دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه بين احقاق حق جنسي با خصومت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

  • سر سختي

موقعيت هاي فشارزاي زندگي همواره مي تواند بر ميزان توانايي افراد در کنار آمدن با شرايط گوناگون موثر باشد و تداوم شرايط دشوار، به نوبه خود، موجب بروز يا تشديد نابساماني هاي جسمي و رواني مي شود. در چنين فضايي انسان ناگزير است تا براي مقابله با پيامدهاي ناشي از فشارهاي زندگي به جستجوي راه کارهاي موثرتري باشد. از اين رو وجود سبک شناختي، يا کسب صفاتي که بتواند شدت عوامل فشارزاي زندگي را کاهش دهند، اهميت ويژه اي مي يابند (بلورچي، ۱۳۷۵).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان
  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان