دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیه

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه رشته : حقوق

با عنوان : دیه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

رشته حقوق 

عنوان :

دیه 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

مقدمه 

بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی دیه زن نصف دیه مرد است . این رأی در میان فقها نیز مخالفانی دارد . دلیل عمده این گروه قرآن1و روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد اجماع و استحصان است . گروه دوم نیز با تکیه بر قرآن2 و اطلاق روایات و نیز با تردید دال بر نصف بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول و شخصیه بودن بعضی روایات اصل برابری را پذیرفته اند.

کلید واژگان : خون بهاء ، دیه جزایی ، دیه حقوقی

خون بهاء شامل مواردی می شده است که پیش از اسلام که خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب می کردند و هدف از خون بهاء مطالبه ارزشهای شخصی، اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی قاتل بود که از قاتل گرفته می شد تا با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و غیره متفاوت بود مثلاً بردگان خون بهاء نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است و اگر به شأن نزول آیه 178 سوره بقره (يا ايها الذین آمنو کتب عليکم قصاص فی القتلی الحربالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی) در تفسیر مجمع بیان توجه کنیم . در این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد که یکی را بر دیگری برتری بود. که افراد

  • آیه 178 سوره بقره ( با اطلاق گفته است که زن در مقابل زن و مرد در مقابل مرد قصاص می شود که در مورد برابری یا نابرابری دیه زن ومرد چیزی را بیان نکرده است.)
  • آیه 92 سوره نساء ( چنین برداشتی از آن می شود که در برابر قتل خطایی بندگان دیه پرداخت کنید مقدار آن برای زن ومرد مشخص نشده است. )

این قبیله سوگند یاد کردند که اگر برده ای از ما کشته شود در برابرش آزادی از آنها را می کشیم . در برابر زنی از قبیله ما مردی از قبیله آنها را می کشیم و در برابر مردی از قبیله ما دو مرد از قبیله آنان را می کشیم و جراحتهای قبیله خود را دو برابر جراحتهای آنان به حساب می آوردند و خداوند این آیه را نازل کرد که در خدمت شیوه خون بهاء و عدم برابری اشاره دارد که این آیه برابری قصاص را بیان می کند .

اما دیه که تأسیس اسلام است جایگزین خون بهاء با معنایی کاملاً متفاوت است . هدف دیه آگاهی مجازات ( رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفاً اقتصادی (قتل شبیه عمد) است اذا توجه به دیه جزایی و دیه حقوقی  مهم است . دیه جزایی در مواردی است که اصل مجازات قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل می شود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است و چرا کشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است که مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی می توانسته بدست آورد. دیه قرار گرفته است  که برای جبران صدمه وارد شده به لحاظ نبودن عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او می رسد.

در باب دید حقوقی یک روایت وجود ندارد  که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقی آمده اند که محقق اردبیلی می گوید: من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده ام 1 .

یکی از اساتید2بزرگوار دانشگاه که مؤید نظر محقق اردبیلی است .فرمایش کردند که در هیچ

یک از منابع معتبر فقهی و قرآن در این که دیه زن نصف دیه مرد است مشاهده نکردو دلیلی 

  • کتاب مجمع الفائده البرهان جلد 19 ، صفحه 313 . انتشارات اسلامیه
  • دکتر سید ابراهیم موسوی عضو هیت علمی دانشگاه آزاد خرم آباد

بر صحت این موضوع وجود ندارد. در حالی که امروز در سطح بین المللی تلاش گسترده ای برای بر قراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارند تأکید شده است.

قانون مجازات اسلامی که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران تدوین و اجرا و تصویب گردیده است که در حال حاضر اجرا می شود مقررات متفاوتی نسبت به زنان و مردها وجود دارد هر چند که برخی مواد آن جنبه حمایتی از زنان را دارند اما تبعیض هایی وجود دارد که جای تحلیل و تجزیه را دارند. مهمترین تفاوتهایی که زن و مرد در این قانون دارند بشرح ذیل می باشند:

  • زمان مسوولیت کیفری: طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسؤلیت کیفری مبراء هستند مطابق تبصره 1 همان ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .
  • اعتبار شهادت زن در اثبات دعوی و جرم: طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامی ، یا شهادت زن اصولاً برای اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است.طبق مواد 189،199،237،170 ،128،153 ،137 ،119 اصولاً جرائم لواط، مساحقه ، توادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت، و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست، جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست. ماده (76) ولی برخی موارد زنا یا شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد 74 و 75) قتل شبه عمد و قتل خطایی نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است .
  • قصاص: در مورد اجرای قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد . بدین معنی که اگر زنی عمداً مردی را به قتل برساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند در صورتی مرد قصاص می شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. مواد 258و207و209 قانون مجازات اسلامی
  • دیه : طبق ماده 200 قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی ، خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .

علی الاصول ، دیه به قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می گیرد ولی در صورت عمد هم ممکن است ولی دم یا مجنی علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضی شود که در این صورت قصاص به دیه تبدیل می شود بر طبق قانون مجازات اسلامی طرفین می توانند که در قتل عمد که موجب قصاص است با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل میشود1.

                     1 – ماده 300 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370

در قانون مجازات اسلامی آمده است که در قتل عمدی زن یا غیر عمدی دیه     آن نصف دیه مرد است که این جای ایراد است .

خلاصه بنظر نگارنده که با نظر اقلیتی که با برابری دیه زن و مرد و همسو است . به نظر ما علت اینکه دیه زن نصف دیه مرد است این بوده که در دوران و اعصار گذشته مرد در اقتصاد خانواده تأثیری بس بسیار داشته است. ولی این موضوع در جوامع کنونی نه به طور کامل این امر در بین زن و مرد تقریباً یکسان شده است . که این گونه است. اخیراً یکی از مجتهدین و اساتید بلند پایه دانشگاه بر این عقیده است که دیه زن و مرد برابر است گروهی نیز با احتیاط این امر را بیان کرده اند. امیدوارم که سیستم حقوقی کشورمان بگونه ای پیشرفت کند که قانون گذار ما در رفع این مشکل اقدامات لازم را بعمل آورد. متعاقباً در مورد هر دو گروه مفصلاً بحث خواهیم کرد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :55

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     ۰۹۳۰۹۷۱۴۵۴۱ فقط پیامک        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  serderehi@gmail.com

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----