دانلود پایان نامه رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی  کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس

۱-۶- تعاريف نظري و عملياتي متغيرها

۱-۶-۱- نظري

رفتار شهروندي:

رفتار شهروندي سازماني رفتاري است كه به قصد كمك به همكاران يا سازمان به وسيله يك فرد انجام مي‌گيرد و برعكس عملكرد شغلي رفتاري است كه در حيطه وظايف رسمي يك شغل نمي‌گنجد (اشنيك، ۱۹۹۱).

به عبارت ديگر رفتار شهروندي سازماني شامل آن بخش از رفتارهاي ارادي است كه به منظور كمك به همكاران يا سرپرستان انجام مي‌گيرد. مانند وقت‌شناسي، كمك به ديگران، ارائه پيشنهاد براي بهبود كارها.

مؤلفه‏های رفتار شهروندی سازمانی :

۱- نوع‌دوستي: رفتارهاي ياري دهنده‌اي هستند كه به منظور كمك به كاركنان    در رابطه با وظايف و مسائل سازماني معين )مثلاً، مزد به افرادي كه كارشان سنگين است كمك مي‌كند. با ميل و رغبت دقت خود را جهت كمك به كساني كه مشكلات كاري دارند صرف مي‌كنند( توسط يك عضو سازمان انجام مي‌گيرد.

۲- وظيفه شناسي: رفتارهايي هستند كه فرد را در انجام دادن وظايف خود در بالاتر از سطوح مورد انتظار هدايت مي‌كند.

۳- ادب و مهرباني: رفتارهاي مؤدبانه‌اي كه از ايجاد مسئله و مشكل در محل كار جلوگيري مي‌كند.

۴- مردانگي: رفتارهاي جوانمردانه‌اي هستند كه از شكوه و شكايت زياد در محل كار جلوگيري مي‌كنند.

۵- رفتار مدني: رفتارهايي هستند كه نشان‌دهنده مشاركت فرد در فعاليت‌هاي مربوط به سازمان هستن . (وان داين، گراهام، دينش، ۱۹۹۴).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تعيين رابطه بين هوش هيجاني ومولفه‏های آن با رفتار شهروندي سازماني
  2. تعيين رابطه بين رضايت شغلي ومولفه‏های آن با رفتار شهروندي سازماني
  3. تعيين نقش مولفه‏های هوش هيجاني در پيش‌ بيني رفتار شهروندي
  4. تعيين نقش مولفه‏های رضايت شغلي در پيش‌ بيني رفتار شهروندي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی  کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس