دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

۲-۳-۲- عوامل پيش بيني کننده پرخاشگري

عوامل پيش بيني کننده شايع مورد استفاده در ايجاد خطر براي ديگران :

۱ ) قصد شديد براي آسيب رساندن به ديگري

۲ ) وجود قرباني

۳ ) تهديد هاي مکرر و آشکار

۴ ) طرح عيني

۵ ) دسترسي به ابزار اعمال خشونت

۶ ) سابقه از دست دادن کنترل

۷ ) لذت بردن از تماشا يا ايجاد جراحت

۸ ) فقدان ترحم

۹ ) خود را قرباني شمردن

۱۰ ) نفرت از صاحبان قدرت

۱۱ ) محروميت يا خشونت ديدن در دوران کودکي

۱۲ ) کاهش محبت و صميميت در خانه

۱۳ ) از دست دادن زود هنگام والدين

۱۴ ) آتش افروزي ، شب ادراري ، بي رحمي نسبت به حيوانات

۱۵ ) سابقه اعمال خشن

۱۶ ) رانندگي بدون احتياط

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان
  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان