اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید-رشته­ ی شیمی ( گرایش شیمی فیزیک)

۳-۳-۵ برگشت‌پذیری

برای بررسی برگشت‌پذیری سیستم الکتروشیمیایی الکترود Pb در الکترولیت حاوی افزودنی‌های الکترولیتی، تغییرات کمیت Epc-Epa به‌صورت تابعی از غلظت‌های متفاوتی از افزودنی الکترولیتی، رسم شده است (شکل ۳-۲۶). برای اینکه سیستمی برگشت‌پذیر باشد، مقدار کمیت Epc-Epa بایستی برابر با ۵۷/n میلی ولت باشد. N تعداد الکترون­های درگیر در واکنش الکتروشیمیایی است. در سیستم مورد بررسی ما ۲ الکترون در واکنش­های الکتروشیمیایی شرکت می­کنند. بنابراین در صورتی که مقدار کمیت Epc-Epa برابر با ۵/۲۸ میلی­ولت باشد، سیستم برگشت پذیر خواهد بود. چنانچه از نمودارهای شکل (۳-۲۶) مشخص است، فقط SHMP در غلظت ۲ mg mL-1 برگشت‌پذیر است؛ و با تطبیق اطلاعات حاصل از نمودار         (۳-۱۹) می‌تواند دریافت که دلیل این تأثیر SHMP بر برگشت‌پذیری واکنش‌های اکسایش و کاهش، به تولید PbSO4 های کم و کوچک مربوط می‌شود. هرچه تعداد و اندازه‌ی سولفات سرب کم باشد، احیاء آن با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. در کل، SHMP فاصله­ی پیک آندی و کاتدی را کاهش می­دهد و در غلظت ۲ mg mL-1 این فاصله کمتر از ۵/۲۸ میلی ولت میشود. این اثر اهمیت ویژه ای برای SHMP بعنوان افزودنی الکترولیتی برای باتری­های سرب اسید خواهد داشت. زیرا از رویینه شدن زودهنگام الکترودها ممانعت کرده و به این ترتیب طول عمر باتری افزایش خواهد یافت. برعکس NaF برگشت­پذیری سیستم را کاهش میدهد و مقدار کمیت Epc-Epa با افزایش غلظت، افزایش می­یابد.

بر اساس اطلاعات حاصل از تحقیقات زِن ایچیرو تاکاهارا [۱۴۰]، واکنش‌های شارژ و دشارژ برگشت‌ناپذیر بوده و سرعت واکنش دشارژ بیشتر از واکنش شارژ است و بنابراین سرعت ته‌نشینی PbSO4 بیشتر از تولید یون Pb2+ است. این امر سبب می‌شود در چرخه‌های بیشتر سطح الکترود رویینه شده و باتری از کار بیفتد.

متن کامل در لینک زیر :

دسترسی پایان نامه

پایان نامه ارشد:بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید

مطالب مشابه

پایان نامه بررسی تاثیر دهانشویه بره موم -Propolis- در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از پرتودرمانی...
پایان نامه مدلسازی استخراج روغن از دانه آفتابگردان با استفاده از CO2 فوق بحرانی
پایان نامه بررسی افت فشارجریان تراکم پذیر همراه با اصطحکاک
دانلود پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان مطالع...
پایان نامه سیری در قوانین مدنی ایران
پایان نامه تعیین چرخه عملیاتی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس