دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی ارتباط ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

۲-۳-۵-۱- رويکرد روان تحليل گري

” فرويد ” در نخستين آثار خود ، ريشه ي رفتار آدمي را به طور مستقيم يا غير مستقيم از کشاننده زندگي مي دانست . پرخاشگري در اين وهله از موضع گيري وي ، صرفاً  واکنشي در قبال منع تکانه هاي ليبدويي قلمداد مي شد . پس از جنگ جهاني اول ناظر ( ۱۳۷۲ ) تدريجاً ديدگاهي ديگر در باب مبنا و ماهيت پرخاشگري اتخاذ کرد . از نظر وي يک کشاننده اصلي ثانوي به نام کشاننده ي مرگ وجود دارد که انرژي آن به سوي موضوع بيروني هدايت مي شود که اين اساس پرخاشگري نسبت به ديگران را شکل مي دهد . بنابراين از ديدگاه فرويد ، پرخاشگري از تغيير مسير کشاننده خود تخريب گري مرگ از فرد به سوي ديگران نشات مي گيرد ( بارون ، ۱۹۷۷ ) .

بدين ترتيب فرويد در موضع گيري نخست وجود غريزه ي مستقل را در کنار غرايز صيانت ذات و جنسي نپذيرفت و در وهله بعد با طرح کشاننده ي مرگ در برابر کشاننده ي زندگي پرخاشگري را به منزله ي نمود و نشانه اي از کشاننده ي مرگ تلقي کرد ( بارون ، ۱۹۷۷ ) .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان
  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان