دانلود پایان نامه درباره رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

۲-۳-۵-۲- رويکرد رشدي

رشد هيجاني جنبه مهمي از رشد و رسش شخصيت تلقي مي شود . اريکسون يکي از معدود نظريه پردازان رشدي مي باشد که هيجان را مورد توجه قرار داده است . هر هيجان به طور ذاتي يک کنش سازگارانه دارد وليکن ، کودکان بزرگتر بايد نحوه تنظيم و اصلاح ابرازات هيجاني خود را بياموزند تا ناسازگار نگردند . کنش منحصر به فرد و سازگارانه خشم ، فراهم کردن انرژي براي انجام فعاليت مي باشد . اين برانگيختگي فيزيکي نيرومند ، افراد را به فرياد زدن و صدمه زدن در پاسخ به خطا درک شده ، سوق مي دهد . به علت پتانسيل خشم براي پيامدهاي مخرب ، همه جوامع ، تنبيه هاي فيزيکي و رواني را براي محدود کردن ابراز خشم آشکار بکار مي برند ( توماس ، ۲۰۰۳ ) .

کارل منينگر مي گويد : خشم در نوزاد اندکي پس از تولد وي ظاهر مي گردد زيرا در دوران پيش از تولد همه نيازهاي نوزاد ارضاء مي شود ، ولي به محض متولد شدن به طرز بي رحمانه اي آرامش وي از بين مي رود . چنين تصور مي شود که ضربه تولد الگوي همه ي اضطراب هاي ناکامي بعدي را پايه گذاري مي نمايد . زماني که نوزاد گرسنه مي شود ، يا احساس ناراحتي مي کند و . . . وي خشم خود را با گريه کردن ، سفت و منقبض کردن عضلاتش نشان مي دهد . کودک ياد مي گيرد که خشم خود را ابراز نمايد حتي پيش از آن که بتواند راه برود و يا حرف بزند ( کارتر، ۱۹۹۵ )  و زماني که بزرگتر مي شود ، هنگامي که نيازهايش برآورده نمي گردد ، خشم بيشتري نشان مي دهد . با بزرگتر شدن فرد ، خشم شخصي تر مي گردد . بدين معني که رويدادها و شرايطي که يک فرد را ناراحت مي کند ممکن است ديگري را ناراحت ننمايد . منحصر به فرد بودن شخصيت هر کودک دليل بسياري از اين تفاوتها مي باشد . علاوه بر اين تجارب زندگي هر شخص ، خشم وي را شکل مي دهد ( کارتر، ۱۹۹۵ ) .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان
  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان