي از انجام اين تحقيق بررسي و مقايسه ميزان سلامت رواني كاركنان شيفتي و ثابت شهرداري شهر خرم آباد.

1-4-1 اهداف فرعي

1- بررسي و مقايسه نشانه هاي جسماني سلامت رواني بين كاركنان شيفتي و ثابت شهرداري خرم آباد.

2- بررسي و مقايسه اضطراب و بي خوابي بين كاركنان شيفتي و ثابت شهرداري خرم آباد.

3- بررسي و مقايسه نارسايي كنش وري اجتماعي بين كاركنان شيفتي و ثابت شهرداري خرم آباد.

4- بررسي و مقايسه افسردگي بين كاركنان شيفتي و ثابت شهرداري خرم آباد.

5- بررسي رابطه بين سن و سلامت رواني كاركنان شيفتي و ثابت شهرداري خرم آباد.

6- بررسي رابطه بين سنوات كاري و سلامت رواني كاركنان شيفتي و ثابت شهرداري خرم آباد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :56

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     ۰۹۳۰۹۷۱۴۵۴۱ فقط پیامک        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  serderehi@gmail.com

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----

مطالب مشابه