دانلود پایان نامه در مورد پرخاشگري در زنان

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

۲-۳-۱- تعريف پرخاشگري

ارائه تعريفي قابل قبول از پرخاشگري به لحاظ موضع گيري هاي نظري متفاوت دشوار است . ناظر  ( ۱۳۷۲ ) تجلي کشاننده مرگ در رفتار هشيارانه را پرخاشگري تلقي کرده است .

صادقي  ( ۱۳۸۰ ) هر رفتار ناشي از ناکامي را پرخاشگري مي دانند .

بارون ( ۱۹۷۷ ) پرخاشگري را هر رفتاري که هدف آن آسيب يا صدمه به موجود زنده ديگري که براي اجتناب از چنين عملي انگيخته شده است  ، قلمداد مي کنند.

عارفي ( ۱۳۷۸ ) پرخاشگري را صرفاً به منزله هر رفتاري که به ديگران آسيب برساند ، تعريف مي کند و آن را بر حسب فعال – فعل  پذير ، مستقيم – غير مستقيم ، همچنين کلامي – جسماني تقسيم کرده است .

راستي فر  ( ۱۳۷۱ ) پرخاشگري را کوششي در جهت وارد کردن آسيب بدني به ديگران مي داند.

دل وکيو واليري ( ۲۰۰۳ ) پرخاشگري را رفتار قابل مشاهده و به قصد آسيب رساني اطلاق مي کنند .

طبق اظهارات چارلز اشپيل برگر روان شناس و متخصص در مطالعه خشم ، خشم حالت هيجاني است که از نظر شدت متغير است . خشم همانند ساير هيجانات با تغييرات فيزيکي و زيستي همراه است . رخدادهاي دروني و رخدادهاي بيروني ، هر دو مي تواند باعث خشم گردند ( انجمن روان شناسي آمريکا ، ۲۰۰۳ ) .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان
  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان