ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان-دانلود پایان نامه ارشد صنایع

پایان نامه سایت ارشد ها

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه هایی از متن این پایان نامه :

2-6-3  مدلهای موجودی

برخی از مدلهای انتخاب تامین‍کنندگان به طور همزمان مسئله موجودی را نیز در بر می‍گیرند و هزینه‍های نگهداری آن را لحاظ می‍کنند. مانند مقالات‍: قدسی پور[1][51]، دمیرتس و همکاران‍[39]، ساکی[2][60]، رضایی و همکاران (2008 .(

2-7  جمع بندی

در این فصل به طور خلاصه کلیه روش‍هایی که در مقالات مورد استفاده قرار گرفته بودند بیان شد. همچنین برخی از مقالات نیز به عنوان نمونه معرفی شدند. در فصل بعد مدل‍های پیشنهادی برای مسئله انتخاب تامین‍کنندگان در هر دو لایه ارائه خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

شرح مسئله و پیش فرض های آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1 مقدمه

همانطور که در فصل‍های گذشته بررسی شد، تاکنون هیچ مدل برنامه‍ریزی ریاضی برای انتخاب تامین‍کنندگان دو لایه از زنجیره تامین ارائه نشده است و با توجه به اهمیت این موضوع در افزایش کارایی زنجیره‍های تامین و بهینه‍سازی فرایند انتخاب تامین‍کنندگان و این که مسئله مورد نظر دغدغه صنعت نیز می‍باشد، در این فصل، ابتدا مدل ریاضی انتخاب بهترین تامین‍کنندگان برای سفارش یک محصول خاص ارائه شده است و در ادامه این مدل از جهات گوناگون توسعه یافته تا به واقعیات و نیازهای موجود در صنعت نزدیک‍تر شود.

3-2 مدل سفارش یک محصول خاص

مواد و قطعات خریداری شده از تامین‍کنندگان بطور متوسط 50 درصد کل هزینه‍های تولیدی را تشکیل می‍دهند. بنابراین هزینه‍های مدیریت زنجیره‍ تامین ، یک عنصر اصلی در مدیریت هزینه کل و افزایش سودآوری شرکت می‍باشد .تصمیمات برون‍سپاری تنها به مواد و قطعات محصول محدود نمی‍شود و در رابطه با فعالیتهای غیر تولیدی از قبیل خدمات پشتیبانی نیز قابل کاربرد است. در کنار ملاحظات هزینه و سود، در تصمیمات تامین، مسائل استراتژ‍یک، ارزیابی مالی، کارایی و ریسک در رابطه با تامین‍کننده، قابلیت اطمینان، زمانهای پیشبرد و تحویل مد نظر قرار می‍گیرند. زمانیکه تمام این فاکتورها با هم در نظر گرفته می‍شوند، تصمیم تأمین می‍تواند یک تصمیم بسیار پیچیده و حساس باشد که بر سودآوری و موقعیت رقابتی تأثیر ‍می‍گذارد. مدل ارائه شده در این بخش حالتی را در نظر می‍گیرد که یک شرکت صنعتی برای تولید خود نیازمند به مونتاژ چندین قطعه به یکدیگر می‍باشد تا از ترکیب آنها محصول نهایی خود را تشکیل دهد و در نهایت  تصمیم به برون‍سپاری قطعه‍ای خاص می‍گیرد. در این میان می‍بایست از بین J تامین‍کننده لایه اول خود، تعدادی را بر اساس تقاضای مورد نظر برای تهیه قطعه خاص و ظرفیت تولید هر یک از تامین‍کنندگان انتخاب نماید و در نهایت محصولات رابه آن‍ها سفارش دهد. همچنین فرض بر این است که قطعه مورد نظر که شرکت خریدار تصمیم به برون‍سپاری آن گرفته است، متشکل از M قلم ماده اولیه است که تامین‍کنندگان لایه اول باید آنها را بر اساس ضریب مصرف در قطعه تولیدی، تهیه کنند. به همین منظور باید از بین P تامین‍کننده لایه دوم که هر کدام تعدادی از مواد اولیه مورد نیاز را تولید می‍کنند، تعدادی را انتخاب کنند. از آنجایی که نحوه تامین مواد اولیه، کیفیت آن‍ها و سایر پارامترها، بدون شک بر عملکرد تامین‍کنندگان مستقیم سازمان اثر گذارند‍[8]، مدل ارائه شده در این بخش به صورت همزمان بهترین تامین‍کنندگان را در هر دو لایه انتخاب می‍کند و در حقیقت شبکه تامین را در حالت بهینه طراحی می‍کند. پس از انتخاب بهترین تامین‍کنندگان در هر دو لایه، به دلیل وجود محدودیت ظرفیت تولید برای تامین‍کنندگان مختلف، میزان بهینه سفارشات به هر یک از آن‍ها نیز محاسبه می‍شود. شکل (3-1 ) شبکه ای از تامین‍کنندگان و خریدار را در دو لایه نشان می‍دهد:

 

 

[1] Ghodseypour et al

[2] Sucky et al

متن کامل :

aroow-down-thesis-8

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

مطالب مشابه